VZP··4 min

Lékař mimo místo bydliště

Podle zákona o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.) může být pojištěnec registrován pouze u jednoho poskytovatele ambulantní péče. Pacient má právo na výběr registrujícího ambulantního lékaře v odbornosti všeobecné praktické lékařství (v případě dětí praktického lékaře pro děti a dorost). K jinému praktickému lékaři se může pacient přeregistrovat nejdříve za 3 měsíce od předchozí registrace, v kratších intervalech to není možné.

Registrace pacienta u všeobecného praktického lékaře musí následovat vždy po tom, co lékař přijme pacienta do své pravidelné péče. Pacient podepisuje tzv. registrační list, který je potvrzením pro pacienta o tom, že je registrován do pravidelné dlouhodobé péče u daného praktického lékaře. Ten za každého registrovaného pacienta dostává od zdravotní pojišťovny tzv. kapitační platbu.


Distanční konzultace zdravotního stavu registrovaného pacienta

Jednou z možností řešení situace je využití možnosti distanční konzultace zdravotního stavu s registrujícím praktickým lékařem, kdy se pacient v případě potřeby může obrátit na svého registrujícího praktického lékaře. Výkon distanční konzultace může praktický lékař vykonat pouze v jasně indikovaných případech u svého registrovaného pacienta, který pravidelně navštěvuje jeho ordinaci a jehož zdravotní stav lékař detailně zná – tzn. provedl u něj v posledních dvou letech preventivní prohlídku nebo ho dispenzarizuje z důvodu chronického onemocnění (např. diabetes). V případě distanční konzultace se může jednat např. o náhradu jedné z návštěv při dlouhodobém sledování nějakého zdravotního problému, kdy lékař vyhodnotí, že není nezbytně nutná návštěva v ordinaci. Výsledkem zhodnocení zdravotního stavu na dálku může být i preskripce léků, pokud je pacient potřebuje, a to prostřednictvím eReceptu.


Zdravotní péče u neregistrujícího praktického lékaře

Pojištěnec, který se přechodně zdržuje mimo místo trvalého bydliště (např. na chatě), se v případě zdravotních obtíží může také obrátit na praktického lékaře v místě tohoto přechodného pobytu. Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče v případě, že zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí neodkladné péče.

U tohoto praktického lékaře pojištěnec není registrován a lékařem poskytnutá zdravotní péče o neregistrované pojištěnce se považuje za nepravidelnou péči.


Pacient s chronickým onemocněním a preskripce léků

V případě pacienta s chronickým onemocněním (např. diabetes) je vždy optimální postup, aby zdravotní péče včetně preskripce a kontrol chronické medikace probíhala u ošetřujícího lékaře, který má pacienta v pravidelné péči.

S ohledem na plánované období přechodného pobytu (mimo dosah lékaře, kterého navštěvuje pravidelně) by měl mít dispenzarizovaný pacient potřebnou zásobu léčivých přípravků zajištěnou. V určitých případech je možné, aby ošetřující lékař předepsal chronickému pacientovi stejný lék, aniž by pacient musel navštívit ordinaci lékaře – toto rozhodnutí je však v kompetenci ošetřujícího lékaře. Pokud lékař souhlasí, vystaví a zašle pacientovi eRecept, se kterým si pacient dojde do lékárny pro potřebný lék.

Dispenzarizovaný pacient se případně také může obrátit na praktického lékaře, u kterého není registrován, v místě přechodného pobytu. Pro potřeby informovanosti lékaře je doporučené, aby pacient měl k dispozici lékařskou zprávu. Lékař řeší aktuální zdravotní stav pacienta a posuzuje, zda je nezbytné předepsat medikaci v závislosti na tomto aktuálním zdravotním stavu pacienta. Má také právo na to stanovit léčebný postup.

Zdroj: www.vzp.cz

Zadavatel
VZP

VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (zkratkou VZP ČR nebo VZP) je největší zdravotní pojišťovna, která zabezpečuje veřejné zdravotní pojištění a je zřizována státem. Byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992. Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění pak vede Centrální registr pojištěnců.

Další články od VZP

Průzkum VZP ČR: S délkou praxe spokojenost lékařů klesá, cítí se vyčerpanější a pociťují horší spolupráci s pacienty
VZP

Průzkum VZP ČR: S délkou praxe spokojenost lékařů klesá, cítí se vyčerpanější a pociťují horší spolupráci s pacienty

Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s agenturou ppm factum research s.r.o. zrealizovala na jaře průzkum mezi praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost. Zaměřen byl především na oblast prevence a spolupráci s pacienty i dalšími partnery v systému zdravotnictví.
Kyberšmejdi hledají další cesty, jak zneužít klienty zdravotních pojišťoven
VZP

Kyberšmejdi hledají další cesty, jak zneužít klienty zdravotních pojišťoven

VZP ČR zaznamenala další formu podvodných zpráv, které mohou důvěřivým lidem vysát účet. Rozesílány jsou na mobilní telefony, a to přímo s odkazem na fiktivní web, kde se má příjemce registrovat pro získání finanční odměny. Pojišťovna důrazně varuje před vyplňováním osobních či bankovních údajů do odkazů rozesílaných touto formou.
Zdravotní pojištění na cestách do zahraničí
VZP

Zdravotní pojištění na cestách do zahraničí

Letní prázdniny se blíží a pokud plánujete dovolenou do zahraničí, je důležité zajistit si adekvátní zdravotní pojištění, aby vám byla poskytnuta potřebná péče a abyste byli chráněni před neočekávanými náklady. Je proto dobré si připomenout, na co máte nárok v oblasti zdravotní péče jak v Evropě, tak mimo ni, kdy si vystačíte s průkazem pojištěnce a kdy je dobré se připojistit u některé z komerčních pojišťoven.
VZP dál nabádá k prevenci, navazuje na úspěšný systemshop.cz
VZP

VZP dál nabádá k prevenci, navazuje na úspěšný systemshop.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna spouští 3. června komunikační kampaň, která bude opět zaměřena na důležitost prevence a posílení povědomí o nevyhnutelnosti odpovědného chování každého jednotlivce za své zdraví. K názornosti si vypomůže již známým e-shopem systemshop.cz, na němž zájemci zjistí, kolik stojí zdravotní péče v případě komplikované léčby, nebo si ověří, na jaká preventivní vyšetření mají nárok.
Biologickou léčbu roztroušené sklerózy vloni podstoupilo dvakrát více klientů VZP než před deseti lety
VZP

Biologickou léčbu roztroušené sklerózy vloni podstoupilo dvakrát více klientů VZP než před deseti lety

Více než 2,5 miliardy korun vydala v loňském roce Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR na léčbu svých klientů s roztroušenou sklerózou. Z celkových nákladů bylo 84 % (2,1 mld. Kč) vynaloženo na biologickou léčbu nejtěžších případů.
Dobrá zpráva z oblasti prevence: účast na screeningových programech roste
VZP

Dobrá zpráva z oblasti prevence: účast na screeningových programech roste

Klíčovou roli v úspěšnosti léčby onkologických onemocnění hraje včasný záchyt nemoci. Dobrou zprávou proto je rostoucí počet návštěvníků u všech třech dlouhodobých screeningových onkologických programů. Jejich cílem je odhalit nemoc v raných stádiích, kdy jsou šance na vyléčení pacienta nejvyšší. Statistiku vydává VZP v souvislosti s Českým dnem proti rakovině, který připadá na 15. května a jehož letošní ročník organizátoři zaměřili mj. právě na screeningové programy.
Prevence je pro úspěšnost léčby melanomu důležitá, zdůrazňuje VZP
VZP

Prevence je pro úspěšnost léčby melanomu důležitá, zdůrazňuje VZP

Každý rok přibývá lidí, které postihne zhoubný melanom a kolem 400 z nich na toto onemocnění umírá. Klíčovou roli pro úspěšnou léčbu melanomu hraje prevence, která zahrnuje pravidelnou kontrolu kůže a minimalizaci pobytu na slunci. Příznaky melanomu mohou zahrnovat změny barvy, tvaru nebo velikosti mateřských znamének nebo nové výrůstky na kůži. Tiskovou zprávu vydává VZP v souvislosti s Evropským dnem melanomu 11. května.
VZP nabídne nemocnicím v rámci obnovy smluv zřízení denních stacionářů
VZP

VZP nabídne nemocnicím v rámci obnovy smluv zřízení denních stacionářů

V souvislosti s probíhající obnovou smluv s poskytovateli lůžkové péče zavádí VZP ČR dva nové instituty, a sice denní stacionář interní péče a denní stacionář pediatrické péče. VZP nabídne tyto nové typy ošetřovacího dne především těm poskytovatelům, kteří dlouhodobě vykazují nízkou obložnost dotčených oddělení, tzn. interny a dětského lékařství.
VZP jedná o obnově smluv s nemocnicemi, zohlední regionální potřeby pacientů i moderní trendy v medicíně
VZP

VZP jedná o obnově smluv s nemocnicemi, zohlední regionální potřeby pacientů i moderní trendy v medicíně

Od začátku letošního roku zahájila VZP intenzivní jednání s poskytovateli i zřizovateli nemocnic o obnovení tzv. rámcových smluv. Platnost těch stávajících končí s rokem 2024.
Za léčbu hemofilie zaplatila vloni VZP téměř miliardu korun
VZP

Za léčbu hemofilie zaplatila vloni VZP téměř miliardu korun

Hemofilie je vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve. Vloni se s ním léčilo 1326 klientů VZP (dvakrát více mužů). Léčba hemofilie patří k těm nejnákladnějším, VZP za ni v loňském roce zaplatila rekordních 989 milionů korun, o 40 % víc než před pěti lety. V průměru stojí léčba jednoho pacienta 746 tisíc korun ročně. Analýzu vydává pojišťovna v souvislosti s připomenutím Světového dne hemofilie, který připadá na středu 17. dubna.