Hlavní město Praha poskytne dotaci 14 milionů korun na geotermální vrty pro novou školu v Šeberově

|

Hlavní město Praha poskytne finance na výstavbu nově vznikající Základní školy Šeberov. Praha konkrétně zafinancuje vybudování geotermálních vrtů a technologie pro tepelná čerpadla země/voda v této stavbě ve výši 14 milionů korun.

Městská část Praha-Šeberov se dlouhodobě potýká s akutním nedostatkem prostorů pro výuku, proto se městská část před několika lety rozhodla vybudovat novou školu. Pro dlouhodobou úsporu nákladů na vytápění bylo rozhodnuto o vytápění pomocí tepelných čerpadel země/voda, což nebylo součástí původního projektu. Geotermální vrty by měly poskytnout ekologický a efektivní zdroj tepla. Projekt na vybudování těchto vrtů již byl zpracován, a současně probíhá výběrové řízení pro dodavatele technologie a tepelných čerpadel.

„Jsem rád, že městská část chce nabídnout studentům nejen kvalitní vzdělání, ale také pohodlné a ekologicky šetrné prostředí. Tepelná čerpadla země/voda jsou moderním řešením, které ušetří ve střednědobém horizontu velké množství prostředků za energie,“ komentuje Zdeněk Kovářík, člen Rady hlavního města Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

Stavba školy mezi Šeberovem a Hrnčířemi na pozemku ve vlastnictví hlavního města byla zahájena 16. září 2022. Po dokončení všech prací na začátku roku 2025 pojme moderní budova 14 kmenových tříd, dále odborné učebny, kuchyni s prostornou jídelnou, zázemí pro pedagogy i navazující sportovní halu. Projekt počítal s rozpočtem stavby 477 milionů Kč včetně DPH.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha pracuje na řešení kapacit středních škol

Hlavní město připravuje zajištění dostatečných kapacit v nastávajícím školním roce 2023/2024 na středních a základních školách. Vytvořená je dostatečná finanční rezerva pro střední a základní školství v Praze, hotové jsou analýzy počtu míst a predikce demografického vývoje. Na podzim má být také novelizován školský zákon, který počítá s elektronizací přihlášek na střední školy.