Czech Invest··4 min

Nový pohled na inovační politiku přináší studie MPO a JRC

Nový pohled na inovační politiku České republiky a klíčové směrnice pro dosažení větší udržitelnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Joint Research Centre (JRC) Evropské komise vypracovalo studii „Sladění chytré specializace s transformativní inovační politikou“ (Aligning smart specialisation with transformative innovation policy).

Studie se zaměřuje na možnosti začlenění nových nástrojů, tzv. misí, do strategií inteligentní specializace. Cílem je řešit společenské výzvy a přispět k cílům udržitelného rozvoje. Vznikala v úzké spolupráci s pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu a dalšími experty na inovační politiku. Shrnuje relevantní oblasti pro realizaci misí, od návrhů a vytipování témat přes implementaci až po monitoring a evaluaci. Státy a regiony v Evropě se stále více zaměřují na globální společenské výzvy a jejich řešení, což odráží i přijetí mezinárodně platných strategií, jako je Zelená dohoda pro Evropu (EGD – European Green Deal) a agenda OSN 2030 definující Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

V roce 2018 zahájilo Joint Research Centre Evropské komise práce na vývoji nového přístupu orientovaného na společenské výzvy a hledání způsobů jeho začlenění do strategií inteligentní specializace (S3). Vznikl tak mezinárodní výzkumný projekt, do kterého byla zapojena i Česká republika. Cílem bylo nalézt postupy k naplnění aktivity OSN s názvem STI4SDG Roadmap, která doporučuje státům a regionům vytvořit si vlastní "cestovní mapu" k využití vědy, technologií a inovací k naplnění SDGs.

Výzkumná a inovační politika zaměřená na mise se již stala jedním z prvků S3 strategie České republiky. Národní RIS3 tým na MPO již připravil dvě mise, které již nachází své místo ve výzvách a veřejných soutěžích. „Příprava metodiky rozvoje misí je náročná disciplína, která vyžaduje zapojení domácích i zahraničních odborníků,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko, pověřený řízením agentury CzechInvest a dodává: „Tato rámcová studie nám poskytuje cenný teoretický základ pro metodiku rozvoje misí, která bude rovněž jedním z výstupů projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+. Společná práce expertů z JRC a jím oslovených spolupracovníků, členů národního RIS3 týmu MPO i dalších zapojených odborníků z národní i krajské úrovně nám přináší souhrnné poznatky o zakomponování problematiky udržitelnosti do S3 strategie, uvádí konkrétní opatření a postupy k podpoře realizaci misí včetně ustavení systému monitorování a hodnocení.“

Studie je členěna do 7 kapitol:

1. Inteligentní specializace zaměřená na společenské výzvy pro SDGs.

2. Rámec pro mise orientované na společenské výzvy

3. Soubor nástrojů pro S3 mise

4. Postupy podporující implementaci S3 misí

5. Monitoring a evaluace S3 misí

6. Odkazy na vytvoření rámce pro plánování S3 misí

7. Závěry a doporučení

Kromě této studie, která shrnuje hlavní zásady pro tvorbu S3 misí, získal národní RIS3 tým i specifická doporučení pro Českou republiku, která zohledňují situaci v inovační politice v našich podmínkách. Konkrétně JRC tým doporučuje tato klíčová opatření:

  • Nastavit vhodný mechanismus komunikace jednotlivých ministerstev či řídicích orgánů. Znamená to přechod od podpory založené na programech na tzv. portfolio přístup.
  • Mít dostatečné lidské zdroje pro tvorbu a zejména koordinaci implementace misí.
  • Změnit mentalitu na straně poskytovatelů i žadatelů z podpory vybraných technologických řešení na komplexnější „mission-oriented approach“.

Právě tato doporučení resort promítne do metodiky rozvoje misí a zdůrazní při komunikaci s relevantními stakeholdery v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Zdroj: MPO

Zdroj: www.czechinvest.org

Zadavatel
Czech Invest

Czech Invest

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.

Další články od Czech Invest

CzechInvest spustil nový web pro podporu fintech a DLT inovací
Czech Invest

CzechInvest spustil nový web pro podporu fintech a DLT inovací

Portál a zmiňovaný program podpory je součástí Národního plánu obnovy (NPO). Vybraným inovativním firmám bude poskytnuta nepřímá podpora ve formě regulatorního testování jejich řešení, ale i businessového mentoringu, networkingu, školení a eventů.
MPO informuje vládu o průběhu příprav strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni
Czech Invest

MPO informuje vládu o průběhu příprav strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni

„Potřebné studie a veškeré přípravné práce běží podle plánu. V procesu je dopadová studie, studie protipovodňové ochrany, biologické hodnocení a celková studie proveditelnosti. Všechny budou dokončeny ještě v tomto roce,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Upozornění před podvodnými zprávami
Czech Invest

Upozornění před podvodnými zprávami

Agentura nespravuje žádné investiční fondy pro zhodnocení finančních prostředků. Pokud obdržíte podobnou zprávu či jakoukoliv nabídku od neznámého pachatele či falešné identity, v žádném případě na tyto zprávy a výzvy nereagujte a nesdílejte ani nezasílejte žádné finanční prostředky nebo osobní údaje.
Chebská průmyslová zóna II patří ke strategickým projektům Karlovarského kraje
Czech Invest

Chebská průmyslová zóna II patří ke strategickým projektům Karlovarského kraje

Zkušeností z jiných regionů indikují, že příchod strategického investora výrazně zlepší životní úroveň v regionu, poveden k růstu mezd a nové pracovní příležitosti zatraktivní region pro mladé vzdělané lidi a budou motivovat absolventy vysokých škol z Karlovarského kraje k návratu do regionu.
CzechInvest je jedním ze zakládajících členů české národní AI platformy
Czech Invest

CzechInvest je jedním ze zakládajících členů české národní AI platformy

„Platforma může pomoci s lepším využitím umělé inteligence v řadě oblastí, od vzdělávání přes soukromý sektor až po veřejnou správu. CzechInvest dlouhodobě usiluje o modernizaci české ekonomiky, včetně rozvoje umělé inteligence. Kromě spolupráce s partnery je naším klíčovým nástrojem program Technologická inkubace, ve kterém jsme v prvním roce programu podpořili na 30 AI startupů,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal.
Quantum Day představil aktuální trendy v oblasti kvantových technologií i vítěze mezinárodního hackathonu
Czech Invest

Quantum Day představil aktuální trendy v oblasti kvantových technologií i vítěze mezinárodního hackathonu

Vítězství si odnesl tým studentů FIT ČVUT a studenta SPŠE Plzeň s názvem Tangus, který navrhl řešení složitého problému rozpoznávání min v mořích a oceánech využitelné pro civilní nákladní lodě a námořnictvo. Druhé místo získal tým Quties, reprezentovaný studenty FIT ČVUT, s Quantum radarem jako řešením screeningových technologií v medicíně. Třetí místo získal tým Toobee, složený ze studentů z FJFI a FIT ČVUT, za projekt orbitálního úklidu s řešením pomocí kvantové optimalizace a využitím satelitů pro mechanické čištění. „My jsme ti popeláři, kteří sbírají kameny ve vesmíru,“ směje se Michael Wagner za tým Toobee. Tři vítězné týmy přijme ve čtvrtek 27. června na Pražském hradě Jaroslav Zajíček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky.
Ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest přiváží do Prahy nové exportní příležitosti pro české firmy
Czech Invest

Ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest přiváží do Prahy nové exportní příležitosti pro české firmy

Zahájení můžete sledovat živě na YouTube kanálu MPO.
CzechInvest představuje zahraničním partnerům investiční potenciál Česka
Czech Invest

CzechInvest představuje zahraničním partnerům investiční potenciál Česka

Program semináře zahrnoval vystoupení pracovníků CzechInvestu, včetně generálního ředitele Jana Michala, který zdůraznil význam zahraničních investic pro českou ekonomiku. Dále vystoupil ředitel Asociace pro zahraniční investice (AFI), který představil výhody investování v Česku, a ředitelka odboru financování z agentury API, která přiblížila možnosti financování projektů. Cílem bylo poskytnout ambasádám a komorám ucelený přehled o tom, jaké informace mohou zprostředkovat potenciálním investorům.
Americký výrobce čipů onsemi oznámil investici přes 40 miliard Kč do expanze závodu v Rožnově pod Radhoštěm
Czech Invest

Americký výrobce čipů onsemi oznámil investici přes 40 miliard Kč do expanze závodu v Rožnově pod Radhoštěm

„Čipy jsou základem moderního průmyslu. My se proto dlouhodobě snažíme posilovat českou soběstačnost v této oblasti. Investice společnosti onsemi nám dává šanci stát se evropskou čipovou velmocí a přinese i významný impuls pro rozvoj české ekonomiky v čele s autoprůmyslem, který je jeho hlavním motorem,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Poslední červnový týden ve znamení kvantových technologií
Czech Invest

Poslední červnový týden ve znamení kvantových technologií

Konference nabídne platformu pro setkání vědců, průmyslových expertů a vládních představitelů, kteří budou diskutovat o budoucnosti kvantových technologií a jejich významu pro Česko. Kvantové technologie jsou klíčové pro posílení konkurenceschopnosti a technologické suverenity na globálním trhu.