V areálu Domova pro zrakově postižené Palata vyroste nový pavilon pro klienty se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou

|

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila záměr veřejné zakázky na výstavbu budovy Palata II, která vznikne ve stávajícím areálu Palata – Domov pro zrakově postižené na Smíchově. Pražští radní zároveň schválili jmenování hodnoticí komise veřejné zakázky a úpravu celkových nákladů investiční akce. Smyslem tohoto záměru je nabídnout nové kapacity pro poskytování pobytové sociální péče, zejména pro osoby trpící stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou.

„Nejen já, ale také odborná veřejnost dlouhodobě upozorňuje na to, že naše společnost čelí nové neviditelné vlně epidemie. Je to epidemie demence, která každoročně postihuje čím dál tím více lidí. Populace stárne a tento trend se bude nadále zvyšovat, proto se musíme na nárůst potřeby kapacity lůžek připravit. Jsem proto ráda, že dnes kolegové z rady podpořili můj tisk na výstavbu nového pavilonu ve stávajícím areálu Domova pro zrakově postižené Palata na Smíchově, kde se starají převážně o zrakově postižené seniory a klienty s demencí. V roce 2026 se tak otevřou dveře moderního a důstojného areálu pro 73 klientů se stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou. Průběžné navyšování kapacit sociální a zdravotní péče je mou prioritou a v dalších projektech budeme pokračovat,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija.

Kapacita novostavby Palata II, situované do areálu Palata – Domov pro zrakově postižené na Smíchově, bude 73 lůžek s centrálním společným obývacím prostorem a s navazujícími jednolůžkovými pokoji pro odpočinek, spánek a osobní hygienu klientů. Vzniknou zde čtyři oddělení pro klienty ve druhém stádiu demence, pro klienty ve třetím, nejtěžším stadiu nemoci dvě oddělení pod názvem Oáza. V budově bude také umístěna ordinace praktického lékaře, kadeřnictví a pedikúra.

Součástí stavby budou retenční nádrže na dešťovou vodu, včetně požární nádrže, dále přípojky vodovodu, plynovodu a slaboproudu, komunikace a zpevněné plochy v areálu, opěrné stěny, sadové úpravy, nové oplocení pro oddělení od stávajícího areálu, areálové rozvody inženýrských sítí nebo zahradní altán.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě dokumentace pro výběr zhotovitele a aktualizovaného kontrolního rozpočtu z května letošního roku ve výši 426 000 000 Kč bez DPH. Financování veřejné zakázky je plánováno z rozpočtu hlavního města na roky 2024 až 2026.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka získal ocenění celního úřadu za příkladnou dlouholetou spolupráci

V prostorách Brožíkovy síně Staroměstské radnice se v úterý 10. října 2023 uskutečnilo slavnostní předávání čestných odznaků Celního úřadu pro hlavní město Prahu. Při této příležitosti udělil ředitel pražského celního úřadu Josef Vachtl čestný odznak také řediteli Magistrátu hl. m. Prahy Martinu Kubelkovi za mimořádné zásluhy při plnění úkolů ve prospěch celního úřadu.

Praha

Městská policie v rámci čtyřdenní dopravně bezpečnostní akce znovu kontroluje provoz elektrokoloběžek v Praze

Hlavní město ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy se znovu zaměřuje na dodržování správného způsobu jízdy na kolech a elektrokoloběžkách. Strážníci v rámci celoměstské dopravně bezpečnostní akce tak od čtvrtka 12. října do neděle 15. října kontrolují cyklisty i jezdce na elektrokoloběžkách. Smyslem akce je zvýšit bezpečnost v ulicích metropole.

Praha

Praha schválila 223 nových smluv pro restaurační zahrádky v historickém centru a provedla druhé kolo kontrol smluvních podmínek

Pražská rada schválila celkem 223 nových nájemních smluv za účelem provozu restauračních zahrádek na pozemcích v Pražské památkové rezervace. Jejich provozovatelé se podpisem smlouvy zavážou dodržovat Manuál pro restaurační zahrádky. Zároveň magistrát provedl druhé kolo kontrol dodržování smluvních podmínek u již dříve uzavřených 142 smluv.