ORLEN Unipetrol patří mezi tři nejlepší Zaměstnavatele roku v Ústeckém kraji

|

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol zaměstnává bezmála 5 000 lidí, z toho přes 2 600 v Ústeckém kraji. Péče o zaměstnance je proto dlouhodobou prioritou, což vyplývá i z výsledků soutěže Zaměstnavatel roku 2021. ORLEN Unipetrol obsadil v této nezávislé soutěži třetí místo v Ústeckém kraji. Hodnocení Zaměstnavatel roku se již devatenáct let zaměřuje na společnosti v České republice z pohledu lidských zdrojů. Smyslem je přiblížit lidem společnosti s výborným přístupem ke svým zaměstnancům, a to nejen celostátně, ale i v jednotlivých regionech. Součástí oceněné personální strategie ORLEN Unipetrolu je vedle péče o zaměstnance i intenzivní podpora českého školství a vzdělávání.

„Zaměstnavatel roku je prestižním oceněním, kterého si velmi vážíme. V Ústeckém kraji, konkrétně v Záluží u Litvínova, se nachází náš největší výrobní závod. Ocenění je důkazem, že se nám zde daří uspokojit potřeby našich zaměstnanců a i přes náročné pandemické období neustále zlepšovat péči o jejich profesní a osobní rozvoj,“ komentuje zisk třetího místa v regionu Michał Chmiel, personální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol.

„Výsledky soutěže Zaměstnavatel roku prokazují, že ORLEN Unipetrol dokáže úspěšně konkurovat na místním trhu práce a ve většině ukazatelů výrazně převyšuje obvyklou úroveň,“ vysvětluje ředitel Pavel Hulák z pořádajícího Klubu zaměstnavatelů a dodává: „Do skóre nezávislého hodnocení dle mezinárodní metodiky se promítá odměňování, vzdělávání a kariérní rozvoj. Na druhé straně významnou roli hrají i hospodářské výsledky.“ Klub zaměstnavatelů vyhlásil třetí místo ORLEN Unipetrolu v Ústeckém kraji na základě komplexního hodnocení přihlášených firem. Hodnocení probíhá podle metodiky společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, která jako odborný garant soutěže připravuje podklady. Cílem soutěže pořádané již od roku 2003 je veřejně prezentovat firmy s výborným přístupem ke svým zaměstnancům.

ORLEN Unipetrol v Ústeckém kraji dlouhodobě prosazuje moderní trendy v přístupu k zaměstnancům. Kromě klasických nástrojů od široké palety benefitů až po podporu osobního a profesního rozvoje klade velký důraz na účast zaměstnanců v projektech firemní společenské odpovědnosti. Do této oblasti patří dobrovolnické dny, Běžecký klub zaměstnanců nebo ekologické projekty jako vysazování ryb do Bíliny. Skupina však nezapomíná ani na podporu českých škol a studentů. Společně s Nadací ORLEN Unipetrol propaguje chemii a finančně pomáhá stovkám studentů a pedagogů a desítkám středních a vysokých škol. Za čtyři roky fungování rozdělila Nadace ORLEN Unipetrol v rámci grantových programů téměř 16 milionů korun a na všechny projekty v oblasti vzdělávání vynaložila bezmála 18 milionů korun.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 421 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 20 stanic. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává více než 4 800 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

Dobrovolníci se pustili do práce v šesti městech po republice. Odpracovali přes tisíc hodin

Úklid parku, čištění břehů rybníka či tvorba didaktických pomůcek. To jsou jen některé aktivity, se kterými pomohli zaměstnanci rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol v rámci letošních Dobrovolnických dnů. Celkem tak odpracovali 1042,5 hodin v osmi neziskových organizacích v Brně, Kralupech nad Vltavou, Litvínově, Neratovicích, Pardubicích a Praze. Do dobrovolnických prací se zapojili i samotní zástupci měst. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává více než 4 800 lidí. Firemní společenskou odpovědnost proto zaměřuje na lokality, kde má své výrobní závody a obchodní zastoupení. Dobrovolnické dny se v ORLEN Unipetrolu konají od roku 2012 a umožňují zaměstnancům pomáhat přímo v terénu.

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol již podesáté obhájil osvědčení o odpovědném podnikání v chemii

Petrochemická a rafinérská skupina ORLEN Unipetrol obhájila osvědčení v celosvětovém programu Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care), které uděluje Svaz chemického průmyslu České republiky. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Osvědčení svaz uděluje za výsledky dosažené při plnění záměrů a cílů zaměřených na zvyšování ochrany zdraví a životního prostředí a bezpečnosti všech činností spojených s podnikáním. Skupina ORLEN Unipetrol ho obhájila již podesáté; nyní platí do roku 2025.

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol se připravuje na zvýšení kapacity své petrochemické výroby. Za 700 milionů rozšíří etylenovou jednotku v Litvínově o jedenáctou krakovací pec

​Poptávka po petrochemických produktech globálně roste. Na tento trend reaguje skupina ORLEN Unipetrol zvyšováním kapacity své petrochemické výroby. Po dokončení výstavby zcela nové polyetylenové jednotky PE3 na produkci nejmodernějšího vysokohustotního polyetylenu přistoupila k dalšímu opatření. Zvýší výtěžnost základní výrobní jednotky svého petrochemického segmentu – etylenové jednotky, která vedle výroby řady různých chemických produktů slouží především jako primární zdroj uhlovodíků pro následnou produkci polyetylenu a polypropylenu. Nová, jedenáctá, pec etylenové jednotky v hodnotě více než 700 milionů korun má být uvedena do provozu v průběhu roku 2022. Postaví ji společnost Technip Energies.