Ministerstvo zdravotnictvi··5 min

Ministerstvo zdravotnictví plní další milník uvedený v Dohodě s Českou lékařskou komorou a zdravotnickými odbory

Dnes byl signatářům Dohody a členům pracovní skupiny, kterou vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví za účelem plnění článku II. Dohody uzavřené dne 8. prosince 2023 mezi Ministerstvem zdravotnictví, Českou lékařskou komorou, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařským odborovým klubem-Svazem českých lékařů a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, rozeslán návrh zákonné úpravy odměňování zdravotnických pracovníků. Koncept pozměňovacího návrhu k zákoníku práce byl strany Ministerstva práce a sociálních věcí rovněž rozeslán, a to tento čtvrtek.

Součástí dohody uzavřené koncem minulého roku je závazek Ministerstva zdravotnictví:

připravit ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí návrh zákona o odměňování zdravotnických pracovníků s předpokladem účinnosti ode dne 1. ledna 2025 s cílem sjednotit odměňování zdravotnických pracovníků a změnit platy nebo mzdy lékařů podle memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví z 14. února 2011 a proporcionálně též platy nebo mzdy ostatních zdravotnických pracovníků.

Tzv. Hegerovo memorandum bylo uzavřeno jako Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví dne 14. února 2011 mezi Ministerstvem zdravotnictví a Lékařským odborovým klubem a obsahuje mj. i následující bod:

3. Výhled pro r. 2012

Řešení:

S předpokladem zvyšování efektivity zdravotnického systému a v souladu s reformními kroky bude průměrný plat lékaře v přímé úměře na dosažené kvalifikace a praxi 1,5 násobku až 3 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství ČR vyhlášené ČSÚ za rok o dva roky předcházející (při dosažení podmínky limitace objemu přesčasové práce na úrovni evropského standardu, tedy maximum 8 hodin přesčasové práce týdně).

Návrh zákona dnes rozeslaný Ministerstvem zdravotnictví obsahuje zákonnou záruku, že měsíční odměna nemocničních lékařů bude bez ohledu na to, zda jsou odměňováni mzdou nebo platem, vždy alespoň na úrovni deklarované tzv. Hegerovým memorandem.

Průměrná mzda v národním hospodářství za rok 2023 (2 roky předcházející roku 2025) dosáhla úrovně 43 341 Kč. Průměrný plat nebo mzda lékaře, který bude v roce 2025 zaměstnán v nemocnici a zároveň bude mít odslouženo průměrně 8 hodin týdně v rámci tzv. služeb, by dle návrhu tohoto zákona činila cca 65 tis. Kč až 130 tis. Kč v závislosti na úrovni dosažené kvalifikace a praxe. Proporčně jsou v návrhu zákona upraveny i minimální mzdy nebo platy ostatního zdravotnického personálu v nemocnicích. Dále je v návrhu obsažen i automatický každoroční růst těchto minimálních platů nebo mezd zdravotnických pracovníků a také je zohledněna délka praxe. Garantovaná výše platu nebo mzdy se navyšuje o 1 % za každý rok praxe.

V návrhu jsou tak obsaženy všechny principy vyplývající z dohody ze dne 8. prosince 2023. Dochází ke sjednocování odměňování, kdy je pro oba způsoby odměňování, platovou i mzdovou sféru, stanovena jednotná základní úroveň. Zároveň je přímo v textu zákona a ve způsobu výpočtu minimálních platů nebo mezd obsažen závazek z tzv. Hegerova memoranda, a to v celém rozmezí 1,5 až 3násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství ČR za rok o dva roky přecházející.

Minimální úroveň je u nejméně zkušeného lékaře, který musí pracovat pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí, stanovena na 65 000 Kč. Ohodnocení nejzkušenějších lékařů se specializovanou způsobilostí by potom odpovídalo cca 130 tisícům Kč měsíčně, a to včetně 8 hodin přesčasové práce týdně. V těchto minimech zároveň nejsou obsaženy všechny další příplatky, mimořádné odměny, cílové odměny a další složky odměňování.

Jde o výrazný nárůst jistoty pro všechny lékaře, neboť v současné době mají lékaři jistotu pouze danou tzv. tarifní tabulkou, která se v případě poskytování zdravotních služeb pohybuje od 41 380 Kč do 71 700 Kč měsíčně, v závislosti na platové třídě a platovém stupni. V případě mezd je úroveň odměňování smluvní.

Zdroj: mzd.gov.cz

Zadavatel
Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (tehdy ČSR v rámci federace).

Další články od Ministerstvo zdravotnictvi

Ministr zdravotnictví odpověděl prezidentovi České lékařské komory na jeho dopis požadující zvýšení platů lékařů nad rámec Hegerova memoranda i prosincové dohody
Ministerstvo zdravotnictvi

Ministr zdravotnictví odpověděl prezidentovi České lékařské komory na jeho dopis požadující zvýšení platů lékařů nad rámec Hegerova memoranda i prosincové dohody

V době, kdy je prosincová dohoda splněna prakticky ve všech bodech s výjimkou jednoho, nad kterým proběhnou další jednání tento a příští týden a řeší se jeho technické znění, jde požadavek na ještě razantnější zvýšení platů nad rámec uzavřené dohody a dosud vznesených požadavků České lékařské komory
České nemocnice díky projektům energetických úspor ušetřily jednu miliardu korun. Ministerstvo zdravotnictví chce rozjet další projekty
Ministerstvo zdravotnictvi

České nemocnice díky projektům energetických úspor ušetřily jednu miliardu korun. Ministerstvo zdravotnictví chce rozjet další projekty

Nová meziresortní skupina pod vedením Ministerstva zdravotnictví chce výrazně urychlit zavádění energetických úspor v tuzemských zdravotnických zařízeních. Tým složený ze zástupců resortu zdravotnictví, ministerstva financí, Státního fondu životního prostředí ČR a Asociace poskytovatelů energetickýc
V Kodani se uskutečnilo zasedání Novel Medicines Platform při WHO. Jedné ze skupin předsedá Česká republika
Ministerstvo zdravotnictvi

V Kodani se uskutečnilo zasedání Novel Medicines Platform při WHO. Jedné ze skupin předsedá Česká republika

V Kodani se uskutečnilo zasedání Novel Medicines Platform při WHO. Jejím cílem je zajištění lepší dostupnosti nových léčiv pro pacienty v evropském regionu WHO. Sdružuje proto nejen jednotlivé členské státy, ale také zástupce farmaceutického průmyslu, neziskového sektoru nebo třeba pojišťovny a dalš
Praktičtí lékaři mohou po zrušení preskripčního omezení předepisovat více léků s úhradou ze zdravotního pojištění
Ministerstvo zdravotnictvi

Praktičtí lékaři mohou po zrušení preskripčního omezení předepisovat více léků s úhradou ze zdravotního pojištění

Ministerstvo zdravotnictví od 1. července změnilo pravidla pro předepisování léků praktickými lékaři v případě preskripčního omezení u tzv. “L” léků. Na základě vyhlášky mohou nově praktičtí lékaři předepsat k úhradě ze zdravotního pojištění i léky, které na ně dříve musel písemně delegovat ambulant
Vláda na návrh Ministerstva zdravotnictví rozšířila seznam návykových látek o deriváty HHC a jim podobné látky
Ministerstvo zdravotnictvi

Vláda na návrh Ministerstva zdravotnictví rozšířila seznam návykových látek o deriváty HHC a jim podobné látky

Ministerstvo zdravotnictví po tom, co návrh připravilo a vláda jej schválila, obdrželo od Evropské komise souhlas se zařazením psychoaktivních látek označených jako HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zachá
Od 1. července platí nová pravidla pro darování krve, která umožní darovat krev více lidem
Ministerstvo zdravotnictvi

Od 1. července platí nová pravidla pro darování krve, která umožní darovat krev více lidem

Dnešním dnem vstupuje v účinnost metodika, která je návodem k individuálnímu posuzování zájemců o darování krve v oblasti sexuálního chování. Z možnosti darovat krev nebudou paušálně vyřazováni muži, kteří měli pohlavní styk s muži, jako tomu bylo doposud. Tyto kroky proběhly ve spolupráci se Společ
V Senátu proběhla debata nad nežádoucími účinky vakcín proti Covidu-19. Účastníci se shodli, že přínosy očkování převyšují jeho rizika, nejčastější nežádoucí účinky těchto vakcín jsou nezávažné
Ministerstvo zdravotnictvi

V Senátu proběhla debata nad nežádoucími účinky vakcín proti Covidu-19. Účastníci se shodli, že přínosy očkování převyšují jeho rizika, nejčastější nežádoucí účinky těchto vakcín jsou nezávažné

V Senátu proběhlo jednání na téma “Očkování proti COVID-19 – Analýza nežádoucích účinků”, které bylo pořádáno ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví, senátního Výboru pro zdravotnictví a sněmovního Výboru pro zdravotnictví. Podle studie WHO European Respiratory Surveillance Network zachránilo očko
Ministerstvo zdravotnictví zítra představí účastníkům jednání dopady možných změn v odměňování zdravotníků v lůžkových zařízeních a navrhne další postup
Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictví zítra představí účastníkům jednání dopady možných změn v odměňování zdravotníků v lůžkových zařízeních a navrhne další postup

Tématem série jednání je způsob naplnění jednoho z bodů dohody (jde o poslední bod prosincové Dohody, který zbývá naplnit) ze dne 8. prosince 2023.
Novela zákona o zdravotních službách zefektivní zřizování pohotovostí a významně pomůže pacientům, jejichž práva posílí
Ministerstvo zdravotnictvi

Novela zákona o zdravotních službách zefektivní zřizování pohotovostí a významně pomůže pacientům, jejichž práva posílí

Ministerstvo zdravotnictví představilo komplexní novelu zákona o zdravotních službách. Ta přináší zásadní změny v oblastech pohotovostních služeb, práv pacientů, zdravotní péče o děti, duchovní péče či dobrovolnictví ve zdravotnictví. To vše bude mít pozitivní dopad především na pacienty, zvýšená oc
Českou iniciativu proti excesivním národním zásobám léků podpořily na Radě ministrů zdravotnictví EU Evropská komise a 19 členských států Evropské unie
Ministerstvo zdravotnictvi

Českou iniciativu proti excesivním národním zásobám léků podpořily na Radě ministrů zdravotnictví EU Evropská komise a 19 členských států Evropské unie

Na jednání Rady ministrů zdravotnictví Evropské unie došlo k výrazně podpoře iniciativy ministra zdravotnictví Vlastimila Válka proti nadměrné tvorbě zásob léčiv na národní úrovni, což by vedlo k ohrožení dodávek léčiv do jiných členských států. Česká republika za podpory dalších států i Evropské ko