Počty nálezů ztracených věcí v Praze se zvyšují. Za osm měsíců letošního roku jich je téměř tolik, co za celý loňský rok

|

Hlavní město do dnešního dne eviduje přes 4800 přijatých nálezů. Za celý loňský rok to přitom bylo 5000. Nejčastěji lidé ztrácí předměty v MHD, jedná se většinou o tašky, peněženky, sluchátka nebo mobilní telefony. Nachází se však i různé kuriozity, například mobilní klimatizace, školní vysvědčení, pily, ukulele nebo pouta. Majitelé si nicméně ve výsledku vyzvednou pouze malé množství ze svých věcí.

S návratem většího množství turistů do ulic Prahy se od loňského roku zvýšilo také množství nalezených věcí v Praze, které se dostaly do kanceláře ztrát a nálezů pražského magistrátu v centru Prahy. Jen do konce letošních prázdnin se jedná o téměř stejné množství, jako bylo za celý minulý rok. Hlavní město eviduje 5000 přijatých nálezů v roce 2022, z toho bylo vráceno majitelům 512. Do dnešního dne je počet přijatých nálezů více než 4800, z toho bylo vráceno majitelům 324.

Nejčastější lidé zapomínají věci v prostředcích městské hromadné dopravy. Samotný Dopravní podnik hl. m. Prahy zaznamenal jen za sedm měsíců letošního roku 4 194 nálezů, z nichž bylo vráceno 45 % předmětů, tedy 1890 nálezů. Jedná se hlavně o tašky, batohy, mobilní telefony, klíče, peněženky, platební karty, sluchátka a jízdenky na MHD. Všechny nalezené a nevyzvednuté předměty bez osobních údajů následně Dopravní podnik hl. m. Prahy předává do kanceláře ztrát a nálezů pražského magistrátu. Sem se v letošním roce dostaly i různé kuriozity, například posilovač břišních svalů, stolová pila, petardy, napěňovač mléka, mobilní klimatizace, šicí stroj, kovová pouta, ukulele, kávovar, demižon nebo horolezecká výstroj. V průměru si ale v budově v ulici Karolíny Světlé lidé vyzvednou pouze přibližně desetinu ztracených věcí.

Čísla z posledních dvou let jsou i tak nižší oproti předcovidovým rokům. V roce 2018 bylo nalezeno 6960 věcí, v roce 2019 to bylo dokonce 7929 kusů. V rámci pandemie koronaviru se významně snížil počet nalezených věcí odevzdávaných provozovatelům veřejné dopravy. Z povahy nalezených věcí bylo navíc zřejmé, že zásadně ubyli v metropoli zahraniční návštěvníci. Mezi nalezenými věcmi bylo mnohem méně peněženek s cizí měnou, cizojazyčných průvodců, knih, suvenýrů, dárkových předmětů apod.

Veškeré nalezené věci jsou uloženy v budově hlavního města v ulici Karolíny Světlé, jež slouží jako úložna nalezených předmětů. S nálezci je sepsán protokol o odevzdané věci, které mohou předat také anonymně. Majitelé pak musí prokázat vlastnictví věci a prokázat se občanským průkazem nebo cestovním pasem. Nalezená věc je uschována na místě po dobu tří let, poplatek za každou uloženou věc je 3 Kč za kalendářní den.

Pokud se majitel o ztracenou věc nepřihlásí, nálezy se prodávají každý měsíc (jedná se o soubor nalezených věcí, nikoli jednotlivé předměty). Koupě je otevřená pro všechny fyzické a právnické osoby, jediným kritériem je nabídnutá cena. Do prodeje přitom putují pouze věci, které hlavní město Praha nemůže využít pro svou potřebu nebo pro potřeby organizací, které zřizuje. V minulosti byla v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku posílena práva nálezce, který si může vyhradit, že chce po uplynutí úložní doby nabýt nalezenou věc do vlastnictví. Veškeré nálezy i prodeje jsou vždy umisťovány na Úřední desku Magistrátu hl. m. Prahy. Detaily lze nalézt zde.

Statistiky ztrát a nálezů od roku 2017:

  1. 2017 – 7 135 kusů
  2. 2018 – 6960 kusů
  3. 2019 – 7 929 kusů
  4. 2020 – 5299 kusů
  5. 2021 – 5299 kusů
  6. 2022 – 5000 kusů, z toho vráceno majitelům 512
  7. 2023 (do 30. 8.) – 4800 kusů, z toho vráceno majitelům 324

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Duševní zdraví žáků v Praze je alarmující, odborníci bijí na poplach

Nárůst nadměrného a rizikového užívání technologií, vysoký výskyt úzkostí a depresí, malá spokojenost se životem na straně žáků. Problémy nově zmapoval výzkum duševního zdraví a rizikového chování žáků 2. stupně základních škol a studentů středních škol v Praze. Výsledky potvrzují obavy odborníků, že se covidová pandemie, ale také nekončící ruská agrese proti Ukrajině a nejasný hospodářský vývoj negativně podepisují na duševním zdraví, a to především u dětí a mladistvých. Výzkum připravila příspěvková organizace hlavního města Centrum sociálních služeb Praha ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy, s analýzou dat pomohli datoví analytici z výzkumného týmu Anreva Solution.

Praha

Strážníci kontrolují jezdce na koloběžkách a cyklisty, spouští akci Koloběžka

Vedení hlavního města se snaží dlouhodobě řešit problémy způsobené uživateli sdílených kol a koloběžek. Nyní se na neukázněné koloběžkáře a cyklisty zaměří Městská policie. Od čtvrtka do neděle budou strážníci v rámci bezpečnostní akce Koloběžka více dohlížet na nesprávný způsob jízdy cyklistů a uživatelů koloběžek, a to na celém území hlavního města.

Praha

Praha připravuje jasná a spravedlivá pravidla pro nízkonákladovou reklamu, která pomohou dále kultivovat centrum města

Na základě zadání hlavního města v minulém volebním období připravuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) už několik let nová pravidla pro nízkonákladovou reklamu. Cílem tohoto kroku je omezit vizuální smog zejména v historickém centru Prahy. Přehledná a zcela transparentně nastavená pravidla nebudou zvýhodňovat nikoho z reklamních společností. Hlavní město tak reaguje na nepravdivý text z médií a uvádí informace na pravou míru.