Více místa nebo chlazení stájí v létě získají hospodářská zvířata v České republice během příštích pěti let

|

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo nové dotace pro zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat. V rámci připravované novely veterinárního zákona je jedním z opatření pro lepší pohodu zvířat, o kterých se nyní diskutuje, také možnost zavedení kamerového systému v jateckých provozech.

Česká republika má jedny z nejpřísnějších pravidel pro péči o hospodářská zvířata. Do roku 2027 získají chovatelé miliardy korun na zavedení nadstandardních podmínek v chovech. Zvířata tak budou mít ještě větší komfort a budou žít v souladu se svými přirozenými potřebami.

„Chceme podpořit chytré technologie, díky nimž má každé zvíře péči přímo na míru. Příspěvky budou moci chovatelé využít třeba na lepší ošetřování končetin dojnic, chlazení stájí v letním období, zvětšení lehacího prostoru pro dojnice, zvětšení plochy pro selata anebo zlepšení hygienických opatření v chovech,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

V prvním kole příjmu žádostí Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 se chystáme podpořit zemědělce, kteří chtějí přeměnit klecové chovy nosnic na alternativní systémy, tedy například na voliéry a volné chovy. Dotace tak chovatelům pomůžou připravit se na úplný zákaz klecových chovů, který začne platit od roku 2027.

„Jsme zastánci jednotného přístupu na vnitřním volném trhu Evropské unie. Stejné podmínky by měly platit pro všechny členské státy. Proto jsme již v minulosti vyzvali Evropskou komisi, aby přijala legislativu, která zakáže produkci vajec z klecových chovů v celé unii. Rád bych toto téma znovu otevřel na některém příštím setkání s mými kolegy v Bruselu,“ uvedl ministr Výborný.

Ministerstvo chystá novelu veterinárního zákona. Při její přípravě se bude jednat o dalších možných opatřeních, jako je například zavedení kamerového systému v jateckých provozech.

Nedávný případ z jatek Český Dvůr byl odsouzeníhodný a v rozporu s platnými právními předpisy. Věřím však, že nešlo o systémový nedostatek, ale o fatální selhání lidského faktoru v konkrétním případě. Systém veterinárního dozoru v celé ČR je na vysoké úrovni, máme trvalý dozor na jatkách. Na rozdíl například od Polska u nás není možné pověřit dozorem na jatkách soukromé veterináře. Vše je pod dohledem inspektorů Státní veterinární správy,“ doplnil ministr Výborný.

Před rokem Státní veterinární správa provedla rozsáhlou mimořádnou kontrolu zaměřenou na welfare na jatkách, kde se ročně poráží do 3 000 kusů větších zvířat. Při akci inspektoři zkontrolovali 111 jateckých provozů. Při kontrolách inspektoři veterinární správy nezjistili žádná závažná pochybení.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: eagri.cz

eAGRI

Novela zákona přinese zemědělcům vyšší záruku kvalitního osiva a sadby

Novela zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin dá zemědělcům jistotu vyšší kvality používaného osiva a sadby. Umožní také nově uvádět do oběhu úředně certifikované osivo např. čočky, cizrny, prosa nebo pohanky. O pět let prodlouží odrůdová práva pro některé okrasné rostliny a drobné ovoce. Důležitou osivářskou novelu dnes třetím čtením v Poslanecké sněmovně úspěšně provedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

eAGRI

Výskyt AMP v Chorvatsku a v Itálii může být rizikem zavlečení do ČR

Vzhledem k výskytu afrického moru prasat (AMP) v některých oblastech Itálie a Chorvatska a v souvislosti se zvýšeným cestováním a pohybem lidí v období letních prázdnin Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje na vysoké riziko možného zavlečení viru AMP do ČR. Nákazu lze převézt na značné vzdálenosti zejména prostřednictvím potravin s obsahem vepřového masa, případně kontaminovanými materiály.

eAGRI

Systém rychlého varování před závadnými potravinami a krmivy RASFF loni opět potvrdil svou funkčnost a efektivitu: v celé EU evidoval 4337 hlášení

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v roce 2022 zaznamenal 4337 hlášení v celé Evropské unii. České republiky se z toho týkalo 348 hlášení o závadných potravinách a krmivech. Česko je do systému RASFF buď přímo nahlásilo, nebo obdrželo varování z ostatních zemí EU či mimo Unii. Nejvíce nevyhovujících výrobků bylo v kategorii maso a masné výrobky.