320 km/h i kolem Přerova – nový úsek vysokorychlostní trati pomůže Olomouci

|

Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí nového úseku VRT Moravská brána I, která se prodlouží z Prosenic do Brodku u Přerova. Dvanáct kilometrů nové vysokorychlostní trati zkvalitní zejména dopravní obslužnost krajské metropole Olomouce.

320 km/h i kolem Přerova – nový úsek vysokorychlostní trati pomůže Olomouci

Stejně jako již projektovaná VRT Moravská brána I mezi Prosenicemi a Hranicemi na Přerovsku bude i navazující úsek do Brodku u Přerova sloužit výhradně vlakům osobní dopravy s rychlostí až 320 km/h. Projektanti navrhnou umístění a technické řešení 12kilometrové trati, její napojení na stávající koridor Praha – Ostrava a doprovodnou infrastrukturu. Součástí zakázky je také geografický informační systém (GIS) pro veřejnost, inženýrsko-geologický průzkum nebo zpracování dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí EIA.

Prodloužení z Prosenic do Brodku u Přerova vychází ze schválené studie proveditelnosti (Brno –) Přerov – Ostrava z roku 2021. Hanácké metropoli přinese vybudování tohoto propojení s plánovanou trasou vysokorychlostní trati řadu benefitů v podobě zkrácení jízdních dob mezi jednotlivými městy nebo pozitivní impuls pro rozvoj bydlení.

VRT Moravská brána I mezi Prosenicemi a Hranicemi, na kterou má prodloužení VRT do Brodku u Přerova navázat, je součástí nového železničního spojení mezi Brnem a Ostravou. Poslední návrh vedení této vysokorychlostní trati si veřejnost může prohlédnout na už spuštěném GIS portálu: https://geoportal.ekolagroup.cz/vrtmoravskabrana1/. Technický návrh prodloužení trati z Prosenic do Brodku u Přerova bude po dokončení rovněž zveřejněn on-line.

Zdroj: www.mdcr.cz

Letní cestování s sebou přináší i větší nehodovost, Besip radí, jak dlouhé a náročné jízdy zvládnout

Přichází období dovolených a cestování, které s sebou přirozeně nese i větší koncentraci aut na silnicích a lidí, kteří absolvují dlouhé cesty, při kterých je často přemůže únava. Riziko nehod zapříčiněných nepozorností či zdravotní indispozicí zvyšují také vysoké letní teploty. I přesto, že se v posledních letech snižuje počet fatálních nehod v období prázdnin, je toto období z pohledu dopravní nehodovosti stále značně rizikové. Kromě vlastní bezpečnosti by řidiči měli myslet také na to, že v létě se na silnicích pohybuje mnohem větší počet cyklistů a chodců, včetně dětí, i motocyklistů, tedy těch nejzranitelnějších skupin účastníků silničního provozu.

Skupina pro výměnu přístavního území v Hamburku hlásí další posun

V pátek 20. ledna 2023 proběhlo v Praze další jednání Česko-německé pracovní skupiny pro výměnu přístavních území České republiky v Hamburku. Česká delegace, pod vedením náměstka ministra dopravy Václava Bernarda, se zástupci německé strany řešila otázky investic do nového přístavního území s a přípravy smluvního řešení v souvislosti s nově pronajatým územím.

Antimonopolní úřad má přebrat působnost v oblasti přístupu k dopravní infrastruktuře

Vláda podpořila návrh zákona, který povede ke zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunu jeho působnosti a pravomocí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) s účinností k 1. 1. 2024. Na agendách pro ochranu trhu a ochranu práv k přístupu k dopravní infrastruktuře se nic nemění, jen budou nově zajištěny efektivněji a s nižšími náklady.