Svoz tříděného odpadu bude o svátcích na kritických místech posilněn, lidem pomůže také mapa tříděného odpadu

|

Svoz odpadu na území Prahy se bude i o vánočních a novoročních svátcích uskutečňovat dle harmonogramu. Posilněn bude v předvečer Štědrého dne až do Silvestra na sídlištích a dle situace také na dalších místech. Sběrné dvory zůstanou o svátcích a na přelomu roku zavřené. Odstrojené vánoční stromky mohou lidé u popelnic odkládat až do února. Nejbližší termíny svozu, případně i naplněnost nádob, je možné ověřit prostřednictvím mapy tříděného odpadu.

Díky mapě si obyvatelé městských částí mohou najít nejbližší stanoviště pro tříděný odpad a termín svozu, případně si ověřit i také naplněnost nádob.

Svoz směsného i tříděného odpadu se bude v období 23. prosince až 6. ledna uskutečňovat standardně dle harmonogramu v pravidelných svozových dnech, o svátcích se tedy nezastaví. Naopak na kritických místech jako jsou sídliště bude dle situace svoz tříděného odpadu posilněn.

„Vánoce jsou svátky klidu a pohody. Ale k životu v hlavním městě patří i pořádek, věřím, že to obyvatelé Prahy oceňují. Děkuji všem, kteří se na zorganizování odvozu odpadu podílejí, zvláště pak Pražským službám,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

„Program svozu je zorganizován tak, aby se předcházelo přeplnění nádob a nevznikal tak nepořádek v jejich okolí. Přesto si dovolím apelovat na veřejnost, aby v tomto období zvlášť pečlivě rozložila všechny krabice a další obaly a do nádob na tříděný odpad je odkládala prostorově úsporně. V případě již plného kontejneru je díky mapě tříděného odpadu možné najít další nejbližší, případně cestu s vánočním odpadem sladit s nejbližším svozovým dnem,“ říká náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

V lednu a v únoru se bude také uskutečňovat svoz živých odstrojených stromků. Ty lze odložit vedle veřejně přístupných kontejnerů na směsný odpad, nebo veřejných stanovišť na tříděný odpad. I v tomto případě je žádoucí sladit jejich odložení s harmonogramem svozu odpadu. Výjimka platí pro vysloužilé umělé stromky, které patří do sběrného dvora.

Sběrné dvory na území hl. m. Prahy budou uzavřeny od 23. 12. do 26. 12. a 30. 12. do 1. 1. (včetně). Mezi těmito dny však jejich služby Pražané mohou využívat.

Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu v Praze 10 Malešicích v Dřevčické ulici má zimní odstávku, je uzavřeno do 1. 1. 2024. Při vhodných klimatických podmínkách zahájí provoz 2. 1. 2024 ve zkráceném režimu.

Zimní odstávka se uskuteční také v Kompostárně hl. m. Prahy ve Slivenci, a to v termínu od 23. 12. do 29. 2. Pokud budou vhodné klimatické podmínky, může být provoz zahájen i před termínem 1. 3. 2024. Aktuální informace o zahájení provozu budou zveřejněny na webových stránkách provozovatele Lesy hl. m. Prahy.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha ve spolupráci s policií zřídila krizovou linku kvůli dnešní mimořádné situaci

S ohledem na dnešní mimořádnou bezpečnostní situaci hlavní město ve spolupráci s Policií ČR zřídilo bezplatnou krizovou linku 974 823 158. Ta bude až do odvolání v provozu nonstop a je určena všem, kteří potřebují základní informace v souvislosti s dnešní mimořádnou situací v centru Prahy. Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda je od počátku situace informován a je ve spojní se zástupci složek IZS včetně policie a Praha všem po celou dobu poskytuje maximální součinnost. Hlavní město také v blízkosti místa události staví stan, který poskytne zázemí pro policisty a jejich výkon.

Praha

Praha přispěje pěti miliony do sbírky Univerzity Karlovy. Na Nové radnici již vlaje černá vlajka

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda dnes svolal mimořádné jednání městské rady, na kterém radní schválili záměr poskytnutí daru ve výši 5 milionů korun do sbírky Nadačního fondu Univerzity Karlovy na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů. Dalších 5 milionů korun míří do rozpočtu odboru bezpečnosti na porytí nákladů spojených s mimořádnou událostí. Primátor také společně se zástupci úřadu informoval členy rady o aktuální situaci ohledně včerejší tragické události na filozofické fakultě. Hlavní město nyní drží pietu za oběti této události. Například budovy magistrátu se halí do černých vlajek a Petřínská rozhledna svítí v symbolické trikoloře.

Praha

Hladina Vltavy a dalších řek se zvýšila. Uzavírají se vrata na Čertovce, náplavky a přívozy

Na základě aktuálního průtoku Vltavy Prahou a kvůli nasycení půdy z období nedávného tání sněhu dnes dopoledne zasedl Povodňový orgán hl. m. Prahy. Na základě vývoje hydrometeorologické situace dnes dochází k preventivnímu uzavření protipovodňových vrat na Čertovce a od 13.00 hodin k uzavření náplavek pro veřejnost a k přerušení provozu přívozů.