Czech Invest··4 min

Zpracování dopadové studie k podnikatelskému parku Líně začalo. Vznikne nejpozději do konce roku

Smlouvu o realizaci dopadové studie Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně v regionu Plzeňského kraje podepsala v těchto dnech státní agentura CzechInvest s vysoutěženým konsorciem firem AQE advisors, 4ct a FARA ON union. Studie vznikne nejpozději do konce roku, předběžné výsledky by měly být k dispozici už v průběhu podzimu. Získaná data pomohou zpřesnit podobu celého projektu, zejména pokud jde o zmírnění dopadů podnikatelského parku na celý širší region v oblastech bydlení, zdravotnictví, životního prostředí i dopravy.

Strategický podnikatelský park Líně bude mít podle dohody s okolními obcemi a Plzeňským krajem velikosti přibližně 200 hektarů a 80 hektarů obslužných budov a pojme maximálně 5000 zaměstnanců. Jeho jádrem se stane gigafactory na výrobu bateriových článků pro elektromobily, o jejíž umístění v České republice projevil zájem koncern Volkswagen.

„Společně s investorem jsme prověřili celkem 15 vytipovaných lokalit v České republice. Jediná lokalita letiště Plzeň-Líně splňuje potřebné parametry, jako je velikost pozemku nebo struktura vlastnictví pozemků, a je technicky připravitelná v požadovaném harmonogramu, pokud jde například o dopravní infrastrukturu, stabilitu podloží nebo míru kontaminace z dřívějších výrobních či jiných aktivit. Dopadová studie nám umožní přesněji určit, jak celý projekt ovlivní dané území. Na základě toho budeme moci zpřesnit připravovaná kompenzační opatření a co nejvíce podpořit udržitelný rozvoj dotčených obcí. Výstupy studie by měly také poskytnout odpověď na otázky ohledně odůvodněných potřeb dalšího rozvoje regionu v souvislosti s celým záměrem. Takovéto investice musejí být podloženy kvalitními daty, které nám studie poskytne,“ uvedl Petr Očko, generální ředitel státní agentury CzechInvest.

Řada opatření, která bude potřeba udělat, už vyplynula z vyjednávání se starosty a místními občany a spolky. Hlavním ústupkem je zmenšení plochy podnikatelského parku a s tím i snížení kapacity zaměstnanců. Pokročila také vyjednávání o podobě dopravní infrastruktury, jejichž cílem je minimalizovat tranzitní dopravu skrze okolní obce a celý podnikatelský park napojit přímo na dálnici a na železnici.

Mezi obcemi, které leží v okolí plánovaného podnikatelského parku Líně, a státem už také probíhají jednání o potřebách místních vzdělávacích zařízení. Na kapacitu vybraných škol v Plzeňském kraji se zaměřila mimo jiné studie společnosti PAQ Research Daniela Prokopa, kterou společně zadaly společnost Škoda Auto a agentura CzechInvest a s jejímiž výsledky se už pracuje.

Současně se vznikem dopadové studie bude probíhat také proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). „Ochrana životního prostředí je klíčová jak pro stát, tak pro investora. Počítáme, že při odevzdání dokumentace EIA na jaře příštího roku mohou vyplynout ještě další požadavky na kompenzace. Dopadovou studii budeme tedy následně ještě aktualizovat,“ doplnil David Petr, koordinátor projektu za státní agenturu CzechInvest.

Příprava dopadové studie měla podle původních plánů začít dříve, zdržení pro přípravu projektu to ale nepředstavuje. „Muselo nejprve dojít k vyjasnění mezi státem a Plzeňským krajem, kdo bude zadavatelem studie, a následně bylo potřeba vysoutěžit dodavatele dle zákona o veřejných zakázkách. Pro předprojektovou přípravu podnikatelského parku to naštěstí nepředstavuje zdržení. Řadu vstupních dat máme už k dispozici a dopadová studie nám poskytne podrobnější vhled do některých témat v další fázi realizace, kdy budeme větší detail potřebovat,“ doplnil David Petr.

Kontakt pro média:

David Hořínek

PR manažer a tiskový mluvčí

+420 724 591 667

[email protected]

Zdroj: www.czechinvest.org

Zadavatel
Czech Invest

Czech Invest

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.

Další články od Czech Invest

Poslední červnový týden ve znamení kvantových technologií
Czech Invest

Poslední červnový týden ve znamení kvantových technologií

Konference nabídne platformu pro setkání vědců, průmyslových expertů a vládních představitelů, kteří budou diskutovat o budoucnosti kvantových technologií a jejich významu pro Česko. Kvantové technologie jsou klíčové pro posílení konkurenceschopnosti a technologické suverenity na globálním trhu.
Americký výrobce čipů onsemi oznámil investici přes 40 miliard Kč do expanze závodu v Rožnově pod Radhoštěm
Czech Invest

Americký výrobce čipů onsemi oznámil investici přes 40 miliard Kč do expanze závodu v Rožnově pod Radhoštěm

„Čipy jsou základem moderního průmyslu. My se proto dlouhodobě snažíme posilovat českou soběstačnost v této oblasti. Investice společnosti onsemi nám dává šanci stát se evropskou čipovou velmocí a přinese i významný impuls pro rozvoj české ekonomiky v čele s autoprůmyslem, který je jeho hlavním motorem,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
CzechInvest hostil setkání národních stakeholderů k udržitelnému financování klastrů
Czech Invest

CzechInvest hostil setkání národních stakeholderů k udržitelnému financování klastrů

„Udržitelné financování klastrů je klíčové pro jejich dlouhodobou konkurenceschopnost, z hlediska přínosu pro členy klastru i pro celou ekonomiku. Toto setkání stakeholderů přináší cenné sdílení dobré praxe a inspiraci pro cestu k finanční soběstačnosti klastrů. Setkání zároveň poukázalo na nedostatky při nastavení národní politiky klastrů, včetně jejich měkké podpory," uvedl Filip Krůta, ředitel ECO Tech HUBu, CzechInvest.
Od letních festivalů, až po roadshow. CzechInvest podpoří téměř 150 akcí zaměřených na podporu podnikání u mladých lidí
Czech Invest

Od letních festivalů, až po roadshow. CzechInvest podpoří téměř 150 akcí zaměřených na podporu podnikání u mladých lidí

Podpora podnikavosti je klíčovým pilířem strategie CzechInvestu, který si klade za cíl nejen zvýšit počet nově vznikajících podniků, ale také zlepšit jejich konkurenceschopnost na domácím i mezinárodním trhu. V rámci tohoto programu budou organizovány workshopy, semináře, hackathony, a další vzdělávací akce, které mladým lidem poskytnou potřebné znalosti a dovednosti pro úspěšný start jejich podnikání.
Konference Brownfieldy 2024 navrhla nová opatření, jak nastartovat účinnou revitalizaci spících lokalit
Czech Invest

Konference Brownfieldy 2024 navrhla nová opatření, jak nastartovat účinnou revitalizaci spících lokalit

Odvaha – inovace – výzva. Tak zněly názvy tematických bloků, které zároveň rezonují s tím, co pro mnohé investory brownfieldy představují. CzechInvest se podílel na realizaci třetího z nich, kde se účastníkům konference prezentovaly městské projekty: areál Perla v Ústí nad Orlicí, obchodní dům Breda v Opavě, obytná čtvrť Dvorce na území bývalých kasáren v Táboře a spolu s nimi projekt Galerie Pernerka v Pardubicích developera Redstone.
Po vzoru úspěšné Skandinávie má česko vlastní portál k lákání zahraničních odborníků
Czech Invest

Po vzoru úspěšné Skandinávie má česko vlastní portál k lákání zahraničních odborníků

„Česko se připojilo k dalším evropským zemím usilujícím o přilákání předních odborníků v technologických oborech. Web workinczechia.eu poskytuje zahraničním talentům komplexní přehled o životě a zaměstnání v naší zemi. Najdou na něm veškeré potřebné informace – od podrobností o vízech a imigraci až po tipy na kulturní vyžití," říká Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.
URBIS The Smart Cities Meetup odstartoval v Brně
Czech Invest

URBIS The Smart Cities Meetup odstartoval v Brně

Generální ředitel CzechInvestu ve svém úvodním slovu zdůraznil význam této akce na celorepublikové úrovni, zejména díky šíři, kvalitě a intenzitě společné práce a systémové podpory od čtyř klíčových ministerstev – Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy.
Výhercem soutěže SME EnterPRIZE je firma specializující se na termochemické recyklace plastů
Czech Invest

Výhercem soutěže SME EnterPRIZE je firma specializující se na termochemické recyklace plastů

Generali Česká pojišťovna vyhlásila výsledky 4. ročníku soutěže SME EnterPRIZE. Jejím záměrem je oceňovat a zviditelňovat mikro, malé a střední podniky, živnostníky i startupy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na životní prostředí. „Podpora malých a středních podniků v jejich transformaci k udržitelnému fungování je klíčová pro zajištění lepší budoucnosti nás všech. U nás v Generali České pojišťovně podporujeme udržitelné podnikání také prostřednictvím soutěže SME EnterPRIZE. Každý rok jsem velmi mile překvapen, kolik výjimečných podniků a start-upů s unikátními projekty u nás v České republice fungují,“ komentuje soutěž Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.
CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů
Czech Invest

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

Program Internacionalizace, který plánuje uveřejnit celkem dvě výzvy a potrvá do konce roku 2025, má za cíl podpořit nejméně 100 českých technologických startupů. Příjem žádostí bude spuštěn v polovině měsíce června a přihlásit se do něj mohou malé a střední podniky - technologicky zaměřené startupy a spin-offy. Ty pak budou moci čerpat různé formy podpory dle klíčových aktivit – pre-mentoring, akcelerace, expanze, R&D expanze, a to až do výše 3 milionů korun.
Zahraniční investice přispívají hospodářskému růstu Česka. Report OECD obsahuje i doporučení pro malé a střední podniky
Czech Invest

Zahraniční investice přispívají hospodářskému růstu Česka. Report OECD obsahuje i doporučení pro malé a střední podniky

„Zahraniční investice posilují naši ekonomiku, přináší nová pracovní místa a zvyšují českou konkurenceschopnost. Nalákat je můžeme nejen naší strategickou polohou a kvalifikovanými pracovníky, ale také tím, že budeme sledovat aktuální trendy, hledat nové příležitosti a budovat efektivní investiční prostředí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Proto oceňuji seznam doporučení OECD, ve kterých klade důraz na podporu inovací, technologického rozvoje a zajištění stabilního podnikatelského prostředí. Věřím, že nám první ročník Czech Investment Forum, kde jsme tuto zprávu probrali přímo se zástupci byznysu, pomůže s dalším rozvojem.“