Reakce Ministerstva zemědělství na kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu k Operačnímu programu Rybářství 2014–2020

|

Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) potvrdila, že Ministerstvo zemědělství (MZe) spravovalo a vedlo Operační program Rybářství 2014–2020 dobře a efektivně. Přesto má NKÚ k programu několik menších výhrad, MZe však považuje většinu z těchto zjištění za neodůvodněnou.

OP Rybářství 2014–2020 spravovaný Ministerstvem zemědělství poskytl ke konci roku 2022 naší akvakultuře více než 840 milionů korun. Celkem pomohl financovat 888 projektů, ke kterým patřila například výstavba a rekonstrukce rybníků, sádek a líhní, pořízení veškerého rybářského vybavení nebo zařízení zpracoven ryb. Efektivitu a správnost vynaložených dotací hodnotí NKÚ většinou pozitivně, vytýká ale MZe například, že se nepodařilo vytvořit organizace producentů a naplnit cíl národní strategie, kterým bylo zvýšení spotřeby sladkovodních ryb v ČR.

Zvýšení spotřeby sladkovodních ryb však není mezi cíli OP Rybářství uvedeno, a to z důvodu mnoha externích faktorů, které spotřebu ovlivňují. Zvýšení spotřeby je uvedeno ve Víceletém národním strategickém plánu pro akvakulturu do roku 2024. Ten může být podpořen různými nástroji, nikoliv pouze prostřednictvím OP Rybářství 2014-2020. Neplatí, že všechny předpoklady a cíle uvedené ve strategii musí být podpořeny také OP Rybářstvím 2014–2020.

U opatření na podporu inovací podle NKÚ nestanovilo MZe vhodné ukazatele, aby přinášely dostatečné informace o přínosech inovací v praxi. MZe tak údajně nemá přehled, v jaké míře a zda vůbec jsou inovace do rybářské praxe zaváděny. Výstupem po realizaci projektů jsou mmj. technické zprávy, které MZe zveřejňuje na svých webových stránkách. Na jejím základě může jakýkoliv subjekt využít inovaci ve svém podniku, případně se spojit s řešiteli projektu k zavedení inovace. Výsledky jsou také představovány na seminářích a konferencích. Některé výstupy a výsledky inovací podpořených z OP Rybářství jsou chráněny českým patentem a získaly různá ocenění.

Jedním ze záměrů OP Rybářství bylo založit v ČR organizace producentů, tedy sdružení chovatelů a zpracovatelů ryb zajišťující výhodnější centralizovaný nákup a prodej produktů. To se však nepovedlo. I přes neúspěch se založením první organizace producentů akvakultury je podle MZe stále důležité tento záměr podporovat. MZe předpokládá, že dojde ke sdružení chovatelů ryb v intenzivních akvakulturních systémech, zejména recirkulačních akvakulturních zařízení, proto plánuje vyhlásit příjem žádostí o dotaci z OP Rybářství 2021–2027 v příštím roce.

Kontroloři NKÚ také poukázali na to, že u výdajů na propagační kampaně nenastavilo MZe finanční limity. Podle MZe je s ohledem na různorodost propagačních projektů a jejich rozdílný charakter (komunikační a propagační akce, pořádání konferencí a seminářů, pořádání a účast na veletrzích a výstavách a vydávání odborných publikací) nastavení finančních limitů neefektivní Proto MZe při posuzování hospodárnosti jednotlivých projektů využívá nezávislé externí hodnotitele, kteří mimo jiné hospodárnost hodnotí.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: eagri.cz

eAGRI

Ministr Výborný řešil s vedením zemědělských organizací změny v pravidlech hospodaření, situaci na trhu s obilovinami i průběh žní

Zkušenosti zemědělců s prvním rokem nové společné zemědělské politiky, dopady vládního konsolidačního balíčku na sektor zemědělství nebo připravované změny v pravidlech hospodaření, zejména protierozních opatření. O těchto a dalších tématech jednal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se zástupci Agrární komory ČR (AK), Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) a Zemědělského svazu ČR (ZS). Se zástupci zemědělských organizací se ministr bude scházet pravidelně.

eAGRI

Ministr Výborný v Bruselu: Rusko ostřeluje ukrajinské přístavy, obilí musíme kamiony a vlaky dostat do přístavů a dále do Afriky

Odstoupení Ruska od obilné dohody, která zajišťovala vývoz obilí z ukrajinských přístavů do třetích zemí námořní trasou, výrazně omezí celkové kapacity přepravy a zvýší tlak na silniční a železniční trasy přes evropské země. Unijní ministři zemědělství dnes v Bruselu řešili, jak zajistit jejich efektivní fungování. Zabývali setaké dopadovou studií Evropské komise k nařízení o pesticidech nebo novými genomickými technikami.