Společné prohlášení zástupců lesnicko-dřevařského sektoru z jednání dne 1. března 2024 v Židlochovicích

|

V pátek 1. března se z pověření vrchního ředitele Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství Patrika Mlynáře a na pozvání generálního ředitele Lesů České republiky, s. p. Dalibora Šafaříka konalo v Židlochovicích setkání zástupců lesnicko-dřevařského sektoru. Obsahem jednání byla diskuse nad možnostmi pokračování zavedených projektů k podpoře využívání dřeva ve společnosti dosud realizovaných neziskovou organizací Nadace dřevo pro život, která po devatenácti letech končí svoji činnost. Dalším diskutovaným tématem bylo nastavení nové formy a obsahu mediální komunikace a marketingové prezentace celého lesnicko-dřevařského komplexu s důrazem na funkční vyváženost pilířů ekonomického, environmentálního a sociálního, holistického přístupu a rámce hospodaření v lesích ve smyslu závěrů Rady EU o Nové strategii EU pro lesy do roku 2030 a zvýšení využívání dřeva jako obnovitelné suroviny.

Účastníci jednání se shodli na

I.

Pokračování renomovaných projektů Dřevěná stavba roku a Stavby s vůní dřeva v roce 2024 v gesci Lesů České republiky, s. p. a pod záštitou Hospodářské komory České republiky – sekce dřevozpracujícího průmyslu a Lesnicko-dřevařské komory České republiky. Toto řešení bylo zvoleno jako přechodné pro rok 2024 z důvodu zachování kontinuity dvou nejvýznamnějších projektů.

II.

Intenzivním pokračování diskuse a jednání pod autoritou generálního ředitele Lesů České republiky, s. p. s cílem vytvoření společné široké mediální a prezentační platformy navazující na aktivity Nadace Dřevo pro život, včetně zvážení její vhodné právní formy. Okruh účastníků dalších jednání bude rozšířen o zástupce Vojenských lesů a statků, s. p. a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů.

Seznam účastníků įednání 1. března 2024, Židlochovice

Zdroj: lesycr.cz