ORLEN Unipetrol podpořil litvínovskou Scholu Humanitas a její nadané studenty částkou 410 000 Kč

|

Skupina ORLEN Unipetrol již tradičně podpořila partnerskou školu Schola Humanitas a její nadané studenty. Celkem 37 výjimečně talentovaných studentů obdrželo stipendia v celkové výši 250 000 Kč během slavnostního předání ve škole, která se zaměřuje na profesní i osobnostní rozvoj svých studentů. Společně se studenty obdržela grant také škola, která od Nadace ORLEN Unipetrol obdržela šek v hodnotě 160 000 Kč určeného na výzkum a nákup laboratorního vybavení. Skupina se svojí Nadací ORLEN Unipetrol vzdělávání aktivně podporuje na úrovni středních i vysokých škol, a to skrze grantové a stipendijní programy, vědomostní soutěže v oblasti oboru chemie, ale také příležitostí praktického vzdělávání v univerzitním a tréninkovém centru nebo možností exkurzí do litvínovského výrobního areálu.

"Propojení akademické a privátní sféry je zásadní pro výchovu nové generace a udržení konkurenceschopnosti. Podpora vzdělávání na celostátní a především regionální úrovni je proto jednou z klíčových aktivit naší společenské zodpovědnosti. Studenty podporujeme nejen finančně, ale také prostřednictvím aktivit, díky kterým mají možnost ozkoušet teoretické zkušenosti v praxi. Pouto s touto školou je tradičně silné a úspěšné a mnozí absolventi po ukončení studia začínají pracovat pro naši společnost," říká personální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol Michał Chmiel.

Udílení stipendií je spojeno s dodržováním pravidel stipendijního bodového systému, který zahrnuje výkon ve všech předmětech, úspěchy ve středoškolské odborné činnosti a v okresních, krajských nebo republikových kolech předmětových olympiád. Vítězové těchto kritérií byli letos oceněni stipendii, která nejen motivují studenty k dosahování lepších výsledků, ale také jim pomáhají získávat praktické zkušenosti.

Tato tradice podporuje společně se vzděláváním také posilňování vzájemných vazeb mezi vzdělávacími institucemi a průmyslem. Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov je partnerskou školou skupiny ORLEN Unipetrol. Skupina nabízí studentům i pedagogům různé příležitosti vzdělávání se na tematických seminářích a besedách nebo jim také nabízí možnost se zapojit do výzkumu či absolvování odborné praxe a brigády.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Zaměstnává téměř 6 000 lidí. ORLEN Unipetrol je také společensky odpovědnou společností, a to zejména v oblasti podpory udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol se umístil mezi lídry v ocenění TOP odpovědná velká firma

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol obdržela od platformy pro odpovědné a udržitelné podnikání Byznys pro společnost ocenění TOP odpovědná firma roku v kategorii velké firmy. Ocenění nazvaná TOP Odpovědná firma od platformy Byznys pro společnost, která se zaměřuje na celkové nastavení firem a jejich rozvoj udržitelného a odpovědného podnikání, jsou v Česku unikátním nezávislým hodnocením malých, středních i velkých firem, které jsou hodnoceny a oceňovány podle jejich strategie a aktivit v oblastech udržitelného podnikání a společenské odpovědnosti.

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol rozsáhlou investicí v kralupské rafinérii za půl miliardy korun snižuje svoji uhlíkovou stopu

Skupina ORLEN Unipetrol ve svém výrobním závodě v Kralupech nad Vltavou zahájila realizaci rozsáhlé investice zaměřenou na rekuperaci tepla spalin. ORLEN Unipetrol očekává od tohoto projektu, který zařadil mezi pět svých nejdůležitějších strategických iniciativ, snížení produkce emisí až o 15 kt ročně a současně zvýšení flexibility kralupské rafinérie včetně posílení její energetické soběstačnosti. Jednotka má být dokončena v polovině roku 2025. Investice přesáhne úroveň půl miliardy korun. Výstavba rekuperační jednotky je dalším konkrétním krokem skupiny ORLEN Unipetrol na cestě k emisní neutralitě, které chce skupina dosáhnout nejpozději v roce 2050.

ORLEN Unipetrol

Studenti rozhodli, kam chtějí po škole: ORLEN Unipetrol se stal opět nejžádanějším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol získala titul Nejžádanějšího zaměstnavatele roku 2023 mezi studenty Ústeckého kraje. Ocenění obdržela již potřetí v řadě. Skupina tak v letošním roce získala další ocenění za svoji práci v personální oblasti. Letos již skupina získala titul Nejlepší zaměstnavatel v Česku, Nejlepší zaměstnavatel v Ústeckém kraji a byla rovněž zařazena mezi Nejlepší zaměstnavatele v Evropě pro rok 2023. ORLEN Unipetrol je v obdobných žebřících a soutěžích hodnotící péči o zaměstnance a personální oblast firem úspěšný dlouhodobě.