Česko bude pro investory lákavější. Proces získávání investičních pobídek se urychlí

|

Novela zákona o investičních pobídkách, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s agenturou CzechInvest, vešla o víkendu v platnost. Jejím cílem je zjednodušit a urychlit proces poskytování investičních pobídek pro projekty, které přispívají k rozvoji regionů, zaměstnanosti a vzdělávání.

„Do teď musela každou žádost o investiční pobídku schvalovat vláda a jednalo se tak o administrativně náročný postup, který zvyšoval zátěž pro podniky a snižoval tak zájem o investice v České republice. Proto jsme připravili novelu zákona o investičních pobídkách, která zjistí efektivnější a transparentnější systém schvalování,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Naším cílem je podporovat podnikání s vysokou přidanou hodnotou. Díky tomu přilákáme zahraniční investory, zvýšíme naši konkurenceschopnost a přispějeme k tvorbě hrubého domácího produktu.“

Novela zákona přináší nově možnost získat investiční pobídku, která nespadá do oblastí regionální podpory, zaměstnanosti a vzdělávání, a to vyžádáním si individuálního povolení od Evropské komise. Tím se rozšíří možnost podpory dalších projektů, které mají významný přínos pro hospodářský a sociální rozvoj Česka. Pokud se investor rozhodne využít slevu na dani z příjmů právnických osob, nebude muset také čekat na schválení investiční pobídky vládou. Místo toho bude jeho žádost posouzena Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí, což by mělo zkrátit proces. Touto změnou se sníží administrativní zátěž a nejistota pro investory, kteří budou mít jasnější a rychlejší podmínky pro své podnikání.

„Novelou zákona chceme reagovat na současný trh a především přilákat do Česka více strategických investic. Zároveň chceme zvýšit konkurenceschopnost Česka jako atraktivní destinace pro investice, které přinášejí vysokou přidanou hodnotu, inovace a kvalifikovanou pracovní sílu. Zkrácení doby vydání rozhodnutí je pro investory důležité, protože jim umožňuje rychleji zahájit a realizovat projekty,uvedl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací MPO pověřený řízením agentury CzechInvest.

Investiční pobídky podporují podnikatele, kteří investicemi rozvíjí region a pomáhají kultivovat jeho prostředí. Poskytují se žadatelům především ve formě slevy na dani z příjmu, v určitých případech v podobě dotace. Pobídky se dělí na strategické a nestrategické. Nestrategické investiční pobídky bude schvalovat MPO spolu s dalšími dotčenými resorty, zejména Ministerstvem financí. Strategické investiční pobídky se od těch nestrategických liší v tom, že mají kromě slev na dani nárok také na dotaci. O těch bude i nadále rozhodovat vláda. V roce 2023 přijala agentura CzechInvest, která pobídky procesuje, 7 záměrů v celkové hodnotě 10,8 miliardy korun a poskytla 232 konzultací.

Více informace naleznete zde.

Kontakt pro média:

David Hořínek

PR manažer a tiskový mluvčí

+420 724 591 667

[email protected]

Zdroj: www.czechinvest.org

Czech Invest

Novým generálním ředitelem agentury CzechInvest bude Jan Michal

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela vybral ve výběrovém řízení na post generálního ředitele agentury CzechInvest Jana Michala. Ten ve funkci nahradí Petra Očka, který byl dosud pověřený řízením agentury z pozice vrchního ředitele sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu. Nový ředitel CzechInvestu oficiálně nastoupí ke 2. 4. 2024.

Czech Invest

Příprava území pro strategický rozvoj České republiky. Úkol pro Státní investiční a rozvojovou společnost

Pro realizaci velkých strategických investic typu továren na výrobu baterií do elektromobilů nebo výrobu polovodičů je potřeba, aby Česká republika investorům nabídla vhodné připravené plochy v reálném čase. Vláda dnes schválila založení Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS), která bude mít přípravu lokalit na starosti. Nová společnost připraví moderní průmyslové areály s potřebnou infrastrukturou, které nalákají zahraniční investory, přinesou projekty s vysokou přidanou hodnotou a zvýší českou konkurenceschopnost.