V Nové radnici na Mariánském náměstí se zrestaurují interiéry

|

Budovu Nové radnice na Mariánském náměstí čekají restaurátorské práce. V interiérech památkově chráněného objektu se opraví vstupní prostory, chodby, sál zastupitelů a schodiště. Tyto nejexponovanější a nejvíce zdobné interiéry objektu nebyly opravovány po třicet let a jejich technický i pohledový stav je již nevyhovující.

Pražští radní v pondělí schválili záměr realizace veřejné zakázky Restaurátorské opravy vstupních prostor a schodišť Nové radnice. Předmětem restaurátorských oprav budou dále zámečnické prvky na hlavním schodišti, vitráže ve foyeru objektu a veškeré vstupní dveře do kanceláří, které jsou pojednány fládry. Fládrování je speciální technika provedení povrchové úpravy dřevěných prvků. Většina dveří nebyla opravována desítky let a jejich pohledový stav je havarijní.

„Budova Nové radnice má velkou historickou hodnotu a je naší povinností o toto dědictví pečovat. Nastal čas na renovaci těch hlavních, nejpoužívanějších prostor, aby mohly v plné kráse sloužit i dalším generacím Pražanů,“ uvádí primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

„Je naší povinností pečovat o díla, která nám zanechaly předchozí generace. Interiéry Nové radnice už po třech desítkách let nutně potřebují renovaci. Proto mě těší, že rada schválila záměr provést zevrubnou rekonstrukci. Rozsah renovací dokládá i to, že se na nich bude podílet značná škála restaurátorů mnoha profesí, od kameníků, truhlářů, pasířů, tapetářů, až po vitrážisty. Jedná se o důležitou stavbu, která je nedílnou součástí pražské historie, a je tedy žádoucí, aby její vzhled odpovídal jejímu významu,“ říká náměstek primátora Jiří Pospíšil, který má památkovou péči na starost.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 29 556 986,32 Kč bez DPH. Řízení k veřejné zakázce by mělo být zahájeno na přelomu června a července. Jakmile bude vybrán zhotovitel, měly by být práce hotové zhruba za 12 měsíců.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město schválilo jednotný informační systém pro cestující v budoucím Terminálu Smíchov

Terminál Smíchov zná svůj informační systém pro cestující. Radní hl. m. Prahy přijali jeho podobu, která do budoucna pomůže lidem se co nejlépe orientovat na celém Terminálu Smíchov. Díky schválené studii by tak měl být celý orientační systém jednoduchý a spolehlivý, což usnadní cestujícím nalézt například správná nástupiště nebo poklady, aniž by se setkali s vizuálními a informačními cedulemi, které by pro ně mohly být matoucí.

Praha

Praha v příštích měsících opraví řadu důležitých komunikací a tratí pro tramvaje, ale i metro

Hlavní město pokračuje v nutné údržbě silnic a tratí na svém území, které mají zásadní vliv na dopravu v metropoli. Aktuálně se například intenzivně pracuje na obnově Barrandovského mostu, na novém plynovodu v ulici Komořanská nebo na Evropské při výstavbě nové tramvajové trati na Dědinu. Opravy se týkají také linek metra A a C, rekonstrukce čeká i tramvajové tratě na Plzeňské, v Ječné, na Bělohorské nebo na Poděbradské.