Výlet pro děti z dětského domova, společenský den pro seniory i renovace zvířecích koutků: zaměstnanci z ORLEN Unipetrolu již realizovali přes 100 dobrovolnických projektů

|

Před necelými třemi lety skupina ORLEN Unipetrol spustila pro své zaměstnance interní dobrovolnickou platformu. V rámci této iniciativy mohou zaměstnanci podávat žádosti o finanční podporu pro své dobrovolnické aktivity. Do těch se doposud zapojilo přes 160 dobrovolníků, kteří odpracovali více než 2 450 dobrovolnických hodin a zrealizovali již více než 100 dobročinných projektů po celé republice, zaměřených na nejrůznější dobročinné aktivity, mezi kterými byla například realizována revitalizace prostor dětských spolků, osázení veřejných prostor stromy a zelení, budování odpočinkových a herních zón, realizace aktivit a setkání pro seniory, výlety pro děti z dětského domova, ale také pomoc při organizaci obecních sportovních a kulturních událostí.

„Za tři roky fungování platformy komUNIta pozorujeme o dobrovolnictví ze strany zaměstnanců narůstající zájem. Dobrovolníci z naší skupiny stále přichází s novými nápady, jak pomoci svému okolí a takové projekty vždy moc rádi finančně podpoříme. Již jsme finančně podpořili 90 subjektů v celkové hodnotě více než 2,4 milionu korun,“ říká Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, a dodává: „Zároveň se tak snažíme budovat dobré vztahy s obyvateli v obcích a městech, které se nachází v okolí našich výrobních areálů. Tuto iniciativu vnímáme jako velmi důležitou a z nadšení, které zaměstnanci pro dobrovolnictví mají, máme obrovskou radost.“

K podpoře svého dobrovolnického projektu se může přihlásit kterýkoli zaměstnanec skupiny napříč celou republikou, a to prostřednictvím formuláře na firemních intranetových stranách. Na realizaci dobrovolnické činnost pak může od ORLEN Unipetrolu získat finanční podporu pro vybranou neziskovou organizaci či instituci. S udělením finanční podpory i samotnou realizací pak pomáhá oddělení společenské odpovědnosti, které dobrovolníky při celém procesu realizace jejich projektu provází.

Dobrovolnická iniciativa komUNIta navazuje na úspěšné ročníky pravidelných Dobrovolnických dní, které skupina ORLEN Unipetrol pořádá pro dobročinné organizace v okolí svých výrobních závodů. Při těch zaměstnanci na jaře pomáhají s pracemi v oblasti sociálních služeb, údržbou objektů neziskových organizací nebo také údržby životního prostředí.

Skupina ORLEN Unipetrol podporuje místní​ komunity v okolí lokalit, ve kterých působí, i dalšími aktivitami. Skupina každoročně obdarovává neziskové organizace prostřednictvím sbírky Splněná přání, v rámci které již bylo darováno přes čtyři miliony korun. Zapojeny jsou také děti z místních základních škol, které pomáhají rybářům při vysazování ryb do řeky Bíliny a Labe, které se koná dvakrát do roka. Žáci se účastní také medobraní v neratovické Spolaně, při kterém se letos včelařům podařilo stočit 60 kg medu. Zaměstnanci se vedle dobrovolnictví mohou zapojit také do sportovního klubu zaměstnanců ORLEN Unipetrol, v rámci kterého skupina daruje na dobročinné účely peníze za každého uběhnutého či na kole ujetého kilometru, nebo jiné jednotky sportovní aktivity.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Zaměstnává téměř 6 000 lidí. ORLEN Unipetrol je také společensky odpovědnou společností, a to zejména v oblasti podpory udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

Vodíkový autobus pro Mostecko se osvědčil, v zimě jej čekají testy na mráz

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol uskutečnila ve spolupráci s městy Most a Litvínov pilotní provoz vodíkového autobusu, který vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production s.r.o. „Vodíkový autobus byl zařazen do provozu na vybraných linkách ve městech Most a Litvínov od čtvrtka 29. června do neděle 9. července,“ přiblížil Daniel Dunovský, ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a dodal: „S výsledky letního testování vodíkového autobusu za vysokých teplot v městském prostředí i kopcovitém terénu jsme spokojeni. Provoz byl bezproblémový, průměrná spotřeba autobusu dosáhla 3,37 kg vodíku na 100 kilometrů. Pozitivní ohlasy jsme získali také od cestujících. Autobus je tichý a bezemisní. Navzdory vyšší náročnosti letních testů, plánujeme zimní provozní testy na lednové a únorové měsíce. Po jejich dokončení vydáme doporučení ohledně možného zařazení těchto autobusů do našeho vozového parku.“

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol uspořádá v litvínovské rafinerii pravidelné havarijní cvičení. Krátkodobě bude omezena doprava

V litvínovském výrobním závodě skupiny ORLEN Unipetrol se v úterý 3. října v dopoledních hodinách uskuteční pravidelné havarijní cvičení, které prověří účinnost a aktuálnost vnitřního havarijního plánu společnosti. V rámci cvičení bude krátkodobě omezena doprava na pozemních komunikacích I/27 (silnice mezi Mostem a Litvínovem), III/0272 ve směru na Komořany a III/2541 ve směru na Horní Jiřetín. Omezení nebude trvat déle než 10 minut. Cvičení nepřesáhne hranice areálu společnosti, ale v dopoledních hodinách bude možné zaznamenat zvukové a vizuální efekty.

ORLEN Unipetrol

Líni, cejni, kapři: Děti s rybáři vypustily do Bíliny dalších 400 kg ryb

Děti z 1. Základní školy v Mostě, ve spolupráci s rybáři severočeského rybářského svazu a za podpory skupiny ORLEN Unipetrol, vypustily do Bíliny dalších 400 kg původních druhů ryb. Tradiční akce, která se koná dvakrát do roka, se konala u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Na akci se podílelo také ekologické centrum Most, které mělo pro děti připravený doprovodný program, ve kterém si děti mohly vyzkoušet své znalosti vodního světa a zároveň se dozvědět i mnoho zajímavostí o českých řekách. Skupina ORLEN Unipetrol od roku 2010 podpořila vypouštění ryb do řeky Bíliny již více než jedním milionem korun, za který se podařilo vypustit už 11 tun ryb.