Hlavní město dohodou ohledně vlastnictví Slovanské epopeje ukončí několikaletý soudní spor s rodinou Muchových

|

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání schválili dohodu s rodinou Muchových ohledně Slovanské epopeje, čímž by měl skončit soudní spor týkající se slavného cyklu obrazů Alfonse Muchy. Nalezení nejvhodnějších prostor, kde budou kromě epopeje umístěna i další díla tohoto malíře, bude hlavní město řešit v rámci dalších jednání. Do doby, než bude rozhodnuto o konkrétním umístění děl, zůstane vystavena Slovanská epopej v Moravském Krumlově.

Radní hl. m. Prahy schválili na svém jednání dohodu ohledně Slovanské epopeje, která by měla ukončit soudní spor s Johnem Muchou vedený od roku 2016. Dohoda se týká podmínek další spolupráce mezi hlavním městem a Johnem Muchou, Marcusem Jamesem Muchou a Nadací Mucha. Po uzavření dohody o narovnání by měla být žaloba vzata zpět ze strany Johna Muchy v celém rozsahu.

„Mám velkou radost, že se nám po několikaměsíčním úsilí podařilo ukončit spor s dědici Slovanské epopeje. Dohodu o narovnání jsme se vyhnuli soudnímu sporu v druhé instanci, který bychom pravděpodobně prohráli. Praze tak zůstávají vlastnická práva k dílu, které je neodmyslitelně spojeno s Prahou a cyklus obrazů se stane součástí kulturního dědictví hlavního města. Ostatně, tak si to přál i autor díla Alfons Mucha. Součástí vyrovnání s dědici je i ambice, vytvoření tzv. Mucha centra, které vystaví nejen tento cyklus, ale i hodnotné sbírky rodiny Mucha. Tím se nám podaří přilákat do Prahy milovníky umění z celého světa,“ říká Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury.

„Jsem nesmírně rád, že se po letech konečně rýsuje dohoda mezi potomky Alfonse Muchy, Nadací Mucha a hlavním městem Prahou. Všichni jsme dali najevo, že si uvědomujeme jak významným, zásadním a krásným dílem je Slovanská epopej a tvorba Alfonse Muchy vůbec. Zaslouží si důstojné místo, na kterém se jím bude moct potěšit každý, a které, jak věřím, brzy najdeme,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

V rámci podmínek narovnání bude mezi hlavním městem a Nadací Mucha vytvořen společný projekt, jehož smyslem je spojení expozice epopeje spolu s dalšími významnými díly Alfonse Muchy, a to v prostoru, který bude přímo pro tyto účely určen. K budoucímu umístění Slovanské epopeje a dalších děl tohoto slavného malíře bude vytvořen také obchodní plán pro správu a provoz galerie, který bude zahrnovat i rozpočet galerie. Dále budou stanovena pravidla týkající se fungování správy prostor galerie. Pro koordinaci prací bude zřízen také čtyřčlenný výkonný výbor. Cílem dohody je do budoucna nalézt co nejvhodnější prostory pro výstavu sbírky děl Alfonse Muchy. Umístění děl bude řešeno v rámci dalších jednání. Do té doby by měla být Slovanská epopej i nadále umístěna v Moravském Krumlově.

Slovanská epopej je cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, kterým malíř Alfons Mucha shrnul dějiny slovanských národů. Cyklus vznikal v letech 1912 až 1926. Soubor monumentálních obrazů tvoří kolekce dvaceti obrazů.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha plní klimatický plán: koupila bioplynku, snižuje emise CO2, a bioCNG vyrábí z čistírenského kalu

Náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková předložila radě Zprávu o druhém roce naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Analýza popisuje průběžné výsledky 69 klíčových projektů a předkládá přehled realizovaných aktivit, projektů, strategií a záměrů ve všech čtyřech oblastech – udržitelná energetika a budovy, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a adaptace na změnu klimatu.