Czech Invest··4 min

Analýza CzechInvestu navrhuje 37 opatření pro efektivnější revitalizaci brownfieldů v Česku

Efektivní regenerace brownfieldů není bez aktivní podpory veřejného sektoru možná. Vyplývá to z Komplexní analýzy podpory revitalizace brownfieldů, kterou zpracovala agentura CzechInvest. Dokument odhaluje slabá místa současného systému a navrhuje celkem 37 opatření pro efektivnější a účinnější obnovu brownfieldových lokalit.

„Brownfieldy v Česku představují velký potenciál pro ekonomický rozvoj. V současnosti chátrající a nevyužívaná území se mohou stát klíčovým katalyzátorem pro obnovu a transformaci prostředí. Zatímco v některých zemích se podařilo tuto příležitost využít, u nás se setkáváme s řadou problémů, které efektivní regeneraci brownfieldů stále ještě brzdí. I proto jsme v rámci příprav této analýzy spolupracovali s celou řadou odborníků a aktérů jak z veřejného, tak i soukromého sektoru, abychom vzájemně diskutovali jejich potřeby a záměry. Jen s koordinovaným úsilím všech těchto aktérů totiž bude možné dosáhnout v příštích letech udržitelné regenerace brownfieldů v Česku,” říká Petr Očko, generální ředitel agentury CzechInvest.

Agentura CzechInvest připravila návrh řešení současné situace v Komplexní analýze podpory revitalizace brownfieldů, která se stane zásadním podkladem pro tvorbu nové Národní strategie regenerací brownfieldů po roce 2024. V analýze je navrženo celkem 37 opatření s různou mírou náročnosti i výší nákladů na zavedení do praxe. Ty by měly v konečném důsledky pomoct ke zefektivnění revitalizace brownfieldů v Česku. Patří mezi ně například spuštění daňových pobídek při realizaci investičního projektu na brownfieldu nebo zavedení veřejného developera, resp. pozemkové banky do praxe. Tato instituce by se měla zaměřit především na přípravu rozsáhlých brownfieldů a jejich následné zatraktivnění pro soukromý kapitál, který by na přípravu navázal realizací samotného developmentu v dané lokalitě. Prvnímu takovému příkladu, Strategickému podnikatelskému parku v Líních u Plzně, se věnuje divize Land Development, která vzniká v rámci agentury CzechInvest právě k výše popsaným účelům.

Analýza mimo jiné přichází s modelem hodnocení rozvojového potenciálu brownfieldů, které rozděluje do 3 kategorií. Tento model vychází ze socioekonomických faktorů a jeho hlavním přínosem je možnost efektivně zacílit veřejné intervence, protože každá kategorie vyžaduje jinou intenzitu i formu veřejné podpory. Dále shrnuje zásadní překážky pro revitalizaci brownfieldů v systému územního plánování a navrhuje celou řadu možností, jak v rámci tvorby územních plánů zvýšit potenciál výstavby na brownfieldech oproti greenfieldům.

„Zejména veřejné subjekty, jako města nebo obce, ocení návrh na finanční podporu projektové a předprojektové přípravy. Ta činí městům často značné problémy. Hlavně menší obce si nemohou dovolit investovat stovky tisíc z vlastních zdrojů na studie proveditelnosti a projektové dokumentace, aniž by měly jistotu, že dotaci nakonec získají. Přicházejí tak o možnost dotační programy využít a často marně hledají jiné cesty k oživení jejich brownfieldů,” říká Radovan Baloun, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace CzechInvestu.

Komplexní analýza podpory revitalizace brownfieldů je ke stažení zde.

Kontakt pro média:

David Hořínek

PR manažer a tiskový mluvčí

+420 724 591 667

[email protected]

Zdroj: www.czechinvest.org

Zadavatel
Czech Invest

Czech Invest

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.

Další články od Czech Invest

CzechInvest spustil nový web pro podporu fintech a DLT inovací
Czech Invest

CzechInvest spustil nový web pro podporu fintech a DLT inovací

Portál a zmiňovaný program podpory je součástí Národního plánu obnovy (NPO). Vybraným inovativním firmám bude poskytnuta nepřímá podpora ve formě regulatorního testování jejich řešení, ale i businessového mentoringu, networkingu, školení a eventů.
MPO informuje vládu o průběhu příprav strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni
Czech Invest

MPO informuje vládu o průběhu příprav strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni

„Potřebné studie a veškeré přípravné práce běží podle plánu. V procesu je dopadová studie, studie protipovodňové ochrany, biologické hodnocení a celková studie proveditelnosti. Všechny budou dokončeny ještě v tomto roce,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Upozornění před podvodnými zprávami
Czech Invest

Upozornění před podvodnými zprávami

Agentura nespravuje žádné investiční fondy pro zhodnocení finančních prostředků. Pokud obdržíte podobnou zprávu či jakoukoliv nabídku od neznámého pachatele či falešné identity, v žádném případě na tyto zprávy a výzvy nereagujte a nesdílejte ani nezasílejte žádné finanční prostředky nebo osobní údaje.
Chebská průmyslová zóna II patří ke strategickým projektům Karlovarského kraje
Czech Invest

Chebská průmyslová zóna II patří ke strategickým projektům Karlovarského kraje

Zkušeností z jiných regionů indikují, že příchod strategického investora výrazně zlepší životní úroveň v regionu, poveden k růstu mezd a nové pracovní příležitosti zatraktivní region pro mladé vzdělané lidi a budou motivovat absolventy vysokých škol z Karlovarského kraje k návratu do regionu.
CzechInvest je jedním ze zakládajících členů české národní AI platformy
Czech Invest

CzechInvest je jedním ze zakládajících členů české národní AI platformy

„Platforma může pomoci s lepším využitím umělé inteligence v řadě oblastí, od vzdělávání přes soukromý sektor až po veřejnou správu. CzechInvest dlouhodobě usiluje o modernizaci české ekonomiky, včetně rozvoje umělé inteligence. Kromě spolupráce s partnery je naším klíčovým nástrojem program Technologická inkubace, ve kterém jsme v prvním roce programu podpořili na 30 AI startupů,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal.
Quantum Day představil aktuální trendy v oblasti kvantových technologií i vítěze mezinárodního hackathonu
Czech Invest

Quantum Day představil aktuální trendy v oblasti kvantových technologií i vítěze mezinárodního hackathonu

Vítězství si odnesl tým studentů FIT ČVUT a studenta SPŠE Plzeň s názvem Tangus, který navrhl řešení složitého problému rozpoznávání min v mořích a oceánech využitelné pro civilní nákladní lodě a námořnictvo. Druhé místo získal tým Quties, reprezentovaný studenty FIT ČVUT, s Quantum radarem jako řešením screeningových technologií v medicíně. Třetí místo získal tým Toobee, složený ze studentů z FJFI a FIT ČVUT, za projekt orbitálního úklidu s řešením pomocí kvantové optimalizace a využitím satelitů pro mechanické čištění. „My jsme ti popeláři, kteří sbírají kameny ve vesmíru,“ směje se Michael Wagner za tým Toobee. Tři vítězné týmy přijme ve čtvrtek 27. června na Pražském hradě Jaroslav Zajíček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky.
Ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest přiváží do Prahy nové exportní příležitosti pro české firmy
Czech Invest

Ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest přiváží do Prahy nové exportní příležitosti pro české firmy

Zahájení můžete sledovat živě na YouTube kanálu MPO.
CzechInvest představuje zahraničním partnerům investiční potenciál Česka
Czech Invest

CzechInvest představuje zahraničním partnerům investiční potenciál Česka

Program semináře zahrnoval vystoupení pracovníků CzechInvestu, včetně generálního ředitele Jana Michala, který zdůraznil význam zahraničních investic pro českou ekonomiku. Dále vystoupil ředitel Asociace pro zahraniční investice (AFI), který představil výhody investování v Česku, a ředitelka odboru financování z agentury API, která přiblížila možnosti financování projektů. Cílem bylo poskytnout ambasádám a komorám ucelený přehled o tom, jaké informace mohou zprostředkovat potenciálním investorům.
Americký výrobce čipů onsemi oznámil investici přes 40 miliard Kč do expanze závodu v Rožnově pod Radhoštěm
Czech Invest

Americký výrobce čipů onsemi oznámil investici přes 40 miliard Kč do expanze závodu v Rožnově pod Radhoštěm

„Čipy jsou základem moderního průmyslu. My se proto dlouhodobě snažíme posilovat českou soběstačnost v této oblasti. Investice společnosti onsemi nám dává šanci stát se evropskou čipovou velmocí a přinese i významný impuls pro rozvoj české ekonomiky v čele s autoprůmyslem, který je jeho hlavním motorem,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Poslední červnový týden ve znamení kvantových technologií
Czech Invest

Poslední červnový týden ve znamení kvantových technologií

Konference nabídne platformu pro setkání vědců, průmyslových expertů a vládních představitelů, kteří budou diskutovat o budoucnosti kvantových technologií a jejich významu pro Česko. Kvantové technologie jsou klíčové pro posílení konkurenceschopnosti a technologické suverenity na globálním trhu.