Ve Vršovicích vznikne deset nových bytů, hlavní město zrekonstruuje dům v Moskevské ulici

|

Hlavní město poskytne finance na rekonstrukci bytového domu ve Vršovicích. Stavební úpravy domu na adrese Moskevská 27 si vyžádají 50 milionů korun. Vícepodlažní stavba bude sloužit svému původnímu záměru, kterým je bydlení. Historicky cenný Dům služby pochází z roku 1935.

Poskytnutí finančních prostředků schválila v pondělí Rada hl. m. Prahy. „Každý byt se počítá! Dnes jsme na radě schválili novou investiční akci na rekonstrukci domu v Moskevské ulici. Naše metropole se potýká s nedostatkem bytů, a tak jsem moc ráda, že tu na konci roku 2024 vznikne v šestipatrovém domě deset krásných nových bytů pro Pražany. Součástí domu je i nebytový prostor v přízemí, kde si dokážu představit nějaké hezké pekařství, uzenářství či kavárnu. Zkrátka něco, co v tomto domě na pěší zóně přinese komunitě další přidanou hodnotu,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

Městská část Praha 10 neměla dostatečné prostředky na rekonstrukci tohoto domu z roku 1935, který byl postaven jako obytný a obchodní dům pro firmu Baťa, rozhodlo se proto o odsvěření tohoto majetku, který je zpět ve správě hlavního města. Objekt je již delší dobu vyklizen a kvůli jeho technickému stavu byl zvažován i jeho prodej. „Variantu prodeje ale nepovažujeme jako vhodné řešení, protože bychom se tím zbavovali svého bytového fondu a naším záměrem je pravý opak,“ dodává Alexandra Udženija.

V tuto chvíli byly stanoveny celkové náklady investiční akce ve výši 50 milionů korun. S tím, že v letošním roce budou využity prostředky na předprojektové a projektové přípravy, které budou zahrnovat mimo jiné inženýrskou činnost a zpracování dokumentace pro provedení stavby. Na základě projektových příprav bude možné určit další kroky, které povedou až k zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a následné realizaci.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha a UNICEF aktivně podporují sociální soudržnost v hlavním městě

V Zastupitelském sále Magistrátu hl. m. Prahy na Nové radnici se ve středu 18. října sešli zástupci pražských neziskových organizací a městských částí spolu s Dětským fondem OSN (UNICEF). V rámci odborné konference nazvané Sociální koheze v Praze zde pracovali na prohloubení spolupráce v souvislosti s posilováním sociální soudržnosti ve společnosti.

Praha

Na Mariánském náměstí začíná výstava lamp a historie veřejného osvětlení

Od čtvrtka mohou Pražané i návštěvníci metropole zavítat na unikátní výstavu, která připomíná 300 let od prvního trvalého osvětlení města olejovými lucernami. Historický vývoj pouličních lamp přibližují dobové ilustrace, fotografie a zajímavosti z provozu osvětlení. Výstava na Mariánském náměstí před budovou pražského magistrátu je volně přístupná až do 15. listopadu.