Lesy ČR podporují výzkumné projekty uplatnitelné v praxi

|

Vědecké projekty uplatnitelné v lesnické praxi každoročně finančně podporují Lesy České republiky prostřednictvím své Grantové služby. Až 120 milionů korun na ně podnik vyčlenil v letech 2023 až 2029 a prioritní témata právě zveřejnil v nové koncepci aplikovaného výzkumu.

„Je třeba propojovat teorii s praxí a řešit aktuální i dlouhodobější lesnické problémy a témata pomocí aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Řada z nich je v současné době spojená s péčí o lesní ekosystémy čelící klimatické změně, ale soustředíme se i na praktické zdokonalení technik a technologií. Výstupy jsou veřejné a rádi je sdílíme,“ řekl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR. Podnik projekty buď zcela financuje, nebo se na nich partnersky podílí s dalšími akademickými a jinými vědeckými institucemi.

Koncepce aplikovaného výzkumu Grantové služby Lesů ČR vypovídá o strategickém směřování vědy, výzkumu, vývoje a inovací podniku. Témata k řešení výzkumných úkolů se zpravidla vyhlašují v dubnu a v říjnu, v naléhavých případech i mimo uvedené termíny. Náměty k řešení může předložit odborná i široká veřejnost včetně pracovníků Lesů ČR. Koncepce vychází z aktuálních dokumentů, jako je Adaptační strategie Lesů ČR na klimatickou změnu do roku 2030 a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství.K prioritním zkoumaným tématům definovaným v koncepci patří zmíněná adaptace lesů na klimatickou změnu, ochrana lesa před škůdci a zvěří, vodohospodářská opatření, ekonomika Lesů ČR, technika a technologie i mimoprodukční funkce lesa. „Otevíráme tak rámcový výčet možností k podání námětů na projekty, které vycházejí z požadavků provozu,“ doplnil Šafařík.

Mezi projekty, které Lesy ČR prostřednictvím Grantové služby v posledních letech podpořily, patří například aplikace Klíšťapka odhalující četnost výskytu klíšťat v regionech, monitoring biodiverzity a ekologických změn lužních lesů a luk v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy nebo například různé formy postupů obnovy lesa na kalamitních holinách pomocí introdukovaných dřevin v reakci na klimatické změny.

Více čtěte zde: Grantová služba | Lesy České republiky, s. p. (lesycr.cz)

Kontakt: Eva Jouklová – tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p; +420 725 257 900; [email protected]

Zdroj: lesycr.cz

Lesy ČR

Memorandum o spolupráci pomůže při odstraňování dřevin z okolí tratí

Generální ředitelé Dalibor Šafařík a Jiří Svoboda dnes podepsali memorandum o spolupráci mezi Lesy České republiky a Správou železnic. Vzájemně si tak budou předávat informace o společných tématech, mezi nimiž dominuje odstraňování dřevin v ochranném pásmu dráhy na pozemcích spravovaných Lesy České republiky.

Lesy ČR

Opatření proti suchu: Tůně v lesích v Libereckém kraji

Osm nových tůní na Českolipsku a jedenatřicet dalších menších tůněk vzniklo za stěnami z kulatiny v někdejších odvodňovacích kanálech Jindřichovického potoka u Jindřichovic pod Smrkem. Projekt Lesů České republiky za více než milion korun podpořil Liberecký kraj. Podnik tak pokračuje v dlouhodobém vodohospodářském programu Vracíme vodu lesu.