Czech Invest··7 min

Stát, Karlovarský kraj a město Cheb se dohodly na rozvoji strategického podnikatelského parku

Cílem memoranda o spolupráci, které uzavřela agentura CzechInvest, společnost SIRS, Karlovarský kraj a město Cheb, je připravit plochu průmyslové zóny Cheb II pro strategickou investici. To zvýší konkurenceschopnost regionu v soutěži o rozdílové investory. Cílem je rozvoj odvětví s vysokou přidanou hodnotou a pomoc regionu s adaptací na probíhající transformaci. V tomto směru lze navázat na probíhající jednání o rozvoji infrastruktury pro vývoj autonomní mobility v Karlovarském kraji.

Memorandum o přípravě plochy na strategický podnikatelský park uzavřely město Cheb, Karlovarský kraj, agentura CzechInvest a Státní investiční a rozvojová společnost a.s. (SIRS). MPO jako jediný akcionář SIRS a zřizovatel agentury CzechInvest bude prostřednictvím těchto organizací rozvoj parku a navazující výběr vhodného investora koordinovat.

„Transformace světové ekonomiky představuje velkou výzvu v podobě rozvoje nových odvětví s vysokou přidanou hodnotou, jako nabízejí například čipy, elektromobilita či umělá inteligence a další. Základem toho, abychom v ní obstáli, je výroba moderních technologií, která vyžaduje dostatečně rozlehlé plochy, co nejlépe připravené pro jejich rozvoj,“ popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Příprava vhodných lokalit je úkolem pro naší nově založenou Státní investiční a rozvojovou společnost, která si přípravu strategického podnikatelského parku u Chebu vezme na starosti jako svůj pilotní projekt. Cílem memoranda je společný přístup mezi městem, krajem i státem k rozvoji parku, kdy všichni míří za jedním cílem.“

Základem rozvoje strategického parku bude spolupráce mezi městem Cheb, Karlovarským krajem a státní akciovou společností SIRS. Ta zajistí přípravu plochy z hlediska dopravního napojení, majetkového scelení nebo například technické infrastruktury. Dále bude příprava zahrnovat analýzu kapacit občanské vybavenosti města, potřeb regionu a jeho silných stránek a možných příležitostí pro budoucí navazující rozvoj. Základem přípravy bude spolupráce s městem a krajem při stanovení pravidel pro jeho využívání – vhodná typologie investora nebo kolik zaměstnanců by zde mělo pracovat.

Chebská lokalita má výrazný rozvojový potenciál díky svému vhodnému umístění, dobrému dopravnímu napojení, téměř jednotným majetkoprávním vztahům a také niveletě terénu. V rámci plochy parku o rozloze 140 hektarů může vzniknout až 110 hektarů využitelných přímo pro průmysl.

„Podpis memoranda je první, možná malý, ale pro město Cheb i Karlovarský kraj významný krok. Vytváří předpoklady pro to, aby se území, kterému říkáme Průmyslový park II, stalo skutečným strategickým podnikatelským parkem. Tento průmyslový park chceme využít především smysluplně. Proto sem chceme přilákat takové investory, kteří zajistí ekonomický rozvoj nejen města, ale celého regionu, vytvoří pracovní příležitosti pro vzdělané a kvalifikované pracovníky. A vše bude i díky tomuto memorandu možné za přímé státní podpory s cílem dosažení podnikatelských investic s vysokou přidanou hodnotou,“ uvádí starosta města Cheb Jan Vrba.

Jedním z odvětví, které by se mohlo v budoucím podnikatelském parku rozvíjet, je chytrá mobilita. V tomto směru lze navázat na probíhající jednání o rozvoji infrastruktury pro výzkum autonomní mobility v Karlovarském kraji.

„Pro Karlovarský kraj je existence největšího testovacího centra společnosti BMW na světě velkým přínosem. Na území regionu vzniklo centrum pro testování autonomních vozů, které je ve střední Evropě unikátní. Vážím si vztahů, jež se nám se společností BMW podařilo navázat a my budeme i nadále podporovat další rozvoj vývojového centra, protože i jeho přítomnost dává kraji určitou jedinečnost a je neodmyslitelně spojeno také s rozšířením nabídky pracovních míst a přílivem mozků do regionu. Budeme rádi také do budoucna podporovat investory s inovačním potenciálem a pracovními místy s vysokou přidanou hodnotou,“ vysvětluje hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Právě s aktivitami směřujícími k rozvoji technologické infrastruktury vhodné pro vývoj autonomní mobility by mohl budoucí strategický park pomoci. Profitovat z toho bude celý Karlovarský kraj. „Ve spolupráci s vládou, s německými partnery a společností T-Mobile usilujeme o to, aby se celý náš kraj postupně stal evropským centrem pro vývoj autonomní mobility. Rozvoji strategického podnikatelského parku u Chebu i dalších průmyslových zón v kraji, by tato infrastruktura měla výrazně pomoci,“ popisuje poslanec za Karlovarský kraj Jan Kuchař.

SIRS v následujících měsících zpracuje studii proveditelnosti realizace parku. V rámci studie bude detailně posouzena maximální možná kapacita infrastruktury v lokalitě s ohledem na aktuální poptávku strategických investorů. Cílem je vytvořit udržitelný koncept, který bude následně ve spolupráci s městem a krajem rozvíjen tak, aby se co nejvíce zkrátila doba realizace ze strany konkrétního investora.

Koncept podnikatelských parků, které bude připravovat SIRS, je maximálně udržitelný. Počítá se s odpovědným nakládáním s vodou, minimalizací individuální automobilové dopravy a s využitím obnovitelných zdrojů energie. Důraz bude kladen i na otevřenou komunikaci s místními občany. Součástí činnosti SIRS bude i zadání vyhodnocení potenciálního dopadu park na zaměstnanecký trh, mobilitu obyvatel, kapacity bydlení a občanské vybavenosti. Cílem je co nejvíce maximalizovat pozitivní synergie s přípravou takového projektu, který může přinést další navazující investice do infrastruktury města i kraje.

„Půjde o zcela novou praxi přípravy strategických podnikatelských parků u nás. Základem je udržitelnost a spolupráce s městem a krajem. Jsme přesvědčeni, že pouze dodržování těchto principů umožní hladký průběh přípravy nových průmyslových ploch tak, aby přinesla pozitiva pro všechny – město, kraj i celou českou ekonomiku. Základní příprava plochy výrazně zvýší šance na lokalizaci vhodné investora z moderního odvětví,“ představuje David Petr, člen představenstva a ředitel úseku development ze SIRS.

Následně bude mít agentura CzechInvest za úkol přivést vhodného investora či investory v návaznosti na proces přípravy parku a odsouhlasené parametry. „Agentura CzechInvest bude aktivně propagovat průmyslové zóny investorům na celé řadě akcí jako jsou veletrhy, investiční semináře, kontakty se zahraničními komorami či tzv. incomingové mise. Jednou z důležitých událostí bude například veletrh ExpoReal v Mnichově počátkem října. Jedná se o jeden z největších nemovitostních veletrhů v Evropě, který přitahuje významné evropské i globální investory", uvedl Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.

Zdroj: MPO

Zdroj: www.czechinvest.org

Zadavatel
Czech Invest

Czech Invest

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.

Další články od Czech Invest

Poslední červnový týden ve znamení kvantových technologií
Czech Invest

Poslední červnový týden ve znamení kvantových technologií

Konference nabídne platformu pro setkání vědců, průmyslových expertů a vládních představitelů, kteří budou diskutovat o budoucnosti kvantových technologií a jejich významu pro Česko. Kvantové technologie jsou klíčové pro posílení konkurenceschopnosti a technologické suverenity na globálním trhu.
Americký výrobce čipů onsemi oznámil investici přes 40 miliard Kč do expanze závodu v Rožnově pod Radhoštěm
Czech Invest

Americký výrobce čipů onsemi oznámil investici přes 40 miliard Kč do expanze závodu v Rožnově pod Radhoštěm

„Čipy jsou základem moderního průmyslu. My se proto dlouhodobě snažíme posilovat českou soběstačnost v této oblasti. Investice společnosti onsemi nám dává šanci stát se evropskou čipovou velmocí a přinese i významný impuls pro rozvoj české ekonomiky v čele s autoprůmyslem, který je jeho hlavním motorem,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
CzechInvest hostil setkání národních stakeholderů k udržitelnému financování klastrů
Czech Invest

CzechInvest hostil setkání národních stakeholderů k udržitelnému financování klastrů

„Udržitelné financování klastrů je klíčové pro jejich dlouhodobou konkurenceschopnost, z hlediska přínosu pro členy klastru i pro celou ekonomiku. Toto setkání stakeholderů přináší cenné sdílení dobré praxe a inspiraci pro cestu k finanční soběstačnosti klastrů. Setkání zároveň poukázalo na nedostatky při nastavení národní politiky klastrů, včetně jejich měkké podpory," uvedl Filip Krůta, ředitel ECO Tech HUBu, CzechInvest.
Od letních festivalů, až po roadshow. CzechInvest podpoří téměř 150 akcí zaměřených na podporu podnikání u mladých lidí
Czech Invest

Od letních festivalů, až po roadshow. CzechInvest podpoří téměř 150 akcí zaměřených na podporu podnikání u mladých lidí

Podpora podnikavosti je klíčovým pilířem strategie CzechInvestu, který si klade za cíl nejen zvýšit počet nově vznikajících podniků, ale také zlepšit jejich konkurenceschopnost na domácím i mezinárodním trhu. V rámci tohoto programu budou organizovány workshopy, semináře, hackathony, a další vzdělávací akce, které mladým lidem poskytnou potřebné znalosti a dovednosti pro úspěšný start jejich podnikání.
Konference Brownfieldy 2024 navrhla nová opatření, jak nastartovat účinnou revitalizaci spících lokalit
Czech Invest

Konference Brownfieldy 2024 navrhla nová opatření, jak nastartovat účinnou revitalizaci spících lokalit

Odvaha – inovace – výzva. Tak zněly názvy tematických bloků, které zároveň rezonují s tím, co pro mnohé investory brownfieldy představují. CzechInvest se podílel na realizaci třetího z nich, kde se účastníkům konference prezentovaly městské projekty: areál Perla v Ústí nad Orlicí, obchodní dům Breda v Opavě, obytná čtvrť Dvorce na území bývalých kasáren v Táboře a spolu s nimi projekt Galerie Pernerka v Pardubicích developera Redstone.
Po vzoru úspěšné Skandinávie má česko vlastní portál k lákání zahraničních odborníků
Czech Invest

Po vzoru úspěšné Skandinávie má česko vlastní portál k lákání zahraničních odborníků

„Česko se připojilo k dalším evropským zemím usilujícím o přilákání předních odborníků v technologických oborech. Web workinczechia.eu poskytuje zahraničním talentům komplexní přehled o životě a zaměstnání v naší zemi. Najdou na něm veškeré potřebné informace – od podrobností o vízech a imigraci až po tipy na kulturní vyžití," říká Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.
URBIS The Smart Cities Meetup odstartoval v Brně
Czech Invest

URBIS The Smart Cities Meetup odstartoval v Brně

Generální ředitel CzechInvestu ve svém úvodním slovu zdůraznil význam této akce na celorepublikové úrovni, zejména díky šíři, kvalitě a intenzitě společné práce a systémové podpory od čtyř klíčových ministerstev – Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy.
Výhercem soutěže SME EnterPRIZE je firma specializující se na termochemické recyklace plastů
Czech Invest

Výhercem soutěže SME EnterPRIZE je firma specializující se na termochemické recyklace plastů

Generali Česká pojišťovna vyhlásila výsledky 4. ročníku soutěže SME EnterPRIZE. Jejím záměrem je oceňovat a zviditelňovat mikro, malé a střední podniky, živnostníky i startupy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na životní prostředí. „Podpora malých a středních podniků v jejich transformaci k udržitelnému fungování je klíčová pro zajištění lepší budoucnosti nás všech. U nás v Generali České pojišťovně podporujeme udržitelné podnikání také prostřednictvím soutěže SME EnterPRIZE. Každý rok jsem velmi mile překvapen, kolik výjimečných podniků a start-upů s unikátními projekty u nás v České republice fungují,“ komentuje soutěž Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.
CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů
Czech Invest

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

Program Internacionalizace, který plánuje uveřejnit celkem dvě výzvy a potrvá do konce roku 2025, má za cíl podpořit nejméně 100 českých technologických startupů. Příjem žádostí bude spuštěn v polovině měsíce června a přihlásit se do něj mohou malé a střední podniky - technologicky zaměřené startupy a spin-offy. Ty pak budou moci čerpat různé formy podpory dle klíčových aktivit – pre-mentoring, akcelerace, expanze, R&D expanze, a to až do výše 3 milionů korun.
Zahraniční investice přispívají hospodářskému růstu Česka. Report OECD obsahuje i doporučení pro malé a střední podniky
Czech Invest

Zahraniční investice přispívají hospodářskému růstu Česka. Report OECD obsahuje i doporučení pro malé a střední podniky

„Zahraniční investice posilují naši ekonomiku, přináší nová pracovní místa a zvyšují českou konkurenceschopnost. Nalákat je můžeme nejen naší strategickou polohou a kvalifikovanými pracovníky, ale také tím, že budeme sledovat aktuální trendy, hledat nové příležitosti a budovat efektivní investiční prostředí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Proto oceňuji seznam doporučení OECD, ve kterých klade důraz na podporu inovací, technologického rozvoje a zajištění stabilního podnikatelského prostředí. Věřím, že nám první ročník Czech Investment Forum, kde jsme tuto zprávu probrali přímo se zástupci byznysu, pomůže s dalším rozvojem.“