Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce byla pod dohledem odborníků. Jejich dva tábory se teď přou

|

Hlavní město Praha reaguje na vyjádření organizací či spolků, které kritizují rekonstrukci Clam-Gallasova paláce. Magistrát důrazně odmítá tuto kritiku, neboť veškeré práce byly provedeny v souladu se závaznými stanovisky, na které město spoléhá, a to až po jejich vydání. V médiích tak spíš rezonuje názorová diskuse mezi několika tábory odborných spolků a organizací, které diskutují nad svými subjektivními názory.

„Hlavní město se opět dostalo do názorové třenice odborníků, kteří k rekonstrukci vyjadřují své vlastní postoje. Praha se v rámci rekonstrukce také spolehla na odborný dohled a názor odborníků z Národního památkového ústavu, kteří musí podle zákona tento dohled provádět. V případě jakýchkoliv nežádoucích kroků by tento orgán jistě zasáhl a situaci napravil, proto Praha kritiku důrazně odmítá,“ uvedl ředitel Magistrátu hlavního města Prahy Martin Kubelka.

Rekonstrukcí se v rámci svých kompetencí zabývala i památková inspekce Ministerstva kultury ČR, která neshledala pochybení. Závazná stanoviska byla vydána v souladu s vyjádřením Národního památkového ústavu (NPÚ) územním odborným pracovištěm v Praze. Zakázka byla provedena zcela v souladu s platnou legislativou a byla jedinou možnou cestou, jak dostát zárukám na hotové dílo a koordinovat provádění prací za dodržení technologických postupů.

Na rekonstrukci také dohlížel stavební dozor, který se uskutečnil standardním způsobem prostřednictvím externího technického dozoru stavebníka za dohledu odborných pracovníků NPÚ a odboru památkové péče pražského magistrátu, který jednotlivé restaurátorské záměry schválil a připustil závaznými stanovisky za stanovených podmínek.

Clam-Gallasův palác se po obsáhlé rekonstrukci trvající čtyři roky otevřel veřejnosti na podzim loňského roku. Komplexní rekonstrukce se týkala jak interiérů paláce, tak i jeho dvora a fasády. Hlavní město zaplatilo za jeho přeměnu přibližně 470 milionů korun bez DPH. Prostory mimo jiné využívá Muzeum hl. m. Prahy pro výstavy. Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce získala prestižní ocenění Stavba roku 2022.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město podepsalo memorandum o domácím a genderově podmíněném násilí

Hlavní město se v pátek podpisem memoranda s několika organizacemi zavázalo k přijetí Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Tento závazek už v pondělí schválili i pražští radní. Smyslem dokumentu je zvyšovat povědomí o domácím a genderově podmíněném násilí a snažit se snižovat jeho přijatelnost ve společnosti.