V prvním ročníku studentské soutěže ŘES LES uspěl tým ze Střední lesnické školy Hranice

|

Vyhlášením tří nejlepších projektů studentských týmů ze středních lesnických škol dnes v Židlochovicích skončil první ročník soutěže Lesů České republiky ŘEŠ LES. Nejvíc zaujala odbornou porotu práce a prezentace čtyřčlenného týmu ze Střední lesnické školy Hranice.

Tématem prvního ročníku byla výroba sortimentů dříví na odvozním místě a ověření ekonomické efektivity postupu personálu. Studenti tedy vycházeli přímo z praxe na lesních správách, například v Železné Rudě, Křivoklátu nebo Rožnově pod Radhoštěm.

Šest projektů předložilo do konce ledna osm týmů z pěti škol. Odborná porota vybrala tři nejlepší projekty, které jejich řešitelé představili 1. března v Židlochovicích porotě i dalším účastníkům soutěže.

„Oceňuji, že studenti vycházeli z faktů, konkrétních údajů a ceníků. Hlavně ale museli uvažovat, diskutovat, argumentovat a také přijmout kritiku. Za to děkuji také učitelům, kteří je připravili,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Nejvíce zaujal projekt týmu Střední lesnické školy Hranice s Pavlem Beranem, Anetou Horákovou, Karlem Matulou a Martinem Novotným. Ti získali šestnáctitisícovou odměnu a škola deset tisíc korun. Druhý tým z Lesnické školy v Písku si odnesl dvanáct tisíc korun a škola sedm a půl tisíc korun. Třetí skončil tým z České lesnické akademie Trutnov. Dostal osm tisíc korun a škola pět tisíc korun. Věcné ceny obdrželi všichni účastníci soutěže.

„Kromě toho, že studenti zpracovali svůj projekt, dostali také příležitost ho prezentovat lidem, se kterými se běžně nesetkají. I tím se hodně naučili,“ uvedl Miloš Pochobradský, předseda asociace lesnických škol v ČR.

Letos podnik vyhlásí druhý ročník soutěže.


Kontakt:
Eva Jouklová – tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p; +420 725 257 900; [email protected]

Zdroj: lesycr.cz

Lesy ČR

Společné prohlášení zástupců lesnicko-dřevařského sektoru z jednání dne 1. března 2024 v Židlochovicích

V pátek 1. března se z pověření vrchního ředitele Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství Patrika Mlynáře a na pozvání generálního ředitele Lesů České republiky, s. p. Dalibora Šafaříka konalo v Židlochovicích setkání zástupců lesnicko-dřevařského sektoru. Obsahem jednání byla diskuse nad možnostmi pokračování zavedených projektů k podpoře využívání dřeva ve společnosti dosud realizovaných neziskovou organizací Nadace dřevo pro život, která po devatenácti letech končí svoji činnost. Dalším diskutovaným tématem bylo nastavení nové formy a obsahu mediální komunikace a marketingové prezentace celého lesnicko-dřevařského komplexu s důrazem na funkční vyváženost pilířů ekonomického, environmentálního a sociálního, holistického přístupu a rámce hospodaření v lesích ve smyslu závěrů Rady EU o Nové strategii EU pro lesy do roku 2030 a zvýšení využívání dřeva jako obnovitelné suroviny.