Známka k výročí nejstarší moravské univerzity

|

Ve středu 18. října uvede Česká pošta do prodeje novou příležitostnou písmenovou poštovní známku Univerzita Palackého v Olomouci, od jejíhož založení letos uplyne 450 let a je tak nejstarší univerzitou na Moravě a druhou nejstarší v Česku. Grafický návrh známky připravil akvarelem Josef Dudek.

Univerzita Palackého v Olomouci vznikla 22. prosince 1573 udělením příslušných práv dosavadní olomoucké koleji Tovaryšstva Ježíšova a vysokoškolská výuka začala o tři roky později. V současnosti sestává z osmi fakult a umožňuje studium ve více než 270 studijních programech. V rámci přírodovědecké fakulty a lékařské fakulty zároveň provozuje tři mezinárodní vědecká centra. Pravidelně se umisťuje mezi třemi nejlepšími českými vysokými školami ve světovém kontextu.

Ústředním motivem nové známky je šikmo vsazený panel se znakem a jménem univerzity a panoramatem historického centra Olomouce. Za panelem stojí postava s brýlemi pro práci s virtuální realitou rozpínající ruce od hromádky knih k mlhovině napravo. Šikmá plocha panelu pro virtuální reality symbolizuje dynamický vývoj od klasického způsobu studia a bádání, přes vědeckou současnost k budoucnosti.

Nominále známky je zastoupeno písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 27 Kč.

Součástí emise je obálka prvního dne vydání (FDC), jejímž námětem je trojice studentů na oblíbeném místě setkávání mladých lidí u sloupu Nejsvětější Trojice na olomouckém Horním náměstí. Studentka vlevo drží v ruce složky s logem Pevnosti poznání – centra popularizace vědy a výzkumu.

Emisi vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o., známku ofsetem v nákladu 400 000 kusů a FDC digitálním tiskem nákladem 2 300 kusů.

Zájemci si mohou novou příležitostnou písmenovou známku zakoupit na přepážkách nebo v e-shopu na webových stránkách České pošty.

Zdroj: www.ceskaposta.cz

Česká pošta

Balíkovna rozšířila svou nabídku o doručování na adresu

Klienti Balíkovny doposud využívali možnosti nechat si zasílat své zásilky do některého ze 7 500 výdejních míst po celé republice, umístěných na pobočkách České pošty, u externích partnerů nebo ve výdejních boxech. Nedávno také Balíkovna oznámila novou možnost odesílání balíků prostřednictvím AlzaBoxů. A nyní přichází s další novinkou, kterou je služba nazvaná Balíkovna na adresu. Tento nový produkt pod brandem Balíkovny umožní klientům doručení zásilky na adresu domů nebo třeba do kanceláře.

Česká pošta

Česká pošta úspěšně pokračuje v prodeji svého nepotřebného majetku

Po zrušení e-aukcí, které bylo plně v souladu se zveřejněnými podmínkami prodeje, týkajících se těchto nemovitostí, Česká pošta navázala na jednání o jejich prodeji s hlavním městem Prahou, které o odkup dlouhodobě usilovalo. Prodej těchto nemovitostí byl ze strany České pošty dlouhodobě plánovaný a s výnosem z něj je v letošním hospodářském výsledku počítáno.