Dětské centrum Paprsek bude mít od 1. listopadu novou službu pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením

|

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání rozhodli o navýšení počtu zaměstnanců a financí pro Dětské centrum Paprsek. To zahájí od 1. listopadu 2023 provoz nové odlehčovací služby, čímž bude navýšena kapacita pobytových sociálních služeb o dalších osm osob. Služba bude fungovat v režimu 24/7 celoročně a bude určena pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Již od roku 2020 je ve výstavbě nový pavilon ve středisku DAR v rámci Dětského centra Paprsek. Od listopadu by zde měla fungovat nová pobytová odlehčovací služba s nepřetržitým provozem 365 dní v roce. Celkem přitom pojme sedm nových klientů s mentálním a kombinovaným postižením a jednoho klienta v ambulantní odlehčovací službě.

„Dětské centrum Paprsek poskytuje bezmála třicet let služby, ale hlavně podporu a naději rodinám klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Praha tak prostřednictvím Paprsku poskytuje sociální služby 135 klientům v denních stacionářích a zhruba 1 200 rodin pravidelně využívá jejich další služby. Jsem moc ráda, že kolegové z rady podpořili můj tisk a že snad už v nejbližší době najde dalších osm klientů a jejich rodiny péči, kterou potřebují,“ říká náměstkyně primátora pro sociální a zdravotní oblast Alexandra Udženija.

Jelikož je centrum zřizované městem, pražští radní schválili zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 16 zaměstnanců (vedoucí služby, sociální pracovnice, 13 pracovníků v sociálních službách a zdravotní sestra) včetně nákladů na platy.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město poskytne městským částem 15,5 milionu korun na pomoc lidem bez domova

Pražští radní rozhodli na pondělním zasedání o vyhlášení Programu podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2024. Cílem programu je podpořit projekty zaměřené na zajištění materiální pomoci včetně výdeje jídel a udržování kontaktů s lidmi bez přístřeší či pomoc s uplatněním lidí bez domova na trhu práce. Žádosti budou moci městské části podávat od 30. října do 12. listopadu 2023 a hlavní město na program vyčlenilo 15,5 milionu korun.

Praha

Praha zmodernizuje a rozšíří protipovodňová opatření chránící Staré Město a Josefov

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce nazvané Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0001 Staré Město, Josefov. Jedná se o navýšení bezpečnostní rezervy mobilního hrazení o 30 cm a také o další rozšíření protipovodňových opatření, která chrání centrum města před velkou vodou.

Praha

Praha podpořila projekty na další zkvalitnění práce městské policie i krajského ředitelství policie

Pražští radní dnes projednali hned několik záměrů na podporu Městské policie hl. m. Prahy i Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Konkrétně se jedná o dodávku odolných mobilních zařízení, servis motorových vozidel na 4 roky, pronájem služebních bytů strážníkům nebo například poskytnutí daru na zakoupení tří motocyklů s policejní úpravou a motocyklového vybavení. Odsouhlaseno bylo i navýšení nákladů o 200 000 000 Kč na každoroční investiční akci Městské policie hl. m. Prahy, jejímž prostřednictvím pořizuje dopravní prostředky, přístroje nebo například výpočetní techniku.