Hlavní město Praha získalo téměř 34 milionů korun na rekonstrukci Barrandovského mostu

|

Hlavní město Praha obdrželo finanční příspěvek ve výši 33 891 754,73 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Tyto prostředky využije na důležitou rekonstrukci a modernizaci Barrandovského mostu a na zlepšení protihlukových opatření v jeho blízkosti.

Barrandovský most je jedním z hlavních dopravních tahů v Praze a zásadním prvkem dopravní infrastruktury celé České republiky. Díky finanční podpoře od SFDI bude možné zajistit jeho dlouhodobou bezpečnost a zvýšit nejen kvalitu jízdy pro všechny uživatele, ale i obyvatel přilehlých oblastí.

„Peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsou významným příspěvkem pro klíčovou opravu Barrandovského mostu. Nyní jdeme postupně do finále s druhou etapou jeho rekonstrukce. Ta letos probíhá bez významných komplikací. A to díky zkušenostem, které jsme už nasbírali a pečlivému dohledu na její průběh. Z pohledu Prahy se jedná o rekonstrukci století, i s ohledem na každodenní vytíženost této významné dopravní tepny. Tu zdaleka nevyužívají pouze Pražané a jde tak o nejvytíženější automobilový most v republice,“ uvádí Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora pro oblast dopravy.

Zdeněk Kovářík, pražský radní zodpovědný za oblast financí, rozpočtu a podpory podnikání, vyjádřil vděk za tuto investici: „Je nesmírně důležité dbát na kvalitu našich silnic a mostů, zejména těch s takovým významem, jakým je Barrandovský most. Tato státní podpora nám usnadní pokračovat v modernizaci a zajištění bezpečnosti pro všechny uživatele dopravy,“ říká Zdeněk Kovářík. Rekonstrukce Barrandovského mostu přispěje k zvýšení bezpečnosti, snížení hlukového znečištění v okolních oblastech a celkovému zlepšení dopravní situace v hlavním městě.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

V pražské Troji vznikne nový park vodních sportů. Bude sloužit veřejnosti i jako národní tréninkové centrum

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila záměr vybudovat kanál pro kanoistiku a zároveň víceúčelový sportovní areál v Trojské kotlině. Nový areál bude sloužit veřejnosti i profesionálním sportovcům. Stane se totiž národním tréninkovým centrem pro vodní sporty. Charakterem bude odpovídat krajinářskému parku s dostatkem zeleně.

Praha

Hlavní město a městská část hledají řešení „petičního stánku“ u Úřadu vlády ČR

Primátor Bohuslav Svoboda svolal tento týden jednání kvůli řešení „petičního stánku“ u Úřadu vlády ČR. Stánek v tomto případě zneužívá petičního práva, které je nedokonalé, stánek totiž splňuje podmínky petičního zákona, což v minulosti veřejně potvrdil i ministr vnitra. Praha se dotáže Úřadu vlády ČR, zda již s ohledem na vysoce chráněné objekty státního významu provedl v součinnosti s Policií ČR vyhodnocení případných bezpečnostních rizik. Jako možné řešení do budoucna pak přichází v úvahu změna poměrně široce pojatého zákona, na čemž se jednomyslně shodli všichni zúčastnění. Petiční zákon například oproti zákonu o právu shromažďovacím neobsahuje povinnosti svolavatele, nestanovuje působnost úřadu a neřeší situace, kdy dochází k jeho porušování, a nestanovuje žádné sankce.