Agenturu CzechInvest vede od dnešního dne nový generální ředitel Jan Michal

|

Dne 2. dubna se Jan Michal oficiálně ujímá pozice generálního ředitele agentury CzechInvest. Stalo se tak na základě výběrového řízení a lednového rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely. Jan Michal přebírá řízení agentury po Petru Očkovi, který nadále zastává pozici vrchního ředitele sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu a do této doby byl pověřen řízením CzechInvestu.

„Mou představou je to, aby CzechInvest efektivně podporoval inovace a klíčové projekty s vysokou přidanou hodnotou, což jsou předpoklady moderní ekonomiky. Chceme v Česku vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude dařit začínajícím startupům a podnikatelům, ale zároveň bude lákavé pro zahraniční investory. Věřím, že nový generální ředitel přinese do agentury svěží pohled a iniciativu, které nám pomohou těchto cílů dosáhnout,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Jsem vděčný za důvěru a příležitost, kterou mi dává nová role generálního ředitele agentury CzechInvest. Mým hlavním úkolem bude přispět k tomu, aby byla česká ekonomika postavena na firmách, které bez ohledu na původ vlastníka v Česku nejen vyrábějí, ale zaměřují se na vědu a výzkum a inovace s vysokou přidanou hodnotou. Tedy technologicky vyspělé firmy, které z Česka řídí svůj kapitál a zároveň ho u nás reinvestují. Dále bude důležité dotáhnout rozpracované projekty, které přispějí k další modernizaci naší ekonomiky, zatraktivnit Česko pro zahraniční investory z klíčových oblastech, jako jsou například polovodiče, hledat příležitosti pro rozšíření aktivit stávajících investorů, zaměřit se na inovativní startupy či nastavit spolupráci se Státní investiční a rozvojovou společností,“ uvedl Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest, který dodává: „Zároveň bych rád poděkoval svému předchůdci Petru Očkovi, který byl do této doby pověřeným ředitelem a se kterým budeme podobně jako s panem ministrem úzce spolupracovat.“

Jan Michal vystudoval podnikohospodářskou fakultu VŠE a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Do agentury CzechInvest přichází z Evropské komise, kde působil jako zástupce ředitele sekce na Generálním ředitelství pro komunikaci a od roku 2017 vedl odbor politického a ekonomického zpravodajství. Během českého předsednictví v roce 2022 působil jako poradce na úřadu vlády, kde se věnoval zejména reakci na energetickou krizi. V letech 2010-16 vedl Zastoupení EK v ČR a během své mise se mj. podílel na zapojení Česka do programu InvestEU a spolupráci s Evropskou investiční bankou. V roce 2016 mu prezident Hospodářské komory udělil Zlatou Merkurovu medaili za aktivní podporu podnikatelského prostředí v ČR. Předtím působil i na Ministerstvu zahraničních věcí.

Kontakt pro média:

David Hořínek

PR manažer a tiskový mluvčí

+420 724 591 667

[email protected]

Zdroj: www.czechinvest.org

Czech Invest

Špičky propagačních agentur se zaměřily na jednotný český brand

Dům zahraniční spolupráce (DZS) hostil 28. 3. historicky první setkání propagačních agentur. Cílem bylo navázat na práci Komise pro jednotnou prezentaci Česka v zahraničí řízené Ministerstvem zahraničních věcí. Pozvání DZS přijaly špičky Českých center, Národní sportovní agentury a agentur CzechInvest, CzechTourism a CzechTrade.

Czech Invest

Ministr Síkela slavnostně uvedl Jana Michala do funkce generálního ředitele agentury CzechInvest

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela dnes v prostorách agentury CzechInvest slavnostně uvedl do funkce nového generálního ředitele Jana Michala. Během tiskového brífinku zmínil nejen klíčovou úlohu agentury v podpoře investic, podnikání a inovací posilujících českou ekonomiku, ale i potřebu zachytit aktuální trendy světové ekonomiky a využít je ve prospěch budoucí konkurenceschopnosti Česka. Jan Michal převzal řízení agentury po Petru Očkovi, který nadále zastává pozici vrchního ředitele sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu a do konce března letošní roku byl pověřen řízením CzechInvestu.

Czech Invest

Kompletní program Sustainability Summitu 2024 odhalen: Den plný inspirace, diskuze a best practices

Organizátoři druhého ročníku Czech & Slovak Sustainability Summitu, který se bude konat 25. dubna 2024 v Cubex Centru Praha, zveřejnili kompletní konferenční program. Více než 50 řečníků, panelistů a moderátorů vystoupí na pódiu s cílem inspirovat další odborníky na udržitelnost, sdílet osvědčené postupy v oblasti udržitelnosti nebo podporovat diskuzi. Cíl všech zúčastněných je stejný – podpořit zavedení udržitelných principů na českém a slovenském trhu. Partnerem akce je agentura CzechInvest.