Praha navýší počet sběrných dvorů a Reuse pointů

|

Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválila smlouvy na zajištění provozu devíti sběrných dvorů. Sběrné dvory bude pro hlavní město provozovat společnost Pražské služby, a.s., v režimu inhouse. Díky tomu mohou Pražané od 1. července bezplatně odkládat komunální odpad na celkem 20 sběrných dvorech. Zvýší se také počet Reuse pointů, nově jich bude k dispozici sedm.

„Naším cílem je zajištění provozu dostatečně velké sítě sběrných dvorů se srovnatelným standardem na celém území města. Dosud bylo v Praze provozováno 19 sběrných dvorů, deset z nich soukromými firmami. Tímto rozhodnutím rady se počet sběrných dvorů rozšíří o další a spolu s otevřeným výběrovým řízením, které nyní procesuje odbor ochrany prostředí, se zatím konečný počet sběrných dvorů v Praze zvýší na 20. Sběrné dvory jsou pro zpracování komunálního odpadu stěžejní, kromě jiného jsou nástrojem pro eliminaci výskytu černých skládek. Již v dubnu jsme jejich služby rozšířili také o zpětný odběr pneumatik,“ říká předkladatelka návrhu náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Dalším krokem je postupné rozšiřování sběrných dvorů o tzv. Reuse pointy, kam mohou lidé odkládat funkční použitelné věci pro potřeby ostatních. „Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Díky Reuse pointům dochází k odklonu funkčních věcí zcela mimo odpadový systém. Nyní bude takových míst nově o dvě více, tedy celkových sedm,“ doplňuje Jana Komrsková.

Od 1. července 2023 bude městská akciová společnost Pražské služby provozovat sběrný dvůr v Praze 22 – Uhříněvsi, v Praze 12 – Modřanech, v Praze 5 – Košířích, v Praze 9 – Vysočanech, v Praze 21 – Běchovicích, v Praze 6 – Bubenči, v Praze 5 – Jinonicích, v Praze 15 – Dolních Měcholupech a v Praze 4 – Záběhlicích.

Společnost Pražské služby, a.s., splňuje podmínky stanovené́ v § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a je připravena v rámci vertikální spolupráce zajišťovat provoz sběrných dvorů na území hlavního města Prahy.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

V Nové radnici na Mariánském náměstí se zrestaurují interiéry

Budovu Nové radnice na Mariánském náměstí čekají restaurátorské práce. V interiérech památkově chráněného objektu se opraví vstupní prostory, chodby, sál zastupitelů a schodiště. Tyto nejexponovanější a nejvíce zdobné interiéry objektu nebyly opravovány po třicet let a jejich technický i pohledový stav je již nevyhovující.

Praha

Hlavní město schválilo jednotný informační systém pro cestující v budoucím Terminálu Smíchov

Terminál Smíchov zná svůj informační systém pro cestující. Radní hl. m. Prahy přijali jeho podobu, která do budoucna pomůže lidem se co nejlépe orientovat na celém Terminálu Smíchov. Díky schválené studii by tak měl být celý orientační systém jednoduchý a spolehlivý, což usnadní cestujícím nalézt například správná nástupiště nebo poklady, aniž by se setkali s vizuálními a informačními cedulemi, které by pro ně mohly být matoucí.