Sokolí mláďata opustila hnízda. První týdny jejich života sledovaly tisíce lidí.

|

Při letošním úspěšném hnízdění se dvěma sokolím párům na komínech litvínovské a kralupské rafinerie podařilo vyvést osm mláďat. Ta nyní vylétla do světa, kde budou získávat vlastní zkušenosti a dovednosti při lovu, aby v následujících letech mohli ve svých teritoriích vyvést svá vlastní mláďata. Hnízdění sokolů stěhovavých je v areálech skupiny ORLEN Unipetrol podporováno ve spolupráci s organizací ALKA Wildlife od roku 2011. Od té doby se podařilo sokolím párům vyvést na komínech výrobních areálů 49 mláďat, která doplňují počty tohoto kriticky ohroženého dravce zpět do českého ekosystému.

Celé období hnízdění sokolů mohla sledovat i široká veřejnost na webových stránkách www.starameseosokoly.cz, na kterých je možné pozorovat rychlý růst mláďat přes nonstop online stream. V letošním roce se návštěvnost stránek sledování sokolů v období mezi únorem a květnem vyšplhala na více než 100 tisíc zhlédnutí.

Úspěšný rok – osm odchovaných mláďat

Mláďata se letos podařilo vyvést v obou areálech rafinérií v Litvínově i Kralupech nad Vltavou. V každém areálu se sokolům vyklubala čtyři mláďata. Všech osm mláďat ornitologové opatřili kroužky 12. května. Po zdolání stometrové výšky, ve kterých sokoli hnízdí, ornitologové zkontrolovali také zdravotní stav mláďat a okolí hnízdní budky. Při kroužkování tak bylo možné určit, jakou potravou sokolí rodiče svá mláďata krmí. Strava sokolů se obvykle skládá zejména ze špačků, holubů, racků chechtavých nebo i dlasků tlustozobých. Jejich vydatný jídelníček tak zahrnuje především nejrůznější menší ptáky, ale také třeba netopýry.

Nebezpečné první týdny

Osm odchovaných mláďat je velkým úspěchem. Na mláďata totiž v prvních týdnech života čeká mnoho nástrah. Vedle mrazivého a deštivého počasí, což jsou nejčastější příčiny neúspěšného odchovu, jsou některé nástrahy opravdu nečekané. Například v loňském roce jedno z mláďat padlo za oběť útoku cizí sokolí samice. Jiná samice dokonce pozřela svá vlastní vejce. Ornitologové tento úkaz vysvětlují špatně nastaveným vzorcem chování samice, která navzdory dostatku potravy v okolí hnízda svá vejce po několika dnech inkubace opakovaně pojídá. V obou případech se podle ornitologů jednalo o neobvyklou situaci, která je naštěstí v sokolím světě velmi výjimečná. I přes tyto nesnáze se ale sokolům na komínech průmyslových závodů výborně daří a počty tohoto vzácného dravce, který je nejrychlejších letcem v ptačí říši, každoročně rostou.

Z Litvínova až do Francie

Mladí dravci se vydají na zkušenou do světa a ve dvou až třech letech života si najdou vlastní teritorium, ve kterém se dokáží uživit a přivést na svět další generaci tohoto ohroženého ptačího druhu. Sokol stěhovavý může žít až 20 let a na svá oblíbená hnízdiště se vrací celý život. Jak se sokolům v jejich životech daří, mohou ornitologové sledovat díky identifikačním kroužkům. Například samec, který se před třemi lety vylíhnul v Litvínově, vyvedl mladé s německou samicí na komíně nedaleké Teplárny Trmice. Sokoly odchované na komínech ORLEN Unipetrolu lze spatřit nejen v Ústeckém kraji, ale také v sousedním Sasku a Polsku, ale také ve vzdálenějších krajinách, jako je Francie.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největší multi-energetickou společností ve střední Evropě. ORLEN Unipetrol zaměstnává téměř 6 000 lidí a je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

Oprava pamětihodností, dětský den, nové lavičky i vybavení pro dobrovolné hasiče. Skupina ORLEN Unipetrol darovala 27 městům a obcím čtyři miliony korun.

Skupina ORLEN Unipetrol v rámci podpory rozvoje a životních podmínek v oblastech, kde má své výrobní závody, poskytla čtyři miliony korun dvaceti sedmi obcím a městům v Ústeckém a Středočeském kraji. Finanční dary obce a města využijí na dobročinné účely, které zlepší kvalitu života místních obyvatel, události pořádané radnicí nebo veřejné vyžití obyvatel. Dary budou konkrétně využity například k podpoře kulturních a společenských akcí, nákupu vzdělávacích prvků pro mládež, modernizaci vybavení pro dobrovolné hasiče nebo rekonstrukci místních pamětihodností. V loňském roce skupina ORLEN Unipetrol na projekty v oblasti společenské odpovědnosti vynaložila více než 25 milionů korun.

ORLEN Unipetrol

ORLEN pokračuje v rebrandingu svých čerpacích stanic v Česku. Do konce letošního roku ponese logo orla již téměř 90 % stanic

Mezinárodní skupina ORLEN vstoupila do závěrečné fáze procesu přejmenování své sítě čerpacích stanic v Česku. Ta od roku 2019 nese označení ORLEN Benzina a je se 436 stanicemi největším prodejcem pohonných hmot na zdejším trhu. V současnosti je logo ORLEN dominantní na zhruba padesátce z nich. „Do konce roku ponese logo orla zhruba 370 čerpacích stanic. Přejmenování celé sítě bychom měli dokončit na přelomu let 2024 a 2025,“ přiblížil Zbigniew Leszczyński, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za maloobchodní aktivity, a dodal: „Rebranding na českém trhu je součástí mezinárodní unifikace sítě ORLEN, do které patří více než tři tisíce našich čerpacích stanic v šesti evropských zemích.“

ORLEN Unipetrol

Výlet pro děti z dětského domova, společenský den pro seniory i renovace zvířecích koutků: zaměstnanci z ORLEN Unipetrolu již realizovali přes 100 dobrovolnických projektů

Před necelými třemi lety skupina ORLEN Unipetrol spustila pro své zaměstnance interní dobrovolnickou platformu. V rámci této iniciativy mohou zaměstnanci podávat žádosti o finanční podporu pro své dobrovolnické aktivity. Do těch se doposud zapojilo přes 160 dobrovolníků, kteří odpracovali více než 2 450 dobrovolnických hodin a zrealizovali již více než 100 dobročinných projektů po celé republice, zaměřených na nejrůznější dobročinné aktivity, mezi kterými byla například realizována revitalizace prostor dětských spolků, osázení veřejných prostor stromy a zelení, budování odpočinkových a herních zón, realizace aktivit a setkání pro seniory, výlety pro děti z dětského domova, ale také pomoc při organizaci obecních sportovních a kulturních událostí.