Memorandum o spolupráci pomůže při odstraňování dřevin z okolí tratí

|

Generální ředitelé Dalibor Šafařík a Jiří Svoboda dnes podepsali memorandum o spolupráci mezi Lesy České republiky a Správou železnic. Vzájemně si tak budou předávat informace o společných tématech, mezi nimiž dominuje odstraňování dřevin v ochranném pásmu dráhy na pozemcích spravovaných Lesy České republiky.

Správa železnic má zákonnou povinnost zajišťovat provozuschopnost tratí v Česku včetně jejich bezpečnosti, tedy například aby do ochranného pásma trati nedopadly stromy z nedalekých porostů. Některé spravují Lesy České republiky. „Dohodli jsme se, že nás Správa železnic vždy s dostatečným časovým předstihem bude informovat o plánovaných pravidelných prohlídkách tratí a my zároveň zkontrolujeme v daném úseku přilehlé lesní porosty,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Spolupráce bude ale mnohem rozsáhlejší. „Důležitá je vzájemná informovanost na místní úrovni a součinnost s ohledem na potřeby a zákonné povinnosti obou stran. V tom vidím hlavní význam memoranda,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Dojde také k prohloubení vzájemné informovanosti a součinnosti v oblastech realizace investičních akcí s využitím oboustranně přijatelných řešení.

Kontakty:

Eva Jouklová – tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p; +420 725 257 900; [email protected]

Dušan Gavenda – tiskový mluvčí; Správa železnic; +420 472 320; [email protected]

Zdroj: lesycr.cz

Lesy ČR

Opatření proti suchu: Tůně v lesích v Libereckém kraji

Osm nových tůní na Českolipsku a jedenatřicet dalších menších tůněk vzniklo za stěnami z kulatiny v někdejších odvodňovacích kanálech Jindřichovického potoka u Jindřichovic pod Smrkem. Projekt Lesů České republiky za více než milion korun podpořil Liberecký kraj. Podnik tak pokračuje v dlouhodobém vodohospodářském programu Vracíme vodu lesu.

Lesy ČR

Turisté mohou zase nahlédnout do Boubínského pralesa

Do Boubínského pralesa, dosud nedostupného kvůli nebezpečným souším, mohou návštěvníci od 29. června opět nahlédnout od tamějšího jezírka. Dojdou k němu po nové trase s povalovými chodníky a mostkem. Lesy ČR je v červnu instalovaly za půl milionu korun. Vstup na Knížecí a Lukenskou cestu zůstává nadále zakázaný.