Skupiny ORLEN a ORLEN Unipetrol zvou mladé technologické společnosti z Česka i zahraničí ke spolupráci

|

Až do 2. dubna se mohou mladé technologické společnosti hlásit do akceleračního programu skupiny ORLEN nazvaného Skylight Accelerator. V rámci toho programu skupina ORLEN zveřejňuje oblasti a výzvy, pro jejichž řešení hledá technologické a obchodní partnery. Program je organizován od roku 2021 a do aktuálního kola se mohou přihlásit také technologické firmy z Česka. Každý rok se uskuteční v průměru tři kola výzev. Další výzvy ke spolupráci budou zveřejněny během léta a podzimu. Veškeré informace najdou zájemci na internetových stránkách ORLEN Unipetrol.

Skupiny ORLEN a ORLEN Unipetrol chtějí být nejpozději do roku 2050 emisně neutrální. K naplnění této vize realizují dílčí, postupné kroky v rámci přijaté strategie rozvoje do roku 2030. Pro plnění cílů stanovených v této strategii se obě skupiny snaží používat ty nejlepší technologie a podílet se na vývoji a rozvoji dalších, které jim umožní ambiciózní cíle efektivně splnit. Součástí těchto aktivit je i program ORLEN Skylight Accelerator, který je určený mladým technologickým subjektům z České republiky i zahraničí, kteří chtějí společně se společnostmi skupin ORLEN a ORLEN Unipetrol rozšířit a komercializovat svá inovativní řešení. Akcelerátor je organizován od roku 2021 a proběhlo již devět kol náboru. Výsledkem bylo navázání spolupráce s téměř 30 začínajícími podniky nabízejícími nejinovativnější technologie a vyhlášení více než 200 výzev v oblastech, jako je maloobchod, logistika, bezpečnost, výroba a energetika.

V jubilejním desátém kole hledají skupiny ORLEN a ORLEN Unipetrol startupy, které budou spolupracovat na řešení dvaceti technologických a obchodních výzev v následujících oblastech: průmysl 4.0, bezpečná a inovativní organizace, čerpací stanice a zákazník budoucnosti, digitální organizace, efektivní a nízkoemisní energetika. Přihlášky do akceleračního programu je možné podávat do 2. dubna 2024 prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách ORLEN Unipetrol​.

Subjekty, které se programu účastní, mohou získat řadu výhod, mezi něž patří například testování navržených řešení v reálných provozních podmínkách v rámci infrastruktury skupiny ORLEN, financování nákladů na přípravu a realizaci pilotní implementace, získání praktických znalostí díky podpoře odborníků a mentorů při vývoji či zdokonalování nebo přizpůsobování svých řešení konkrétním provozním podmínkám. V případě úspěšného pilotního nasazení startupy získají možnost obdržet finanční prostředky a příležitost zahájit komerční spolupráci.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Zaměstnává téměř 6 000 lidí. ORLEN Unipetrol je také společensky odpovědnou společností, a to zejména v oblasti podpory udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

Sokoli v Litvínově již sedí na vajíčkách

Samice kriticky ohroženého sokola stěhovavého, která pravidelně hnízdí v budce na komíně teplárny v litvínovském areálu skupiny ORLEN Unipetrol, letos snesla tři vejce. Samici nyní čeká přibližně jeden měsíc intenzivního zahřívání snesených vajíček, dokud se z nich nevylíhnou mláďata. Po vylíhnutí oba sokolí rodiče o své potomky začnou společně pečovat. V květnu mladí sokolíci dostanou identifikační kroužky a počátkem prázdnin své rodné hnízdo opustí. Sokolí pár na komíně teplárny v litvínovském areálu již zahnízdil potřinácté a celkem odchoval již 34 potomků. Celkově se na komínech v areálech skupiny ORLEN Unipetrol vylíhlo od roku 2011 již 49 mláďat sokolů stěhovavých.

ORLEN Unipetrol

Vodíkový autobus pro Mostecko se osvědčil i v zimním provozu

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol uskutečnila ve spolupráci s městy Most a Litvínov druhou fázi pilotního provozu vodíkového autobusu, který vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production s.r.o. „Vodíkový autobus jsme zařadili do provozu na vybraných linkách ve městech Most a Litvínov od pondělí 5. února do neděle 11. února,“ přiblížil Daniel Dunovský, ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a dodal: „Provoz byl v létě i v zimě bezproblémový, autobus je tichý a bezemisní. Pozitivní ohlasy jsme získali také od cestujících. Aktuálně zpracováváme doporučení ohledně možného zařazení vodíkových autobusů do našeho vozového parku.“

ORLEN Unipetrol

Skupina ORLEN Unipetrol provede v dubnu a květnu pravidelnou odstávku rafinerie v Litvínově

Skupina ORLEN Unipetrol zahájí na začátku dubna plánovanou zarážku ve své rafinérii v Litvínově. Během dvouměsíční provozní odstávky bude v rafinérské části výrobního závodu uskutečněna pravidelná údržba a modernizace technologií, spolu s realizací investičních projektů. Očekává se, že rafinerie bude zpět do plného provozu uvedena koncem května.