Každé dítě si zaslouží „svoje doma“. Být šťastné, chtěné a v bezpečí

|

„Láska se nedělí. Láska se násobí.“ To je motto nové kampaně hlavního města na podporu náhradního rodičovství. Kampaň představí veřejnosti sedm různých příběhů lidí, kteří jsou již pěstouny, nebo naopak byli vychováni v pěstounské péči. Tímto krokem metropole pokračuje ve snaze nalézt co nejširší spektrum pěstounů. V legislativě je již schválena transformace takzvaných kojeneckých ústavů, které měly na starost péči o opuštěné děti do tří let věku, a Praha musí být na tuto změnu připravena. Kampaň bude k vidění v ulicích Prahy od dnešního dne a naváže na ni i putovní výstava. Vytvořeny byly také nové stránky https://pestouni.praha.eu/.

Kampaň má v první řadě zvýšit povědomí široké veřejnosti o náhradní rodinné péči představením konkrétních lidských příběhů spojených se zkušeností s pěstounskou péčí. V Praze je totiž, stejně jako v celé České republice, v současné době značný nedostatek zájemců o náhradní rodinnou péči. Děti, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a nemohou z různých důvodů vyrůstat ve své biologické rodině, přitom nutně potřebují zajistit náhradní rodinné prostředí na dobu nezbytně nutnou. „Nebudu měnit svět ani dělat velké věci, ale postarám se jako pěstounka na přechodnou dobu vždy o jedno dítě, které to zrovna potřebuje. To je můj kousek, který mohu udělat, a je na mně, jak bude ten kousek poctivý a laskavý,“ říká pěstounka na přechodnou dobu Sylva Lingová.

Druhým cílem kampaně je uvést na pravou míru mýty a předsudky, které ve společnosti panují. Například si mnoho lidí stále myslí, že pěstounem může být jen manželský pár, případně, že pěstounem se nemůže stát osoba žijící ve stejnopohlavním páru. „Říká se, že pěstoun nemusí být Superman, pro mě to ale superhrdinové jsou. Patří jim náš velký dík a respekt za to, že otevírají dětem nejen dveře svých domovů, ale hlavně svoje srdce a náruč. Dávají dětem naději a ukazují jim, že je pro ně na tomhle světě místo, kde se můžou cítit šťastné, chtěné a v bezpečí,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí Alexandra Udženija.

Zároveň s kampaní vznikl nový informační web na adrese https://pestouni.praha.eu/. Ten slouží jako prostor pro získání informací o pěstounské péči, sdílení aktuálního dění a zajímavostí od odborné veřejnosti. Pražané se s kampaní setkají v rádiu, prostředcích MHD, na reklamních plochách, v tištěném a on-line prostoru nebo například ve školách.

„V zemi, kde v posledních letech výrazně narostl počet dětí, které vyrůstají mimo svou biologickou rodinu, musíme mít funkční systém, který se o ně postará. V Praze vidíme, že i když současný právní systém v tomto smyslu není ideální, jde to. Problém je spíše na celostátní úrovni kvůli komplikovanému systému, kdy se nedaří ani zvyšovat finanční ohodnocení. První vlna pěstounů, kteří se na možnost zapojit se do pomoci ohroženým dětem těšili mnoho let, byla vyčerpána před několika lety. Poté mnozí přechodní pěstouni skončili, případně se stali pěstouny dlouhodobými nebo zvolili jinou formu péče o děti. Nacházet nové pěstouny za stávajícího systému je ale velice komplikované. Pomoci tomu musí nadstandardní přístup ke každému pěstounovi, který je u městských částí a pražského magistrátu opravdu příkladný,“ říká Zdeněk Soudný, ředitel organizace Dobrá rodina, která pěstounům zajišťuje doprovázení a další odborné služby.

Do kampaně se zapojili reální pěstouni a nese název „Láska se nedělí. Láska se násobí.“ Autorkou fotografií je Alžběta Jungrová, která byla opakovaně oceněna v soutěži Czech Press Photo. Vizuály nabídnou celkem sedm různých příběhů, konkrétně šesti pěstounů a jedné ženy, která byla vychována pěstounskou rodinou. Kampaň začne v říjnu 2023 a bude pokračovat putovní výstavou fotografií letos i v příštím roce. Prvním místem, kde bude umístěna, bude Mariánské náměstí v Praze, a to až do 31. října. Znovu zde pak bude umístěna od 30. 11. 2023 do začátku ledna 2024. V příštím roce bude k vidění například v Městské části Praha 2, v Praze 4 nebo v Praze 21.

„Jsme rádi, že kampaň na podporu pěstounství v Praze myšlenkově podpoří i v řadě už druhá dokumentární série o pěstounské péči v České republice, Plné hnízdo. Točíme s kolegy příběhy pěstounských rodin ze všech krajů republiky včetně Prahy. Přestože životy dětí a pěstounských rodin s sebou nesou mnoho úskalí, ve výsledku ale také ukazují, že láska léčí a skutečně se násobí,“ uzavírá Ivana Pauerová Miloševičová, režisérka dokumentu o pěstounské péči s názvem Plné hnízdo.

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, která by měla umožnit dětem, o které se nemohou jejich biologičtí rodiče postarat, vyrůstat v rodině. Praha eviduje celkem 1 192 pěstounů, kteří mají svěřeno alespoň jedno dítě do pěstounské péče, poručenské péče s osobní péčí poručníka či se jedná o osoby, které jsou zařazeny do evidence osob, jež mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Dlouhodobých pěstounů je ale v Praze nedostatek, chybí jich desítky, a to zejména pěstounů připravených na přijetí sourozeneckých skupin, dětí minoritního etnika, se zdravotním znevýhodněním či dětí starších šesti let, většinou pak chlapců. Veškeré detaily jsou k dispozici na stránkách https://pestouni.praha.eu/.

Press kit naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/187wwSZhjCpc3YSyhxYcyXQJrD1SM5-YI?usp=sharing

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Masarykova střední škola chemická získala moderní kotelnu díky městské společnosti Teplo pro Prahu

Městská společnost Teplo pro Prahu má za sebou jeden z prvních úspěšných projektů. V rámci Strategie teplárenství hlavního města Prahy byla ve středu slavnostně spuštěna moderní kotelna v Masarykově střední škole chemické, kterou zřizuje hlavní město. Kotelnu vybudovala městská společnost společně se školou. Cena realizace je přibližně 4 miliony korun.

Praha

Primátor na návštěvě Prahy 8 projednal bezpečnost, rozvoj i kulturu městské části

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda pokračuje v návštěvách jednotlivých městských částí, tentokrát zavítal na Prahu 8. Zde navštívil v doprovodu starosty Ondřeje Grose a dalších představitelů osmičkové politické reprezentace nově otevřené kulturní centrum a knihovnu Velký mlýn nebo například zrekonstruovanou přístavbu budovy v Balabánově ulici v Kobylisích, kde sídlí Obvodní ředitelství Městské policie Praha 8.

Praha

Hlavní město prověří protipovodňovou ochranu, na Zbraslavi postaví mobilní hrazení

Magistrát hl. m. Prahy při svém každoročním cvičení výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany prověří na Zbraslavi připravenost na případnou povodeň. O tomto víkendu postaví hasiči, policisté a vojáci mobilní hrazení o délce přes 250 metrů. Akce začne v sobotu v 18:00 a skončí v neděli v 6:00 hodin. Ulice K Přehradám bude pro řidiče částečně uzavřena již od 17:00 hodin, v úseku od Mostu Závodu míru ke křižovatce s ulicí Žitavského bude zcela uzavřena, od ulice Žitavského ke kamenolomu Zbraslav bude doprava vedena kyvadlově.