Hlavní město poskytne více jak 11 milionů korun na podporu Domu národnostních menšin a Integračního centra Praha

|

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání souhlasila s poskytnutím více jak 11 milionů korun na zajištění provozu Domu národnostních menšin o.p.s. a Integračního centra Praha o.p.s. Finance budou sloužit k zabezpečení základních provozních nákladů v roce 2024. Zároveň hlavní město plánuje transformovat Dům národnostních menšin na svou příspěvkovou organizaci. Poskytnutí těchto účelových individuálních neinvestičních dotací musí ještě projednat Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Na zajištění financování provozu Domu národnostních menšin půjde v letošním roce částka ve výši 4 150 000 korun. Zároveň je plánováno zahájení procesu transformace této organizace z obecně prospěšné společnosti na příspěvkovou organizaci hlavního města Prahy.

„Těší mě, že Rada hlavního města Prahy odsouhlasila financování celoročního provozu Domu národnostních menšin, který slouží jako zázemí pro menšiny na území Prahy, a zároveň také projednala spolufinancování provozu Integračního centra Praha. Jeho činnost má velký smysl, protože je zaměřena na integraci cizinců v Praze, zejména poskytování pracovního a právního poradenství, jazykových kurzů, adaptačně-integračních kurzů a koordinace na území Prahy,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, Jiří Pospíšil.

Dům národnostních menšin byl založen hlavním městem a zahájil svou činnost v roce 2007 za účelem poskytování komplexních obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany práv a podpory menšin na území metropole. Obecně prospěšné služby slouží především k podpoře a rozvoji kulturních, společenských, publikačních a vzdělávacích aktivit jednotlivých menšin a jejich spolků.

Dále Rada hl. m. Prahy souhlasila s poskytnutím 7 105 000 korun na provoz Integračního centra Praha v letošním roce. Tato organizace řeší na území metropole komplexní služby v oblasti integrace cizinců, tedy služby určené nejen pro cizince, ale rovněž pro odbornou veřejnost a majoritní společnost. Centrum bylo založeno hlavním městem v roce 2012 pro zajištění služeb v oblasti integrace cizinců v Praze, zároveň dlouhodobě spolupracuje s městskými částmi, které podporuje v rozvoji integračních opatření na jejich území.

Dotace v souhrnné výši 11 255 000 korun a transformaci Domu národnostních menšin bude projednávat Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město navýší prostředky na prevenci kriminality

Pražští radní v pondělí schválili navýšení finančních prostředků na prevenci kriminality. Na nejrůznější programy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v Praze dá hlavní město v letošním roce přibližně 17,3 milionu korun. Příjemci prostředků budou jak neziskové organizace, tak městské části a domy dětí mládeže.

Praha

Hlavní město dostane zpět část prostředků vynaložených na pomoc uprchlíkům

Radní hl. m. Prahy na pondělním jednání schválili záměry k projektům REACT-EU týkajících se zpětného financování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Celková alokace výzvy s číslem 108 z Integrovaného regionálního operačního programu je ve výši 127 milionů korun a Praha předloží projekty v maximální výši alokace. Celkově může město získat z programu REACT-EU až 191 milionů korun.