Praha má plán investic do vodohospodářské infrastruktury na příští čtyři roky

|

Pražští radní v pondělí schválili Střednědobý investiční plán vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy pro roky 2024-2028. Plán zajistí městská firma Pražská vodohospodářská společnost a. s. V příštích letech se počítá například s další modernizací Ústřední čistírny odpadních vod i s rekonstrukcí vodovodních řadů.

Plán je zpracován ve shodě se Strategií rozvoje vodohospodářské infrastruktury na území hlavního města v období 2022–2035 a s přestavbou a rozšířením Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Plány počítají s tím, že jednotková cena pro vodné a stočné do roku 2028 meziročně roste o 2 % nad inflaci a od roku 2029 již pouze o inflaci.

„V pondělí radou úspěšně prošel návrh Střednědobého plánu vodohospodářské infrastruktury hlavního města Prahy pro roky 2024–2028, který je zásobníkem projektů pro časový horizont pěti let. Přičemž projekty v něm obsažené jsou zaměřeny na obnovu, rekonstrukce, modernizace a rozvoj vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy a zároveň je spravován Pražskou vodohospodářskou společností. Ze strategických projektů v něm obsažené jsou to například přípravy klíčových projektů Kalového hospodářství nebo Energocentra v Ústřední čistírně odpadních vod,“ vysvětluje Michal Hroza, pražský radní pro infrastrukturu.

Plán zahrnuje projektovou přípravu a realizace těchto strategických investic: Obnova Káranských řadů, Projektová příprava projektu Přivaděč Flora, Rekonstrukce úpravny vody Podolí II. etapa, Projektová příprava projektu Vodojem Kopanina, ÚČOV – Rekonstrukce stávající vodní linky, ÚČOV – Investice podmiňující rekonstrukci SVL, ÚČOV – Projektová příprava projektu Kalové hospodářství – anaerobní stabilizace kalu, ÚČOV – Energocentrum nízko potenciálního tepla projektová příprava, Náhradní zdroje elektrické energie a Zabezpečení vodohospodářského majetku.

Pro každý projekt jsou stanoveny celkové plánované náklady, které jsou rozděleny do jednotlivých let, přičemž plánované náklady jsou stanoveny na základě současných cen.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha prodá teplárenský majetek v bytovém domě na Proseku společenství vlastníků, aby mohlo instalovat úspornější technologie

Rada hl. m. Prahy dnes schválila úplatný převod teplárenského majetku, konkrétně technologií předávacích stanic, které jsou umístěny v objektech v Mimoňské ulici v Praze 9. Stane se tak na základě žádosti Společenství vlastníků pro dům Mimoňská č. p. 633 – 643, které plánuje instalovat vlastní modernější technologie umožňující snížení nákladů na vytápění.

Praha

Štefánikova hvězdárna dostane novou kanalizaci

Pražští radní v pondělí schválili investici ve výši 3,5 milionu korun na stavbu nové kanalizační přípojky Štefánikovy hvězdárny na Petříně. Díky koordinaci výkopových prací s revitalizací Růžového sadu ušetří Praha několik milionů korun.

Praha

Oprava Divadla na Vinohradech postupuje do další fáze

Praha učinila další krok k rekonstrukci Divadla na Vinohradech. Vedení divadla v minulosti připravilo řadu smluv, na jejichž základě se připravovala stavební dokumentace. Nyní veškerá smluvní práva a závazky související s rekonstrukcí přecházejí na zřizovatele, tedy na Hlavní město Prahu, a to na odbor investic Magistrátu hl. m. Prahy. Celková investice se odhaduje na 2,7 miliardy korun, včetně DPH. Cílem je do roku 2027 otevřít pro veřejnost zrekonstruované divadlo.