Hlavní město pracuje na zvýšení bezpečnosti v pražských školách

|

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, radní pro školství Antonín Klecanda a další odborníci zahájili jednání ohledně posílení bezpečnosti v pražských školách. V souvislosti s tragickými událostmi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy chce hlavní město udělat vše pro to, aby byli nejen studenti, ale i všichni obyvatelé Prahy v bezpečí.

Vedení hlavního města Prahy intenzivně pracuje na tom, aby se zlepšila bezpečnost nejen ve školách, ale i celém městě. „Všechny nás šokovaly události na konci roku 2023, a proto jsme se okamžitě začali věnovat tomu, jak bezpečnost žáků, studentů i učitelů ještě více ochránit,“ říká primátor Bohuslav Svoboda.

Radní hl. m. Prahy pro školství Antonín Klecanda je přesvědčený o tom, že je řada možností, jak pomoci prakticky i preventivně. „V Praze bylo na školách v rámci posledních let realizováno několik bezpečnostních auditů, úprav a opatření za účelem minimalizovat možná rizika. Samozřejmostí jsou stavební úpravy, omezené vstupy do budov na karty a čipy, klíčové je zároveň mít na dané situace řádně proškolený personál, což máme. Z tohoto důvodu se uskutečnila mnohá bezpečnostní školení, která byla velmi přínosná nejen pro management organizace, ale i pro samotné žáky. Máme v rozpočtu hlavního města vyčleněné finanční prostředky právě na tyto účely a v letošním roce budeme s aktivní prevencí pokračovat. Školení zajišťují odborníci a jedná se především o praktické dovednosti v rámci evakuace a invakuace. Tato školení se dlouhodobě těší obrovské popularitě a zájmu a hodláme v těchto aktivitách pokračovat, protože se opravdu jedná o stěžejní pilíř bezpečnostních opatření,“ vysvětluje radní Antonín Klecanda.

Další kroky v rámci zajištění bezpečnosti škol v Praze budou následovat. „Všichni si uvědomují, jak důležité je, abychom byli připraveni na situace, kdy by mohli být žáci a studenti ohroženi. Pevně věřím, že se tragédie z konce minulého roku nikdy nebude opakovat. Přesto je nutné potenciální hrozby nepodceňovat v žádném ohledu,“ doplňuje primátor Bohuslav Svoboda.

„Je potřeba, aby všechny osoby v dané instituci byly aktivně proškoleny a jejich znalosti je nutné aktualizovat v pravidelných intervalech, jelikož převážně ve školách dochází k velké obměně osob. Hlavní město bude i nadále v těchto preventivných bezpečnostních školeních pokračovat, k dispozici mají školy také interní metodické doporučení v oblasti bezpečnosti a ochrany škol,“ uzavírá radní Antonín Klecanda.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT). Cílem této akce je podporovat především mladé inovátory, studenty středních a vysokých škol i další kreativce a uvést v život projekty, které pomohou inovovat Prahu. Hlásit se mohou dvou až čtyřčlenné týmy.

Praha

Praha od zítra odvolá protipovodňová opatření

Hladiny Berounky a Vltavy, které jsou pro Prahu rozhodující, se snižují, a i přes setrvalý zvýšený odtok z Vltavské kaskády se obecně zlepšuje i povodňová situace v metropoli. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes večer ukončí výstrahu pro Prahu na povodňovou bdělost. Hlavní město proto jakožto povodňový orgán od zítra od 8.00 hodin odvolává veškerá doposud přijatá protipovodňová opatření. Časové výjimky tvoří pouze otevírání protipovodňových vrat na Čertovce, se kterým se začne od zítřejších 9.00 hodin, a provoz přívozů, který s ohledem na nutnou úpravu stavu nástupišť a jejich okolí bude možný až od pondělí.

Praha

Praha znovu podpořila Fond ohrožených dětí Klokánek volnými vstupy do Aquacentra Šutka

Spolupráce mezi hlavním městem a neziskovou organizací Fond ohrožených dětí (FOD) Klokánek úspěšně pokračuje. Praha tradičně podpořila děti v péči Klokánka volnými vstupy do Aquacentra Šutka a rovněž jim darovala sportovní vybavení pro volný čas. Náměstkyně primátora Alexandra Udženija a radní Adam Zábranský kromě toho osobně poděkovali předsedkyni FOD Hance Kupkové za úsilí při pomoci ohroženým dětem a vyjádřili pokračující podporu Klokánka ze strany hlavního města.