E.ON··7 min

Ještě více chytrých prvků i nárůst kabelizace

„Energetická transformace, která už se dala do pohybu, před nás staví nové výzvy. Naši síť musíme nejen udržovat, ale také rozvíjet, modernizovat, smartifikovat a v neposlední řadě také chytře řídit. Abychom obstáli před novými výzvami, jako jsou třeba masivní připojování obnovitelných zdrojů nebo komunitní energetika, vyžaduje to nemalé investice do distribuční sítě. Dlouhodobě jsme každý rok investovali do naší sítě více než pět miliard korun. Vloni jsme investice navýšili na 5,9 miliard korun a letos plánujeme do sítě investovat přes osm miliard korun, celkové investice ale budou ještě vyšší – přesáhnou deset miliard,“ přibližuje Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D.

Stále větší část investic v posledních letech putuje do zavádění chytrých prvků v síti. Jedná se například o reclosery, chytré trafostanice nebo smart metery. Tyto technologie pomáhají energetikům vidět, co se v soustavě v reálném čase děje a zároveň na dálku řídit toky energií tak, aby síť fungovala ještě efektivněji. Velkým krokem, který se přímo dotkne i zákazníků, je pak instalace smart meterů, které klientům přinese nové možnosti, jak optimalizovat svou spotřebu. Pro E.GD je chytré měření spolu s dalšími digitálními nástroji klíčovými prvky pro budoucí provoz sítě, protože distributor potřebuje znát aktuální toky energie a aktuální informace o síti v reálném čase, aby mohl síť kontrolovat a řídit. „Bez smart meterů by nebylo možné sdílení energie ani energetické komunity. A proto jsme se rozhodli, že půjdeme nad rámec zákonné povinnosti a postupně osadíme chytrým měřením všechna dvoutarifní odběrná místa, což v tuto chvíli znamená vyměnit elektroměr u zhruba 560 000 odběratelů. To je více než dvojnásobek toho, co nám ukládá zákon. Jen letos plánujeme instalovat 93 tisíc smart meterů,“ říká Pavel Čada.

Výměny vedení i nové rozvodny pro velmi vysoké napětí

EG.D letos plánuje investovat na hladině velmi vysokého napětí přes dvě miliardy korun. Čtvrtina z této částky poputuje na rekonstrukce rozvoden na Vysočině v Ptáčově a Pacově, v Jihočeském kraji v Domoradicích a ve Zlínském kraji pak ve Slušovicích. „Na jižní Moravě budou pokračovat práce na rozšíření a kompletní rekonstrukci rozvodny 110 kV v Blansku, dokončíme i stavbu nové budovy společných provozů na rozvodně v Brně-Bohunicích a na podzim zprovozníme i transformovnu 110/22 kV ve středu Českých Budějovic,“ vypočítává Bohdan Důbrava, vedoucí správy sítě EG.D. Dalších zhruba 200 milionů korun půjde do modernizace vedení velmi vysokého napětí. „Kompletně vyměníme například vedení mezi Suchohrdly u Znojma a Hodonicemi, anebo kompletně zrekonstruujeme vedení u obce Dasný v jižních Čechách,“ doplňuje Bohdan Důbrava.

Trendem je kabelizace

Značnou část prostředků, zhruba 5,64 miliard korun plánuje EG.D vynaložit do obnovy vysokého a nízkého napětí v regionech. Dohromady jde o zhruba 5 500 staveb lokálního významu. „Nejčastěji jde o budování přeložek, rekonstrukce kratších úseků vedení, budování kioskových trafostanic či opravy stávající infrastruktury,“ říká Bohdan Důbrava, vedoucí správy sítě EG.D.

Trendem je pak tzv. kabelizace vedení. Nyní je bezpečně ukryto pod zem zhruba 25 000 kilometrů vedení nízkého napětí a přes 4 000 kilometrů vedení vysokého napětí. V roce 2024 má společnost v plánu kabelizovat dalších téměř 900 kilometrů na vedení nízkého napětí a přes 250 kilometrů na vedení vysokého napětí.

Kabelizace má hned několik výhod, jednak umožňuje v dané lokalitě navýšení kapacity sítě, jednak zvyšuje její spolehlivost a bezpečnost. „Vedení proto dáváme pod zem jak v obcích, tak v extravilánu, zejména ve vytipovaných zalesněných úsecích, kde se tím výrazně snižuje riziko poruch při sněhových či větrných kalamitách,“ vysvětluje Bohdan Důbrava.

Výzvou pro plynaře bude obnova šestapadesát let starého plynovodu

Společnost EG.D zajišťuje v rámci svého portfolia i distribuci plynu, a to v jižních Čechách a v okrese Pelhřimov na Vysočině. Letos plánuje do plynovodní sítě investovat téměř 460 milionů korun. Obnoví zhruba 30 kilometrů plynovodů a zrekonstruuje i dvě regulační stanice Dynín a Záboří u Protivína. „Letos dokončíme i připojení teplárny v Táboře. Dále postavíme přeložku plynovodu pod silnicí první třídy mezi Hněvkovem a Sedlicí. Výzvou pro nás bude obnova vysokotlakého plynovodu mezi Kasejovicemi a Borečnicí na Písecku, kde je vedení založeno ještě v původních chráničkách z roku 1968, osvětluje Petr Honsa, vedoucí výstavby zemního plynu v EG.D.

Dlouhodobým cílem EG.D v oblasti plynu je výměna ocelového potrubí za plastové, digitalizace plynárenského zařízení či instalace systémů protikorozní ochrany. I do těchto oblastí poputují letos výrazné finanční prostředky.

Peníze na modernizaci sítě jdou i z EU

E.GD při modernizaci sítě nespoléhá jen na vlastní prostředky, ale využívá i možnosti financování z peněz EU. Velkou roli zde hrají především mezinárodní projekty, které E.GD spolu se zahraničními partnery aktivně připravuje a jejichž cílem je ještě více posílit propojení distribučních soustav mezi Českem a sousedními zeměmi. Například v rámci projektu ACON získalo EG.D ve spolupráci se společností Západoslovenská distribučná z Evropské unie dotace 90 milionů eur. Jen vloni se díky němu v ČR modernizovalo 300 trafostanic a začala rekonstrukce rozvodny v Brně na ulici Klusáčkova. S výraznými investicemi pomůže i projekt Gabretta. Zde se EG.D podařilo ve spolupráci s německých distributorem Bayernwerk získat podporu 100 milionů eur na propojení, posílení a modernizaci distribuční sítě především na česko-německé hranici.

O E.GD:

Společnost EG.D ze skupiny E.ON zásobuje elektrickou energií 1,5 milionů odběratelů zejména v jižních Čechách, na jižní Moravě a Vysočině. Celková délka elektrického vedení na všech napěťových hladinách činí přibližně 65 000 kilometrů. Distribuční síť zahrnuje také více než 90 transformoven a přes 20 000 trafostanic. Plynem EG.D zásobuje 110 tisíc zákazníků a disponuje sítí dlouhou zhruba 4 000 kilometrů, a to v jižních Čechách a na Pelhřimovsku.

Kontakty

Lubomír Budný

tiskový mluvčí

M + 420 705 868 642

E [email protected]

www.egd.cz

Zdroj: www.eon.cz

Zadavatel
E.ON

E.ON

Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON SE, která je největším soukromým poskytovatelem energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem na 15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje prostřednictvím své více jak 65 000 km dlouhé distribuční sítě elektřinou 1,2 milionu zákazníků, zejména v jižních Čechách a na jižní Moravě. Její tržní podíl v tomto sektoru činí 20 %. V oblasti plynu disponuje více jak 4 000 km dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v České republice činí téměř 11 %.

Další články od E.ON

E.ON a MAN společně vybudují v Evropě veřejnou síť dobíjecích stanic pro elektrická nákladní vozidla
E.ON

E.ON a MAN společně vybudují v Evropě veřejnou síť dobíjecích stanic pro elektrická nákladní vozidla

Partnerství významně přispívá k dosažení cílů v oblasti emisí těžkých nákladních vozidel a udržitelné logistiky. Síť dobíjecích stanic pro elektrická nákladní vozidla bude zahrnovat přibližně 400 dobíjecích stanic na přibližně 170 místech po celé Evropě. První lokalita bude otevřena v letošním roce a do konce roku 2025 bude vybudováno přibližně 80 lokalit.
Distribuční společnost EG.D dokončuje stavbu klíčové transformační stanice v Českých Budějovicích
E.ON

Distribuční společnost EG.D dokončuje stavbu klíčové transformační stanice v Českých Budějovicích

Výstavba nové transformační stanice 110/22kV České Budějovice Střed, kterou společnost EG.D buduje v centru Českých Budějovic, jde do závěrečné fáze. Tato strategická investice, která se připravovala osm let a jejíž stavba trvá už dva roky, pomůže ke zvýšení kvality a bezpečnosti dodávek elektrické energie pro krajské město. Zároveň také navýší kapacity pro připojení dalších odběratelů. EG.D investovalo do výstavby rozvodny včetně přívodního tříkilometrového kabelového vedení zhruba 300 milionů korun. Definitivně hotová by měla být na podzim tohoto roku.
Využití sítě E.ON Drive roste. Za první polovinu roku dobily elektromobily o 80 % více energie
E.ON

Využití sítě E.ON Drive roste. Za první polovinu roku dobily elektromobily o 80 % více energie

Výrazně více odebrané energie i mnohem více dobití. Využívání veřejné dobíjecí sítě pro elektromobily E.ON Drive v České republice v meziročním srovnání za první pololetí letošního roku výrazně narostlo, což potvrzují statistiky společnosti. Řidiči v síti E.ON Drive odebrali o 80 % více elektrické energie než za první pololetí loňského roku a zároveň i výrazně častěji dobíjeli. Řidiči využili za prvních šest měsíců tohoto roku dobíjecí body E.ON Drive v 68 726 případech, což je už 76 % celkového počtu dobití za celý loňský rok.
Projekt Energie pomáhají opravdu pomáhá. Rozdělí mezi ohrožené skupiny obyvatel přes 42 milionů Kč
E.ON

Projekt Energie pomáhají opravdu pomáhá. Rozdělí mezi ohrožené skupiny obyvatel přes 42 milionů Kč

Více než 42 milionů korun na pomoc ohroženým skupinám obyvatel rozdělil nebo ještě rozdělí projekt Energie pomáhají. Ten na začátku roku 2023 spustila společnost E.ON ve spolupráci s Charitou Česká republika, Nadací Naše dítě a SOS dětskými vesničkami. Cílem projektu bylo v době energetické krize pomoci ohroženým skupinám obyvatel a to primárně se zvyšujícími se náklady na energie. Pomohl už tisícům žadatelů. Vedle toho ale měl projekt motivovat zákazníky společnosti E.ON k efektivnímu nakládání s energiemi a k šetření. Obojí se podařilo. Zákazníci totiž ušetřili přes 8 795 MWh elektrické energie a dalších 6 685 MWh plynu oproti svým předchozím zvyklostem.
S hledáním závad budou pomáhat automatické drony a umělá inteligence. EG.D testuje tuto technologii
E.ON

S hledáním závad budou pomáhat automatické drony a umělá inteligence. EG.D testuje tuto technologii

Automatické drony při inspekcích elektrického vedení a následné vyhodnocování těchto kontrol pomocí umělé inteligence testuje ve svém provozu distributor EG.D, člen skupiny E.ON. Technici společnosti nejdříve vytvoří pomocí manuálního letu 3D model elektrického vedení velmi vysokého napětí. Následně tuto trasu nahrají do dronu, který po trase automaticky létá a pořizuje stovky snímků. Ty pak vyhodnocuje umělá inteligence, která hledá případné poruchy, a navíc se na základě získaných dat učí odhalovat další souvislosti. Díky tomu se výrazně zkracuje doba hledání závad, čímž se zrychlují i případné opravy na elektrickém vedení. Do ostrého provozu chce EG.D tuto inovativní technologii jako první distributor v České republice nasadit od ledna příštího roku.
E.ON nabídne stálým zákazníkům možnost snížit si cenu elektřiny. Levnější ceník mohou získat online
E.ON

E.ON nabídne stálým zákazníkům možnost snížit si cenu elektřiny. Levnější ceník mohou získat online

Zákazníci společnosti E.ON mohou znovu ušetřit za dodávku energií. E.ON dlouhodobě nabízí svým klientům férové ceny a ceníky postupně snižuje. Na květnové plošné snížení cen plynu pro zákazníky bez fixace navazuje i novým produktem v elektřině. Od poloviny června budou mít všichni stálí klienti E.ONu možnost získat nový produkt, který má o 16 % nižší cenu za 1 MWh dodávky energie oproti základním ceníkům na dobu neurčitou. Za poslední rok a půl tak mohou mít stálí klienti se základními ceníky ceny nižší dokonce až o 34 % oproti loňským vládním stropům.
Společnost E.ON spustila na Vranově jedinečné bateriové úložiště
E.ON

Společnost E.ON spustila na Vranově jedinečné bateriové úložiště

Unikátní bateriové úložiště spustila letos na jaře společnost E.ON ve své vodní elektrárně na vranovské přehradě. Akumulátor o výkonu 2,5 MW a využitelné kapacitě 2,5 MWh, se může v případě potřeby zapojit naplno do pěti sekund do služeb výkonové rovnováhy a pomoci tak udržovat stabilitu a spolehlivost rozvodné sítě. Investice za téměř 60 milionů korun je unikátní v tom, že poprvé v rámci České republiky bylo takto velké bateriové úložiště instalováno přímo dovnitř budovy, a ne do kontejnerů, jak se používá běžně. Instalace navíc proběhla do stavby elektrárny ze 30. let 20. století, což si vyžádalo i jedinečné řešení požárního zabezpečení.
EG.D připravilo zcela novou aplikaci Distribuce24. Zákazníkům přinese ještě více funkcí a komfortu
E.ON

EG.D připravilo zcela novou aplikaci Distribuce24. Zákazníkům přinese ještě více funkcí a komfortu

Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, připravila pro všechny odběratele z řad domácností, firem i municipalit na svém distribučním území, zcela novou mobilní aplikaci Distribuce24. Ta zároveň nahrazuje původní aplikaci pod jménem Distribuce. Největší změnou oproti ní je možnost registrace a správy odběrných míst konkrétního zákazníka, zabezpečení pomocí biometrických údajů, integrace nových funkcí jako jsou technické a smluvní informace o odběrných místech nebo historie odečtů. Odběratelé v aplikaci Distribuce24 najdou díky registraci i přesnější informace o odstávkách a poruchách, a mají i snazší přístup k časům nízkého tarifu, jelikož nemusejí přepisovat kódy z přijímače HDO. Distribuce24 je také připravena na budoucnost a umožňuje zobrazení dat z chytrého měření. Ke stažení je zdarma pro mobilní systémy iOS a Android.
E.ON otevřel v Ostravě modernizovanou pobočku. Klienti ji najdou v Nové Karolině
E.ON

E.ON otevřel v Ostravě modernizovanou pobočku. Klienti ji najdou v Nové Karolině

Vyřídit snadno vše, co se týká energií, ze svého mobilu nebo tabletu online je v posledních letech pro zákazníky E.ON čím dál větší samozřejmost. Online nástroje v současnosti využívá více než 65 % klientů společnosti. I přes jasný trend používání digitální obsluhy existují momenty, kdy klienti preferují osobní kontakt, což dokazují i data obsluhy na zákaznické lince a v poradenských centrech. Jen vloni využili klienti E.ONu osobní kontakt u téměř 580 000 požadavků. Společnost má dvě velká poradenská centra v Českých Budějovicích a v Brně a dalších 26 poboček po celém Česku. Vloni začal E.ON s jejich vylepšováním. Nyní otevřel zcela modernizovanou pobočku i v Ostravě, kterou zákazníci nově najdou v nákupním centru Nová Karolina.
Projekt ACON propojuje český Hodonín se slovenským Holíčem
E.ON

Projekt ACON propojuje český Hodonín se slovenským Holíčem

Mezi českým Hodonínem a slovenským Holíčem vzniká nové 22kV propojení elektrických distribučních soustav. Investice se realizuje v rámci přeshraničního projektu ACON, jehož cílem je zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek energie příhraničním oblastem. V okolí měst bylo vybudováno 122 moderních distribučních trafostanic s inteligentními prvky a desítky kilometrů nových optických linek.