Uprchlíkům z Ukrajiny bude pomáhat nové kontaktní místo

|

Činnost Centra následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU) bude z důvodu vypršení dotačního programu ze strany UNICEF k 22. prosinci 2023 ukončena. Podporu, kterou především matky s dětmi u pracovníků CNPUU nacházely, od 2. ledna 2024 příchozí najdou v novém kontaktním místě. To vznikne v prostorách dnes již fungující neziskové organizace Pražský Majdan, která působí na radnici Městské části Praha 4.

Posledním klientským dnem CNPPU je 21. prosinec vzhledem k provozním záležitostem v souvislosti s ukončením projektu. Hlavní náplní CNPUU bylo zabezpečení poradenství nebo asistence při zajištění nejpotřebnější pomoci v řešení životních situací. Pracovníci centra pomáhali lidem s již zajištěnou dočasnou ochranou zejména v těchto oblastech:

  1. Bydlení
  2. Sociální podpora a péče
  3. Zdravotnictví
  4. Školství
  5. Právní poradenství
  6. Řešení náročných životních situací

Za dobu existence CNPUU pomoc vyhledalo 10 919 lidí, z toho 7 103 žen a 3 816 mužů. Nejvíce osoby s dočasnou ochranou řešily problémy v sociální oblasti, dále bydlení, zdravotnictví a školství.

„Centrum následné pomoci ukrajinským uprchlíkům považuji za unikátní projekt hlavního města Prahy, a to především díky úzké spolupráci veřejné správy s neziskovým sektorem v oblasti bydlení, sociálních věcí, školství a zdravotnictví. Silně vnímám jeho nezastupitelnou roli a jsem rád, že Praha bude i nadále takto stabilně pomáhat. Nové kontaktní místo vzniká v úzké spolupráci našich expertů přímo se zástupci ukrajinské diaspory, což je skvělým příkladem participativního přístupu. Praha tak vytváří tu nejlepší možnou platformu pro cílenou pomoc ukrajinským uprchlíkům,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Pražský Majdan je nezisková organizace založená českými a ukrajinskými aktivisty, kteří již od vypuknutí válečného konfliktu poskytují nejen humanitární pomoc, ale pořádají různé kulturní i volnočasové akce pro Ukrajince žijící na území hlavního města Prahy. Vznik kontaktního místa je konsensuálním výsledkem jednání zástupců hlavního města Prahy a zástupců této neziskové organizace s cílem zabezpečit agendu adaptace a integrace uprchlíků z Ukrajiny i v roce 2024. V novém kontaktním místě bude poskytnuto základní poradenství v oblasti sociální, například informace a náležitosti k žádosti o humanitární dávku, zdravotnictví – zdravotní pojištění, lékařské služby, bydlení – informace k dočasnému nouzovému ubytování a systému HUMPO, nebo školství – informování o povinné školní a předškolní docházce. Nové centrum se bude nacházet v budově radnice Prahy 4 na adrese Táborská 500/30, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Ve stávajících odborových strukturách MHMP vznikne navíc pět míst na dobu určitou. Tito zaměstnanci budou se zástupci zapojených neziskových organizací i nadále úzce spolupracovat.

Snahou hlavního města Prahy je návrat ke spolupráci s neziskovými organizacemi podporujícími uprchlíky z Ukrajiny a poskytovat především krajskou koordinaci, zajištovat informování mezi aktéry a také směrem ke komunitě, v neposlední řadě poskytovat metodickou podporu a prohloubit spolupráci s odbornými organizacemi se zaměřením na terénní práci. Mezi hlavní spolupracující neziskové organizace nadále zůstávají například: Integrační centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Sdružení pro integraci a migraci.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Platnost karet Lítačka končících v roce 2024 se automaticky prodlužuje o tři roky

V roce 2024 končí platnost dopravních karet Lítačka, které se začaly vydávat převážně v roce 2020. Pražská městská společnost OICT, jako provozovatel Lítačky, společně s Magistrátem hlavního města Prahy se rozhodly platnost karet Lítačka automaticky prodloužit o další tři roky. Všichni cestující, kterým karta v roce 2024 propadá, tak mohou cestovat s Lítačkou po Praze a Středočeském kraji až do roku 2027.

Praha

Na Silvestra a Nový rok znovu platí na mnoha místech metropole zákaz používání pyrotechniky

V historickém centru Prahy, kolem řeky, v parcích, ale například i v blízkosti nemocnic a sociálních zařízení platí podle vyhlášky z roku 2020 zákaz používání pyrotechnických výrobků. Toto opatření je v platnosti i pro dny jako jsou Silvestr a Nový rok. Hlavní město v této souvislosti letos navíc vytvořilo Desatero pejskařských rad pro bezpečné zvládnutí oslav Vánoc a Silvestra s domácími mazlíčky.