Absolventi programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu byli oceněni na Staroměstské radnici

|

Celkem čtyři slavnostní ceremonie se včera a dnes konaly v Brožíkově sále Staroměstské radnice, při nichž získalo stříbrné a bronzové ocenění 392 mladých lidí. Ti všichni úspěšně absolvovali program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), který podpořil také Magistrát hl. m. Prahy.

„Vidět tak velký počet mladých lidí, kteří se úspěšně zapojili do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, je inspirující. Je to důkaz toho, jak naše mladá generace přemýšlí o svých aktivitách a dobrovolnictví. Jsem hrdý na to, že Praha podporuje tento program a jeho účastníky. Gratuluji všem absolventům a těším se na další rok plný úspěchů a nových příležitostí pro naše studenty,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volnočasových aktivit Antonín Klecanda, který převzal nad akcí záštitu.

„Vzdělání je tou nejlepší investicí do života a hlavní město bude tyto snahy vždy podporovat. Blahopřeji všem oceněným a věřím, že jejich píle bude inspirací i mladším následovníkům,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

V České republice program inspiruje mladé lidi ve věku od 14 do 24 let již od roku 1995 a v roce 2023 se do něj zapojilo nově 5 300 studentů. V letošním roce plní v Praze program téměř 1 000 studentů v 59 centrech. Každý účastník si volí dovednost, sportovní aktivitu a dobrovolnickou pomoc podle svého zájmu a těm se pak věnuje po dobu, která je spojena s absolvováním bronzové, stříbrné a zlaté úrovně. Po splnění programu následuje ještě tzv. týmová expedice.

Z důvodu vysokého počtu letošních oceněných byly ve středu 13. března na dvou ceremoniích předány certifikáty absolventům z pražských škol a dnes pak byli oceněni také mladí z mezinárodních škol a z DofE online. Studenti, kteří nemají ve své škole místní centrum s vedoucím, absolvují program ve stejném režimu, jen je v jeho průběhu provází externí mentor.

„V letošním roce předáváme ceny největšímu počtu mladých lidí v historii programu v České republice a podobně je tomu také v Praze. Mám radost, že se k nám každoročně připojuje více studentů, pedagogů i škol než v roce předešlém. Upřímně nás těší i podpora Magistrátu hl. m. Prahy pro zapojené organizace,“ doplňuje Tomáš Vokáč, ředitel české pobočky The Duka of Edinburgh’s International Edward.

Program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu založil princ Philip, vévoda z Edinburghu, v roce 1956 jako podporu seberozvoje chlapců a dívek bez ohledu na jejich zázemí, fyzické schopnosti či dovednosti. V roce 1988 byla založena mezinárodní asociace, která podporuje fungování mimo Velkou Británii.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Velikonoční trhy s doprovodným kulturním programem znovu oživí Mariánské náměstí

Představitelé hlavního města dnes slavnostně zahájili již třetí ročník akce Velikonoce na Mariánském. Pražané i návštěvníci metropole zde mohou zažít příjemnou sváteční atmosféru a nakoupit si zde velikonoční sortiment od sociálních podniků a neziskových organizací. Velikonoční trhy, které pro Pražany a návštěvníky metropole připravilo hlavní město, potrvají v centru Prahy až do neděle 7. dubna a doplní je doprovodný kulturní program i Primátorská velikonoční sbírka potravin.

Praha

Praha nesouhlasí s návrhem nového modelu financování krajů, který ji zásadně znevýhodňuje

Rada Asociace krajů České republiky na svém 18. zasedání, které se uskutečnilo v Praze ve čtvrtek 14. března, schválila většinou jedenácti hlasů ze čtrnácti přítomných členů návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města na rozpočtovém určení daní (RUD) krajů. Praha a další dva kraje se však postavily proti tomuto návrhu, neboť je pro ně a jejich obyvatele velmi nevýhodný. V případě, že by skutečně vešel v platnost, výrazně by ztížil financování řady oblastí v metropoli, například školství. Záměr nyní posoudí vláda ČR.

Praha

Rada hlavního města Prahy schválila návrh na poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb

Pražští radní na svém dnešním zasedání souhlasili s návrhem na poskytnutí dotací z rozpočtu hlavního města pro rok 2024 určeným poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou součástí Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Návrh ve výši více jak dvě miliardy korun zajistí kvalitní a dostupné sociální služby pro Pražany. Tento návrh bude ještě předložen Zastupitelstvu hl. m. Prahy.