ORLEN Unipetrol se připravuje na zvýšení kapacity své petrochemické výroby. Za 700 milionů rozšíří etylenovou jednotku v Litvínově o jedenáctou krakovací pec

|

​Poptávka po petrochemických produktech globálně roste. Na tento trend reaguje skupina ORLEN Unipetrol zvyšováním kapacity své petrochemické výroby. Po dokončení výstavby zcela nové polyetylenové jednotky PE3 na produkci nejmodernějšího vysokohustotního polyetylenu přistoupila k dalšímu opatření. Zvýší výtěžnost základní výrobní jednotky svého petrochemického segmentu – etylenové jednotky, která vedle výroby řady různých chemických produktů slouží především jako primární zdroj uhlovodíků pro následnou produkci polyetylenu a polypropylenu. Nová, jedenáctá, pec etylenové jednotky v hodnotě více než 700 milionů korun má být uvedena do provozu v průběhu roku 2022. Postaví ji společnost Technip Energies.

„Petrochemický segment dnes tvoří již třetinu našich výrobních aktivit a více než polovinu našich příjmů. Jeho význam se bude v následujících desetiletích dále zvyšovat s tím, jak roste celosvětová poptávka po petrochemických produktech,“ říká Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, a dodává: „Do roku 2030 chceme zvýšit svou celkovou petrochemickou produkci z 0,9 na 1,4 milionů tun ročně. Abychom měli dostatečný prostor pro plánované navýšení výroby, musíme odstranit stávající kapacitní omezení pyrolýzní sekce etylenové jednotky, srdce našeho petrochemického segmentu.“

Skupina ORLEN do petrochemické části své výroby mohutně investuje. V minulém roce uvedla do plného provozu novou polyetylenovou jednotku PE3 na produkci moderního vysokohustotního polyetylenu za deset miliard korun. Na konci roku 2022 plánuje zprovoznit další výrobní jednotku za bezmála jednu miliardu korun, ve které bude vyrábět nový produkt dicyklopentadien (DCPD), a stane se tak jedním ze čtyř největších výrobců tohoto moderního produktu v Evropě.

Projekt výstavby jedenácté pece etylenové jednotky v Litvínově zahrnuje konstrukci založenou na patentované technologii uspořádání pyrolýzních reaktorů SMK™ ve třech řadách v radiační komoře vytápěné kombinací spodních vortexových hořáků (LSV®) a bočních hořáků (TSWB®) představujících nejlepší možné technologie z hlediska dosažení nízké produkce oxidů dusíku. Tento projekt navazuje na úspěšnou dodávku a spuštění čtyř pyrolýzních pecí pro stejný komplex v roce 2016.

Stan Knez, hlavní technologický ředitel společnosti Technip Energies, k tomu uvedl: „Jsme velmi potěšeni, že společnost ORLEN Unipetrol znovu vybrala technologii pyrolýzního reaktoru SMKTM společnosti Technip Energies pro tuto novou pec. Díky více než 145 instalacím po celém světě je tato technologie uznávána za to, že klientům poskytuje spolehlivá a flexibilní řešení ke zlepšení provozní efektivity a snížení emisí.“

Etylenová jednotka je umístěna ve výrobním závodě skupiny ORLEN Unipetrol v Záluží u Litvínova, který je největším chemickým závodem v Česku. Do provozu byla uvedena v roce 1979. Má deset krakovacích pecí a její výrobní kapacita dosahovala 435 kt plynných uhlovodíků za rok. V roce 2000 byla její roční kapacita navýšena na 485 kt etylenu. Po modernizaci v roce 2007 se výrobní kapacita etylenové jednotky zvýšila na 545 kt etylenu za rok. Během rekonstrukce v roce 2016 byly postaveny čtyři nové pyrolýzní pece. Současná výstavba jedenácté pece umožní v budoucnosti rozšířit výrobní kapacitu etylenové jednotky až na 585 kt etylenu.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 421 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 20 stanic. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává více než 4 800 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol znovu získal nejvyšší ocenění v prestižní soutěži Czech Industry Challenge

ORLEN Unipetrol navazuje na úspěchy z předchozích ročníků soutěže Czech Industry Challenge a již potřetí v řadě si z jedné z výzev prestižní celorepublikové soutěže, zastřešené Ministerstvem průmyslu a obchodu, odnáší ocenění za první místo. Odborná porota soutěže vyhlásila sokoly z komínů ve výrobních areálech této firmy nejlepším ambasadorem. ORLEN Unipetrol bodoval i v dalších dvou kategoriích soutěže Czech Industry Challenge. Druhé místo získal za průmyslovou fotografii a třetí místo za náborové video. Czech Industry Challenge usiluje o zvyšování atraktivity českého průmyslu v očích mládeže, o podporu dalšího růstu a také o zviditelňování kvalitní práce českých pracovníků.

ORLEN Unipetrol

Bezpečnost dětí v Kralupech nad Vltavou bude díky edukaci ještě lepší

V areálu ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou bylo dnes slavnostně otevřeno nové dopravní hřiště. Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol se na jeho vybudování podílela částkou 750 000 Kč v rámci svých aktivit v oblasti společenské odpovědnosti, jimiž podporuje život v obcích a městech v okolí svých výrobních závodů. Díky novému hřišti nebudou muset kralupské děti při dopravní výchově složitě dojíždět na jiná hřiště v Mělníku a Neratovicích.

ORLEN Unipetrol

V největším chemickém závodě se cvičilo. ORLEN Unipetrol prověřil nastavený havarijní plán a součinnost hasičů

ORLEN Unipetrol uskutečnil v litvínovském Chemparku havarijní cvičení. Námětem byla simulace úniku směsi uhlovodíků, vodíku a sulfanu z technologického zařízení a následného požáru ve výrobní části rafinérie. Součástí byla i záchrana zraněného a evakuace lidí z přilehlých budov. Taktické havarijní cvičení prověřilo nastavený havarijní plán a činnost hasičského záchranného sboru. Ve spolupráci s Policií ČR byly na krátkou dobu uzavřeny také přilehlé komunikace.