V Semenářském závodě Lesů ČR začali s přípravou osiva, vypěstují se z něj sazenice mnoha lesních dřevin

|

S předosevní přípravou semen listnatých i jehličnatých dřevin právě začali v Semenářském závodě Lesů ČR v Týništi nad Orlicí. Školkaři z nich vypěstují kvalitní sazenice využité při obnově lesů v celé zemi.

Na snímku: stratifikované osivo lípy srdčité (Zdroj: Lesy ČR)

„Tak zvanou stratifikací bukvic, semen javorů, jeřábů, habrů a dalších listnáčů napodobujeme přírodní procesy. V řízených teplotních podmínkách překonáváme klíční klid semen, aby je mohli na jaře lesní školkaři okamžitě vysít a vypěstovali pak dostatek kvalitních sazenic,“ řekl ředitel týnišťského závodu Miloš Pařízek. Semenáři přitom čerpají ze zásob. Loni totiž většina dřevin neplodila nebo jen sporadicky.

Bez řízené stratifikace by začala semena klíčit v nevhodnou dobu a nevzešlo by z nich tolik kvalitních sazenic,“ vysvětlil Pařízek.

Péči věnují v závodě i speciální přípravě semen jehličnatých stromů a olše. „Provádíme inkrustaci, což znamená, že semena obalujeme a nanášíme na ně biologické látky. Semena tak lépe klíčí. Díky inkrustaci také školkaři použijí při pěstování sazenic méně chemických prostředků,“ dodal Pařízek.

Lesy ČR letos plánují obnovu 14 tisíc hektarů lesa, z toho čtyř tisíc přirozeně, a výsadbu 56 milionů sazenic, z nichž je 67 procent listnáčů, zejména buku, dubu, habru, javoru, ale také jilmu, břízy, jeřábu, třešně, lípy, olše a také jabloně lesní nebo hrušně polničky. Podnik tak postupně mění druhovou skladbu lesů tvořených směsí dřevin. Porosty díky tomu lépe odolají klimatické změně.

KONTAKT: Mgr. Eva Jouklová – tisková mluvčí Lesů ČR; +420 725257900; [email protected]

Zdroj: lesycr.cz

Lesy ČR

Lesy ČR obnovily dvě nádrže v Českém lese

Rekonstrukci dvou nádrží dokončily Lesy České republiky v chráněné krajinné oblasti Český les. První z nich za 6,4 milionů korun u obce Bystřice u Bělé nad Radbuzou a druhou za bezmála 1,8 milionů korun v údolí Lesního potoka u přírodní památky „Na Kolmu“. I tyto projekty financované z podnikového programu Vracíme vodu lesu zmírní dopady klimatické změny a zlepší místní ekologické podmínky.