V největším chemickém závodě se cvičilo. ORLEN Unipetrol prověřil nastavený havarijní plán a součinnost hasičů

|

ORLEN Unipetrol uskutečnil v litvínovském Chemparku havarijní cvičení. Námětem byla simulace úniku směsi uhlovodíků, vodíku a sulfanu z technologického zařízení a následného požáru ve výrobní části rafinérie. Součástí byla i záchrana zraněného a evakuace lidí z přilehlých budov. Taktické havarijní cvičení prověřilo nastavený havarijní plán a činnost hasičského záchranného sboru. Ve spolupráci s Policií ČR byly na krátkou dobu uzavřeny také přilehlé komunikace.

Skupina ORLEN Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v České republice a spadá do kritické infrastruktury státu. Ve svém litvínovském závodě vyrábí i petrochemické produkty jako hnojiva a plasty a celkem zde zaměstnává na dva a půl tisíce lidí. Taktické havarijní cvičení provádí ORLEN Unipetrol každý rok. „Pracujeme v rizikových prostorech a bezpečnost je pro nás na prvním místě. Havarijní cvičení je tak součástí našich školících modulů, kdy trénujeme teoretické znalosti a převádíme je do praxe. Tím rovněž naplňujeme legislativní požadavky,“ říká Michaela Freyová, ředitelka úseku bezpečnosti skupiny ORLEN Unipetrol.

„Zásahu se zúčastnila jednotka podnikových hasičů. Námětem cvičení byla záchrana zraněné osoby současně se simulovaným hasebním zásahem a chlazením okolních konstrukcí,“ komentuje nácvik Petr Králert, velitel hasičského záchranného sboru ORLEN Unipetrol. Během havarijního cvičení se prověřovala účinnost havarijního plánu, aktuálnost provozní a bezpečnostní dokumentace a součinnost všech složek při řešení mimořádné události. Došlo k částečné evakuaci osob a zároveň i ke krátkodobé uzavírce přilehlých pozemních komunikací ve spolupráci s Policií ČR.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 421 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 20 stanic. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává více než 4 800 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol loni investoval do životního prostředí dvě miliardy korun

Náklady skupiny ORLEN Unipetrol na ochranu a podporu životního prostředí​ dosáhly v minulém roce dvou miliard korun. Jediný zpracovatel ropy a jeden z nejdůležitějších výrobců petrochemikálií v České republice se dlouhodobě zasazuje o ochranu životního prostředí: průběžně modernizuje výrobu, snižuje objem emitovaných odpadních látek a optimalizuje energetickou náročnost. K významnému snížení došlo loni u emisí do ovzduší, a to díky zprovoznění nových energetických zařízení a rekonstrukci těch stávajících. Skupina chce se svou mateřskou společností dosáhnout do roku 2050 emisní neutrality. Během uplynulých pěti let vynaložil ORLEN Unipetrol na investiční a provozní náklady v environmentální oblasti již bezmála devět miliard korun.

ORLEN Unipetrol

V ORLEN Unipetrolu se v pondělí 6. září uskuteční havarijní cvičení, dojde ke krátkodobému omezení dopravy

V pondělí 6. září 2021 se uskuteční od 9 do 11 hodin ve výrobním areálu skupiny ORLEN Unipetrol v Záluží u Litvínova plánované havarijní cvičení, během něhož dojde ke krátkodobému zastavení provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Z výrobního areálu se budou ozývat výstražné signály a uskuteční se částečná evakuace osob. Cílem cvičení je prověřit vnitřní havarijní plán skupiny ORLEN Unipetrol.

ORLEN Unipetrol

Hasiči z ORLEN Unipetrolu již trénují ve zbrusu novém požárně bezpečnostním polygonu

ORLEN Unipetrol ve svém litvínovském závodě vybudoval v Česku unikátní školicí a tréninkové centrum, jehož součástí jsou funkční zmenšené modely výrobních technologických celků a nově i požárně bezpečnostní polygon. V něm firma seznamuje nové zaměstnance pomocí praktického výcviku s požárně bezpečnostní tematikou a podnikoví hasiči tu trénují různé druhy zásahů. Centrum včetně polygonu je otevřeno i pro externí společnosti a využít jej mohou také okolní hasičské sbory. Investice do výstavby centra dosáhla výše 50 milionů korun. Dalších 10 milionů firma investovala do požárně bezpečnostního polygonu.