V soutěži Komunální projekt roku 2023 si odnesl první cenu projekt Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství v Praze

|

Inovativní, udržitelnější, a především efektivnější řešení odpadového hospodářství v české metropoli – to jsou hlavní cíle projektu Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství, který se umístil na prvním místě v již devátém ročníku soutěže Komunální projekt roku 2023. Ocenění v kategorii Odpadové hospodářství převzala náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu Jana Komrsková. Projekt je společně realizován pražskou městskou společností Operátor ICT (OICT) a odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

„Ocenění je nepochybně výsledkem kvalitní a efektivní spolupráce našich týmů z oblasti životního prostředí a naplňování klimatického plánu i ICT a inovací. Doufám, že do budoucna půjdeme ještě dále a vzniknou další inspirativní projekty. Skutečnost, že ocenění v oblasti odpadového hospodářství přebírám za projekt v rámci koncepce Smart Prague 2030 dokazuje, že problematika nakládání s odpady není záležitost druhé koleje. Naopak, je jednou z priorit. Díky tomuto konkrétnímu projektu se například nemusí tak často vyvážet odpad. To má nejen pozitivní ekonomické přínosy pro městskou pokladnu, ale šetří se i pohonné hmoty a tím také naplňujeme náš klimatický plán,” říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Vyhlášení letošního ročníku soutěže Komunální projekt roku se uskutečnilo v úterý 24. října 2023 v nové radnici městské části Praha 12. Hlavní město uspělo se svým projektem v kategorii Odpadové hospodářství.

Projekt Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství vychází z koncepce Smart Prague 2030, která si právě oblast Bezodpadové město definovala jako jednu ze svých priorit. Tento jedinečný projekt představuje inovativní a efektivní řešení v oblasti odpadového hospodářství a skládá se ze tří samostatných projektů. Prvním z nich je Chytrý svoz odpadu, který využívá senzory umístěné v odpadových nádobách k monitorování jejich naplněnosti. Druhým projektem je poté RFID odpadové nádoby, který prostřednictvím čipů umožňuje detekovat svozy odpadových nádob. Třetím projektem je aplikace Moje Praha sloužící k informovanosti občanů hlavního města mimo jiné o aktuálním stavu zaplněnosti jednotlivých odpadových nádob a kontejnerů.

Oceněná chytrá řešení a inovace mají kromě zefektivnění svozu odpadu a snížení nákladů další přesah. Snižují zátěž na životní prostředí, zvyšují komfort na silnicích, sbírají data umožňující další použití pro optimalizaci veřejného prostoru a pomáhají také zlepšit informovanost obyvatel Prahy. Dvě věci pouze zdánlivě nesourodé, tedy odpadky a inovace, se tu spojily a osvědčily v příkladu dobré praxe,” uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur.

Díky tomuto komplexnímu projektu tak může hlavní město kontrolovat stav a skutečnou naplněnost sběrných nádob na separovaný odpad za pomoci IoT senzorů, které jsou umístěné převážně v podzemních nádobách a nádobách se spodním výsypem.

Projekt zabývající se odpadovým hospodářstvím v Praze jsme nejdříve testovali v pilotním režimu a po jeho osvědčení byl převeden do rutinního provozu. Během let 2021–2022 jsme rozšířili projekt na zhruba 1 200 kusů senzorů. Do budoucnosti plánujeme rozšířit senzorická řešení do všech separačních nádob se spodním výsypem na území hlavního města Prahy, tj. až do cca 7 000 ks sběrných nádob,” doplňuje k oceněnému projektu Petr Suška, místopředseda představenstva OICT, který má problematiku Smart City a inovací na starosti.

Data získaná z toho projektu jsou posílána do oficiální pražské městské datové platformy Golemio a informace o aktuálním stavu zaplněnosti vybraných odpadových nádob jsou poté veřejnosti přístupná na webu odpady.mojepraha.eu. Městská společnosti OICT v současné době pomáhá české metropoli technicky i při přechodu na multikomoditní sběr a zajišťuje nástroj, který umožňuje pomocí pořízení fotografií jednodušší kontrolu přelepování jednotlivých nádob.

Soutěž Komunální projekt roku se koná každoročně od roku 2014 a oceňuje nejlepší realizované projekty na úrovní místní samosprávy v uplynulém roce. Letošní ročník ocenil projekty v celkem deseti soutěžních kategoriích (Sociální projekt roku, Veřejné zdraví a sport pro všechny, Utváření veřejného prostoru, Veřejná zeleň, Odpadové hospodářství, Chytrá obec, Kulturní a vzdělávací činnost, Komunální a komunitní energetika, Ekologický projekt roku a Bezpečný úřad) a byla také udělena Cena ministra pro místní rozvoj.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Zastupitelstvo schválilo odkup nemovitostí České pošty v ulici Na Strži

Zastupitelé hl. m. Prahy na svém říjnovém zasedání schválili přímý odkup nemovitostí České pošty v ulici Na Strži v Krči za 425 milionů korun. Praha díky tomu získá klíčové nemovitosti v tomto území pro další strategický rozvoj města. Podpis smlouvy mezi Prahou a Českou poštou by se měl uskutečnit ještě dnes.

Praha

Praha dokončila nový akční plán pro rozvoj svého školství

Hlavní město dopracovalo klíčový dokument, který završuje společné plánování a strategické kroky ve středním a vyšším odborném školství na území metropole. Jedná se o nový Krajský akční plán III Praha (KAP III Praha). Cílem je pomoci snižovat nerovnosti mezi dětmi, podpořit pedagogy a zvýšit kvalitu vzdělávání. Na plánu pracovala téměř dva roky více než stovka expertů ze státních i nestátních institucí. Přináší řadu příkladů dobré praxe, podle nichž se mohou školy inspirovat. Hlavní město se tak připojilo k dalším krajům České republiky, které tyto inovativní plány již mají.