Vláda podpořila zmenšení podnikatelského parku Plzeň-Líně i investice do infrastruktury a posílení kapacit škol

|

Vláda schválila usnesení, kterým podpořila přípravu výstavby Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně. Zároveň zadala příslušným ministerstvům a agentuře CzechInvest další úkoly směřující k pokračujícímu jednání s obcemi a Plzeňským krajem. Schválila také finanční prostředky na rozšíření kapacity škol v pěti okolních obcích. Stát se zaměří i na posílení občanské vybavenosti.

„Jsme rádi, že jsme po náročných jednáních nalezli cestu spolupráce s dotčenými obcemi a společně dokončili jednání o zmenšení podnikatelského parku ze 700 na 200 hektarů zóny a 80 hektarů pro doplňkové služby a o investicích do školství a dopravní infrastruktury. Tyto investice budou nezbytné pro to, aby park dobře fungoval, přispěl k budoucímu rozvoji regionu a měl co nejmenší negativní dopady na místní obyvatele. Dnešní rozhodnutí vlády ji definitivně potvrdilo. Zároveň pokračujeme v jednáních o budoucích směnách pozemků nezbytných pro realizaci záměru a případném založení společného podniku za účasti státu a dotčených obcí, který by zajišťoval provoz podnikatelského parku,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Během léta a podzimu budou ministerstva a další pověřené úřady v rámci přípravy projektu pokračovat v přípravných pracích, které se týkají zejména nové dopravní infrastruktury a náhradního řešení pro letiště Plzeň-Líně a leteckou záchrannou službu. Pro další pokračování dílčích projektů budou klíčové výsledky dopadové studie, která má být hotová do konce roku.

V oblasti dopravy se jedná o investice, které mají zajistit snadnou obslužnost zóny z dálnice a po železnici, a omezit tak tranzitní dopravu přes okolní obce. Stát je připraven investovat do navýšení stávající kapacity předškolního a školního vzdělávání v obcích Líně, Zbůch, Dobřany, Chlumčany a Chotěšov. Nezbytnost těchto investic ukázala studie společnosti PAQ Research provedená na základě poptávky agentury CzechInvest a Škoda Auto v první polovině tohoto roku.

„Naším cílem je, aby plánovaný podnikatelský park měl na okolní obce pozitivní dopad, a proto jim aktivně pomáháme vyrovnat se s dopady jeho výstavby. Velká část výzev, kterým budou města a obce v okolí čelit, nám byla známa, takže o nich průběžně diskutujeme se starosty i s občany obcí s dostatečným předstihem, abychom stihli kapacity škol navýšit včas v návaznosti na realizaci projektu. Na základě výsledků zadané dopadové studie hodlá stát podpořit i další projekty na posílení občanské vybavenosti, zejména v oblasti dostupného bydlení,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko, který je pověřený řízením agentury CzechInvest, jenž má koordinaci projektu na starosti.

Studie pro náhradní letiště

Vláda ve svém usnesení zároveň uložila do konce letošního roku zpracovat kompletní studii záměru a proveditelnosti náhradního řešení pro stavbu civilního letiště, které je dnes provozováno v areálu bývalého vojenského prostoru Plzeň-Líně. Spolu s výstavbou civilního letiště je plánován také přesun Letecké záchranné služby (LZS). Stát garantuje, že její provoz bude zachován ve stávajícím režimu, a že budou splněny zákonné požadavky na její provoz. Nové stanoviště LZS také nebude umístěno mimo území Plzeňského kraje.

Strategický podnikatelský park Líně se připravuje pro účely investice typu gigafactory, protože lokalizace bateriového řetězce je zásadní pro zachování konkurenceschopnosti českého automobilového sektoru. Česká republika aktuálně nedisponuje připravenou průmyslovou zónou dostatečné velikosti, a zásadně tak zaostává za ostatními zájemci o tyto strategické investice. Možný zájem o umístění gigafactory do ČR projevilo více firem, nejdále jsou jednání s koncernem Volkswagen.

Stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest prověřil na základě strategickým investorem stanovených limitů celkem 15 možných lokalit v České republice. Lokalita letiště Plzeň-Líně jako jediná splňuje veškeré potřebné parametry, jako je velikost pozemku nebo struktura vlastnictví parcel. Zvolená varianta řešení je technicky připravitelná v požadovaném harmonogramu, což potvrdily i nedávno zveřejněné výsledky průzkumných vrtů.

Více informací k projektu gigafactory je na https://www.parkline.cz/.

Kontakt pro média:

David Hořínek

PR manažer a tiskový mluvčí

+420 724 591 667

[email protected]

Zdroj: www.czechinvest.org

Czech Invest

Zámek Mirošovice po náročné rekonstrukci slavnostně otevřen

Po více než 30 letech se zámek Mirošovice v obci Hrobčice na Teplicku i díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu podařilo úspěšně zrekonstruovat. Slavnostní otevření a přestřižení pásky proběhlo ve čtvrtek 13. června za účasti veřejnosti i zástupců ministerstva a agentury CzechInvest, která pomáhala projekt realizovat.

Czech Invest

Z vítězného projektu česko-tchajwanského ideathonu se stává ambiciózní firma

Česko-tchajwanská obchodní komora a Startup Kitchen pořádali v březnu tohoto roku ideathon Dumpling Hack v Tchaj-peji. Jeho cílem bylo prohloubit spolupráci v oblasti inovací. CzechInvest akci podpořil a s projektem Technologická Inkubace byl partnerem celé akce. Vítězný tým ideathonu Business Co-Pilot myšlenku dále rozpracovává do konkrétního produktu a nyní plánuje pilotní provoz na Tchaj-wanu.