VZP··6 min

Onkologická prevence

V Česku probíhají celkem čtyři tzv. screeningové programy. Díky nim máme všichni od určitého věku nárok na bezplatné vyšetření zaměřené na konkrétní onkologickou diagnózu, i když nemáme žádné zdravotní potíže či podezření na závažné onemocnění. Právě tento preventivní onkologický screening má za úkol nemoc buď vyloučit, nebo ji zachytit v raném stadiu tak, aby byla dobře a rychle léčitelná.

Screeningové programy se zaměřují na prevenci nádorů děložního hrdla, prevenci nádorů prsu, prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorekta). Od 1. 1. 2022 je také spuštěn populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic. Tyto programy navazují na preventivní prohlídky u praktického lékaře a gynekologa.

Screening nádorů děložního hrdla
Jedenkrát ročně má každá žena starší 15 let nárok na preventivní gynekologickou prohlídku, která je hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Kromě klinických a jiných vyšetření v rámci této prohlídky provede gynekolog prostřednictvím cytologického vyšetření stěr z děložního hrdla, který následně zasílá k vyšetření do screeningové laboratoře.

U žen ve věku 35 a 45 let se provádí také screeningový test na přítomnost HPV v cervikálním stěru. Možnost podstoupení testu pro ženy v jiné věkové kategorii je také možné, avšak tyto testy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a ženy si je mohou uhradit v případě zájmu samy.

Screening nádorů prsu
Mamografické vyšetření je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno všem ženám od 45 let, a to 1x za dva roky. Na mamografické vyšetření odesílá ženu zpravidla registrující praktický lékař nebo registrující gynekolog. Samotné mamografické vyšetření pak provádí ve specializovaném screeningovém mamografickém pracovišti.

Screening kolorekta
Pojištěnci ve věku od 50 do 55 let mají z veřejného zdravotního pojištění hrazený test na okultní krvácení do stolice (TOKS) 1x ročně, pojištěnci od 55 let jednou za dva roky. Tento test může provádět přímo ve své ordinaci registrující poskytovatel primární péče (praktický lékař, gynekolog). Pokud nedisponuje registrující poskytovatel příslušným přístrojem, může odeslat vzorek pro provedení TOKS do laboratoře. TOKS je možné nahradit screeningovou kolonoskopií provedenou v akreditovaných pracovištích 1x za 10 let. Screeningové kolonoskopické vyšetření může indikovat pojištěnci praktický lékař, resp. gynekolog. Screeningové kolonoskopické vyšetření je taktéž indikováno v případě pozitivního výsledku TOKS.

Screening plic – pilotní projekt
V rámci pilotního projektu programu časného záchytu karcinomu plic se mohou nechat vyšetřit současní i bývalí silní kuřáci ve věku 55 až 74 let (tzn. že kouřili 20 cigaret denně po dobu alespoň 20 let). Indikovat pacienta k vyšetření (pomocí nízkodávkového CT) na akreditovaném pracovišti může praktický lékař či pneumolog.


Kde takové vyšetření provedou?

Veškerá screeningová vyšetření, která jsou pacientovi indikována (tzn. pacient patří do dané věkové kategorie, případně má k vyšetření doporučení od svého praktického lékaře, gynekologa apod.), jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jako vždy je nutné, aby byla provedena ve smluvním zdravotnickém zařízení, tzn. v zařízení, které má smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta.

Přišel mi dopis od VZP

VZP od roku 2014 zasílá svým klientům zvací dopis na screeningová vyšetření nádorů prsu, kolorekta, děložního hrdla. Cílem projektu tohoto adresného zvaní je oslovit ty pojištěnce, kteří mají na screeningová vyšetření nárok a zanedbávají je a opakovaně se jich neúčastní. VZP ročně pošle několik set tisíc takový dopisů, kde své klienty upozorňuje na důležitost prevence a vyzývá je k účasti na vyšetření.

Příspěvky z fondu prevence

VZP své klienty odměňuje za účast na screeningových vyšetřeních speciálním bonusem. Klientům nad 18 let, kteří se zúčastnili v posledních 24 měsících alespoň jednoho z vyšetření v rámci screeningových programů (screening nádorů prsu, kolorekta, děložního hrdla, plic), odmění VZP příspěvkem 1 000 Kč. Ten mohou využít dle svého uvážení na rehabilitační a rekondiční aktivity, např. na masáž, pobyt v solné jeskyni, jógu, plavání atd. Od ledna 2024 VZP příspěvek dokonce zdvojnásobí, v příštím roce bude u VZP tento bonus činit 2 000 korun.

Další příspěvky podporující onkologickou prevenci

VZP nemá zaveden žádný limit pro čerpání příspěvků na jednoho klienta, příspěvky a benefity tak lze volně kombinovat a sčítat, dle potřeby a výběru každého. Podrobnosti a podmínky čerpání jsou uvedeny u jednotlivých příspěvků na webu VZP v sekci Výhody a příspěvky.

Zdroj: www.vzp.cz

Zadavatel
VZP

VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (zkratkou VZP ČR nebo VZP) je největší zdravotní pojišťovna, která zabezpečuje veřejné zdravotní pojištění a je zřizována státem. Byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992. Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění pak vede Centrální registr pojištěnců.

Další články od VZP

Moderní léčbu cystické fibrózy bude VZP hradit dětem už od dvou let věku
VZP

Moderní léčbu cystické fibrózy bude VZP hradit dětem už od dvou let věku

Přípravek Kaftrio určený pro léčbu cystické fibrózy bude nově dostupný dětem již od dvou let věku. Dosud byl podáván pouze pacientům starším šesti let. Rozšíření indikace povolila na konci minulého roku Evropská léková agentura (EMA).
Ročně skončí v nemocnici se salmonelózou stovky lidí, nejčastěji se s ní potkáme v letních měsících
VZP

Ročně skončí v nemocnici se salmonelózou stovky lidí, nejčastěji se s ní potkáme v letních měsících

Salmonelóza je infekce způsobená bakteriemi rodu Salmonella. Mezi hlavní příznaky patří horečka, průjem, bolesti břicha a zvracení. Vloni muselo kvůli obtížím způsobeným bakterií salmonelly vyhledat lékařskou pomoc 4 116 pojištěnců VZP, z nichž 782 bylo dokonce akutně hospitalizováno. V letních měsících je riziko infekce salmonelózy nejvyšší kvůli zvýšené kazivosti potravin, grilování či cestování. Inkubační doba je obvykle 12 až 72 hodin po požití kontaminované potraviny.
VZP upravuje otevírací dobu poboček, vyhradí čas na řešení složitějších případů
VZP

VZP upravuje otevírací dobu poboček, vyhradí čas na řešení složitějších případů

V průběhu následujících třech měsíců bude postupně docházet k úpravě otevírací doby poboček. Změna se bude týkat pouze těch pracovišť, která mají otevřeno pět dní v týdnu a kde systém umožňuje objednání na konkrétní čas on-line. Nově budou tyto pobočky jeden den v týdnu otevřeny pouze pro předem objednané klienty. Podobně jako v bankovním sektoru budou ve vyhrazený čas k dispozici například pro řešení komplikovanějších případů v diskrétnějším prostředí.
Tisícovka dětí skončila vloni v péči lékařů kvůli alkoholu
VZP

Tisícovka dětí skončila vloni v péči lékařů kvůli alkoholu

VZP ČR vloni hradila zdravotní péči téměř dvěma tisícovkám svých klientů do 18 let v souvislosti s užíváním návykových látek. V téměř polovině případů se přitom jednalo o nadměrnou konzumaci alkoholu. Za posledních pět let tak počet dětí a mladistvých, kteří byli léčeni kvůli závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách, vzrostl téměř o pětinu (o 18 %).
Průzkum VZP ČR: S délkou praxe spokojenost lékařů klesá, cítí se vyčerpanější a pociťují horší spolupráci s pacienty
VZP

Průzkum VZP ČR: S délkou praxe spokojenost lékařů klesá, cítí se vyčerpanější a pociťují horší spolupráci s pacienty

Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s agenturou ppm factum research s.r.o. zrealizovala na jaře průzkum mezi praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost. Zaměřen byl především na oblast prevence a spolupráci s pacienty i dalšími partnery v systému zdravotnictví.
Kyberšmejdi hledají další cesty, jak zneužít klienty zdravotních pojišťoven
VZP

Kyberšmejdi hledají další cesty, jak zneužít klienty zdravotních pojišťoven

VZP ČR zaznamenala další formu podvodných zpráv, které mohou důvěřivým lidem vysát účet. Rozesílány jsou na mobilní telefony, a to přímo s odkazem na fiktivní web, kde se má příjemce registrovat pro získání finanční odměny. Pojišťovna důrazně varuje před vyplňováním osobních či bankovních údajů do odkazů rozesílaných touto formou.
Zdravotní pojištění na cestách do zahraničí
VZP

Zdravotní pojištění na cestách do zahraničí

Letní prázdniny se blíží a pokud plánujete dovolenou do zahraničí, je důležité zajistit si adekvátní zdravotní pojištění, aby vám byla poskytnuta potřebná péče a abyste byli chráněni před neočekávanými náklady. Je proto dobré si připomenout, na co máte nárok v oblasti zdravotní péče jak v Evropě, tak mimo ni, kdy si vystačíte s průkazem pojištěnce a kdy je dobré se připojistit u některé z komerčních pojišťoven.
VZP dál nabádá k prevenci, navazuje na úspěšný systemshop.cz
VZP

VZP dál nabádá k prevenci, navazuje na úspěšný systemshop.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna spouští 3. června komunikační kampaň, která bude opět zaměřena na důležitost prevence a posílení povědomí o nevyhnutelnosti odpovědného chování každého jednotlivce za své zdraví. K názornosti si vypomůže již známým e-shopem systemshop.cz, na němž zájemci zjistí, kolik stojí zdravotní péče v případě komplikované léčby, nebo si ověří, na jaká preventivní vyšetření mají nárok.
Biologickou léčbu roztroušené sklerózy vloni podstoupilo dvakrát více klientů VZP než před deseti lety
VZP

Biologickou léčbu roztroušené sklerózy vloni podstoupilo dvakrát více klientů VZP než před deseti lety

Více než 2,5 miliardy korun vydala v loňském roce Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR na léčbu svých klientů s roztroušenou sklerózou. Z celkových nákladů bylo 84 % (2,1 mld. Kč) vynaloženo na biologickou léčbu nejtěžších případů.
Dobrá zpráva z oblasti prevence: účast na screeningových programech roste
VZP

Dobrá zpráva z oblasti prevence: účast na screeningových programech roste

Klíčovou roli v úspěšnosti léčby onkologických onemocnění hraje včasný záchyt nemoci. Dobrou zprávou proto je rostoucí počet návštěvníků u všech třech dlouhodobých screeningových onkologických programů. Jejich cílem je odhalit nemoc v raných stádiích, kdy jsou šance na vyléčení pacienta nejvyšší. Statistiku vydává VZP v souvislosti s Českým dnem proti rakovině, který připadá na 15. května a jehož letošní ročník organizátoři zaměřili mj. právě na screeningové programy.