Štefánikova hvězdárna dostane novou kanalizaci

|

Pražští radní v pondělí schválili investici ve výši 3,5 milionu korun na stavbu nové kanalizační přípojky Štefánikovy hvězdárny na Petříně. Díky koordinaci výkopových prací s revitalizací Růžového sadu ušetří Praha několik milionů korun.

Štefánikova hvězdárna na Petříně využívá od svého založení v roce 1928 systém odvodňovacích stok, který je ve skutečnosti trativodem a je již nevyhovující. Napojení objektu na novou kanalizační síť je nezbytnou podmínkou pro provozování hvězdárny.

„Štefánikova hvězdárna na Petříně je oblíbeným místem malých i dospělých hvězdářů a hvězdářek, a to nejen z Prahy. Díky celkové koordinaci výstavby kanalizace o revitalizaci Růžového sadu na Petříně, se náklady na jejich realizaci sníží až o několik milionů korun. S ohledem na to, že Štefánikova hvězdárna je od 30. let minulého století odkázána pouze na trativod, si novou kanalizaci určitě zaslouží. Dnes jsme navíc zajistili, že její stavba nebude znamenat samostatné rozkopání parku,“ říká Daniel Mazur, radní pro oblast vědy, výzkumu, ICT a inovací.

„Již historický systém odvodňovací stoky nahrazujeme moderním řešením tlakové kanalizace, které zajistí kapacity nejen pro provoz Štefánikovy hvězdárny, ale také blízkého okolí. Navíc se nám podaří celou akci sladit se stavebními úpravami v Růžových sadech,“ dodává Michal Hroza, pražský radní pro infrastrukturu.

Nová tlaková kanalizace bude vedena přes celý Růžový sad do kanalizačního řádu. Podle projektu je nutno také vybudovat čerpací šachtu, do které bude ústit gravitační kanalizace objektu hvězdárny. Štefánikovu hvězdárnu má ve správně městská organizace Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Oprava Divadla na Vinohradech postupuje do další fáze

Praha učinila další krok k rekonstrukci Divadla na Vinohradech. Vedení divadla v minulosti připravilo řadu smluv, na jejichž základě se připravovala stavební dokumentace. Nyní veškerá smluvní práva a závazky související s rekonstrukcí přecházejí na zřizovatele, tedy na Hlavní město Prahu, a to na odbor investic Magistrátu hl. m. Prahy. Celková investice se odhaduje na 2,7 miliardy korun, včetně DPH. Cílem je do roku 2027 otevřít pro veřejnost zrekonstruované divadlo.

Praha

Štvanická lávka je otevřena. Karlín a Holešovice spojuje unikátní konstrukce z bílého betonu

Chodci i cyklisté mohou konečně cestovat mezi Holešovicemi a Karlínem rychleji a bezpečněji. Štvanická lávka, kterou Praha uvádí do provozu, má přitom řadu architektonických i technologických unikátů. Na 300 metrů dlouhou konstrukci použili mostní specialisté unikátní ultra-vysocehodnotný bílý beton, poslední pole na holešovické straně je pak zvedací, aby odolalo i tisícileté vodě. Lávku navíc doplňují umělecká díla. Výstavba vyšla zhruba na 352 milionů Kč. S otevřením Štvanické lávky zároveň končí provoz přívozu P7, který doposud propojoval oba břehy.