V Praze platí do soboty zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech

|

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, platí do soboty 26. srpna 2023 (00:00) hodin na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

„Prosím všechny zodpovědné Pražany, aby tato mimořádná opatření respektovali. Bezpečnost hlavního města a jeho obyvatel je naší společnou prioritou,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Náměstkyně primátora Jana Komrsková připojila: „Vzhledem k nedávným i aktuálním požárům ve světě zřejmě všichni tušíme závažnost změny klimatu. Sucho tíží také Prahu, naštěstí se počet požárů a jejich rozsah zatím nevymyká kontrole. Dle mých informací letos pražští hasiči od začátku června vyjížděli k více než stovce požárů v přírodním prostředí, celkově bylo požárů v tomto letním období přes 540. Chtěla bych proto poděkovat všem, kteří zákaz rozdělávání ohňů dodržují, a situaci neberou na lehkou váhu. V rámci klimatického plánu se snažíme vodu v krajině co nejefektivněji zadržovat a budoucím problémům tím předcházet.”

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle Nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a další podrobnosti k aktuálnímu opatření jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 26. 4. 2019, je dispozici na portálu praha.eu.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha bojuje proti reklamním rikšám v centru města

Reklamní rikši parkující před provozovnami thajských masáží komplikují život Pražanům a návštěvníkům metropole, jejich umístění v centru města je protiprávní a neestetické. Shodli se na tom představitelé hlavního města a Městské policie, kteří nyní intenzivně hledají řešení na jejich legální odstranění, usilovat budou o změnu legislativy.

Praha

Pražané mohou nově hodnotit kontejnery na tříděný odpad a posílat městu podněty na zlepšení

Webová aplikace Moje Praha – Odpady nabízí uživatelům řadu užitečných informací k třídění odpadu v Praze. Kromě vyhledání nejbližšího místa na tříděný odpad či svozových dnů je nově možné každé kontejnerové stanoviště ohodnotit, poslat městu pochvalu či podnět ke zlepšení jeho stavu. Pro hlavní město Praha tyto webové stránky vyvíjí městská společnost Operátor ICT.