Agentura CzechInvest pomohla loni realizovat investiční projekty za téměř 19 miliard korun

|

Agentura CzechInvest se soustředí na spolupráci se zahraničními investory při realizaci jejich projektů s vysokou přidanou hodnotou v Česku, které přispějí k rozvoji a modernizaci českého hospodářství. V loňském roce se jí díky tomu podařilo dojednat realizaci celkem 10 investičních projektů za skoro 19 miliard korun. Ty vytvoří 4 125 nových pracovních míst. Pro letošní rok se vedle lákání investorů chce agentura zaměřit i na získání a udržení technologického talentu.

„V souladu s dlouhodobou strategií agentury jsme v roce 2023 podpořili menší počet větších projektů oproti roku předchozímu. Celkový objem projektů je meziročně prakticky totožný. Tedy podporujeme kvalitní projekty, které přispějí k transformaci českého průmyslu, modernizaci hospodářství a zvýšení inovačního potenciálu české ekonomiky, a to jak u nových zahraničních investic, tak i u firem již zasídlených v Česku. Soustředíme se na projekty s vysokou technologickou náročností ze strategických oblastí, jako je polovodičový průmysl, elektromobilita, cirkulární ekonomika, umělá inteligence a pokročilé materiály. Pro letošní rok máme v plánu navíc několik rekordních investic právě v těchto oblastech,“ uvedl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu pověřený řízením agentury CzechInvest, který dodává: „Česko má investorům co nabídnout. Kvalitní pracovní síla, dobrá infrastruktura, napojení na okolní země, především na Německo, či investiční stabilita. V těchto oblastech je Česko dlouhodobě na velice dobré úrovni. Díky naší nedávné novele zákona o investičních pobídkách a založení Státní investiční a rozvojové společnosti, která se zaměří na přípravu vhodných ploch pro investory, věřím, že se Česko stane ještě atraktivnější.“

Ve třech případech dojednaných investic se jednalo o nový investiční projekt, sedm společností rozšířilo své dosavadní aktivity v Česku. Většina expanzí se týká společností vlastněných mateřskou společností v Německu či Japonsku. Mezi rozhodnutými projekty loňského roku je i projekt ze Švýcarska, USA a Nizozemí. Nejpopulárnější cílovou lokalitou loňského roku byl shodně kraj Královehradecký a Jihomoravský.

Pozn: Všechna jednání s investory a informace o investičních záměrech jsou důvěrné, agentura CzechInvest proto nemůže sdílet žádné další bližší informace.

Pro realizaci velkých strategických investic typu továren na výrobu baterií do elektromobilů nebo výrobu polovodičů je potřeba, aby Česko investorům nabídlo vhodné připravené plochy. Jejich přípravou se bude zabývat Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS). Tato společnost, která díky holdingové struktuře zajistí efektivní řízení, připraví moderní průmyslové areály s potřebnou infrastrukturou, které nalákají zahraniční investory, přinesou projekty s vysokou přidanou hodnotou a zvýší českou konkurenceschopnost. Prioritně se zaměří na lokality v uhelných regionech. SIRS bude úzce spolupracovat s CzechInvestem, který bude nově vznikající lokality propagovat směrem k investorům.

Dalším krokem ke zvýšení atraktivity Česka je i novela zákona o investičních pobídkách, která má za cíl zjednodušit a urychlit proces poskytování investičních pobídek. Novela rozšíří možnost podpory dalších projektů, které mají významný přínos pro hospodářský a sociální rozvoj Česka. Pokud se investor rozhodne využít slevu na dani z příjmů právnických osob, nebude muset také čekat na schválení investiční pobídky vládou, což by mělo zkrátit proces. Touto změnou se sníží administrativní zátěž a nejistota pro investory, kteří budou mít jasnější a rychlejší podmínky pro své podnikání. V loňském roce agentura CzechInvest přijala 7 žádostí o investiční pobídky.

Kromě zmíněných legislativních i nelegislativních kroků chce CzechInvest pro letošní rok také dále zintenzivnit cílenou propagaci českého investičního prostředí i propagaci Česka směrem k získání a udržení technologického talentu. Zároveň neustále zkvalitňuje služby směrem k investorům tak, aby investoři měli nejlepší informace k úspěšnému zasídlení, popřípadě expanzi v Česku.

Kontakt pro média:
David Hořínek

PR manažer a tiskový mluvčí

+420 724 591 667

[email protected]

Zdroj: www.czechinvest.org

Czech Invest

Vláda schválila přípravu plochy u Dolní Lutyně pro možnou strategickou investici

Vláda dnes schválila zahájení přípravy projektu na výstavbu Strategického podnikatelského parku u obce Dolní Lutyně v Moravskoslezském kraji. Jde o projekt strategického významu s vysokou přidanou hodnotou, který může být velmi významný pro budoucnost českého hospodářství, výrazně může také pomoci Moravskoslezskému kraji ve vyrovnávání se s ekonomickou transformací, jejíž součástí je i útlum těžby uhlí a těžkého průmyslu. Koordinaci projektu dostalo na starost Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest.

Czech Invest

Startupy využívající kosmické technologie mohou nově z podnikatelského inkubátoru ESA BIC získat podporu až ve výši 200 tisíc eur

V letošním roce vybere inkubátor Evropské kosmické agentury ESA BIC další startupy, které získají finanční a odbornou pomoc při rozjezdu svého podnikání. Díky propojení s projektem Technologická inkubace mohou nově vybrané projekty získat podporu až ve výši 200 tisíc eur, místo dosavadních 50 tisíc eur. Oba programy spravuje agentura CzechInvest.

Czech Invest

Vláda schválila přípravu plochy u Dolní Lutyně pro možnou strategickou investici

Vláda dnes schválila zahájení přípravy projektu na výstavbu Strategického podnikatelského parku u obce Dolní Lutyně v Moravskoslezském kraji. Jde o projekt strategického významu s vysokou přidanou hodnotou, který může být velmi významný pro budoucnost českého hospodářství, výrazně může také pomoci Moravskoslezskému kraji ve vyrovnávání se s ekonomickou transformací, jejíž součástí je i útlum těžby uhlí a těžkého průmyslu. Koordinaci projektu dostalo na starost Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest.