eAGRI··5 min

Proti suchu: Povodí nadlepšují průtoky v řekách a potocích, Ministerstvo zemědělství poskytuje dlouhodobou podporu

O aktuálním stavu sucha v České republice a boji proti němu, investicích státních podniků Povodí a podpoře Ministerstva zemědělství (MZe) do vodního hospodářství dnes jednal ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) s řediteli všech pěti státních podniků Povodí. Sešel se tak se zástupci Povodí Vltavy, Labe, Ohře, Moravy a Odry.

„I přes nedávné ochlazení a deště panuje v České republice sucho, průtoky v řekách jsou nízké, podzemní vrty jsou pod normálem. Dobrou zprávou však je, že vody pro zásobování obyvatel i pro chod průmyslu je zatím dostatek, a to díky vodárenským nádržím, které akumulují dostatek vody,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Na dnešním setkání jednal ministr s řediteli podniků Povodí Vltavy, Labe, Ohře, Moravy a Odry o suchu a boji proti němu. Například se bavili o nadlepšování (posilování) průtoků v řekách a potocích. Za první pololetí letošního roku bylo z víceúčelových nádrží postupně vypuštěno 154 milionů kubíků vody zadržených v době vodního dostatku.

„Díky tomu můžeme v sušších obdobích výrazně zlepšit průtok v řekách, který je důležitý nejen pro vodní živočichy, ale také pro fungování čistíren odpadních vod. V nádržích máme dostatečnou zásobu vody i pro překonání několikaměsíčního sucha. Chci proto poděkovat pracovníkům všech podniků Povodí za dlouhodobě dobrou práci při řízení těchto významných zdrojů vody,“ řekl ministr Výborný.

Ne ve všech regionech jsou ale zdroje povrchových vod dostatečně kapacitní, proto MZe připravuje stavbu vodárenské nádrže Vlachovice na Zlínsku, víceúčelové nádrže Nové Heřminovy na Opavsku a soustavy vodních nádrží na Rakovnicku: Senomaty, Šanov a Kryry. Od roku 2020 také poskytuje dotace na propojování velkých vodárenských soustav. Těmi je pak možné dostat pitnou vodu do míst, kde jí je momentálně nedostatek. Už jsme takto podpořili 63 významných projektů za více než miliardu korun.

Investuje se také do protipovodňových staveb, které rovněž chrání zdraví lidí i majetky před následky klimatických změn. Za dobu existence samostatného programu poskytlo MZe jako dotace 21 miliard korun, díky čemuž se zásadně zlepšila ochrana více než 1,3 milionu obyvatel. Nyní se buduje například nový bezpečnostní přeliv na Orlíku a protipovodňová ochrana Bohumína.

„Podle Koncepce na boj se suchem má ministerstvo ročně vynakládat do těchto programů přes 4 miliardy korun, pro letošek máme zatím ze státního rozpočtu zajištěny necelé dvě. Vedu proto jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou o možném posílení zdrojů a věřím, že se do konce srpna dohodneme. Navýšení rozpočtu je nutné, aby nebyla ohrožena příprava nebo výstavba protipovodňových opatření i propojování vodárenských soustav, které mají zásadní strategický význam,“ doplnil Marek Výborný.

MZe má také programy na zadržování vody v krajině, budování malých rybníků, tůní, nebo zalesňování vykácených ploch.

Aktuální situaci o vodních zdrojích v ČR zveřejňuje MZe pravidelně každý týden zde: Vodní zpravodajství (Voda, eAGRI)

Aktuální hydrologická situace:

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 29. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (44 %) se zvýšil. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 29. týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (36 %) se mírně zvýšil. Hladiny sledovaných vodních toků byly setrvalé nebo jen místy slabě kolísaly. V porovnání s dlouhodobými průměry byly průtoky většinou podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji od 15 do

55 %. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 57–100 %, a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: eagri.cz

Zadavatel
eAGRI

eAGRI

Hlavní ideou webového portálu eAGRI eagri.cz bylo vytvořit jeden centrální přístupový bod k informačním zdrojům Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací. Jádro portálu bylo vytvořeno sloučením stránek www.mze.cz, www.upu.cz (stránky pozemkových úřadů) a www.farmar.eu (Portál farmáře) a začleněním Portálu sítě pro venkov. Jednotný portál sjednocuje webovou prezentaci organizací resortu MZe a rovněž vytváří předpoklady pro snadnou prezentaci datových zdrojů v kterékoliv části portálu. Portál rovněž zajišťuje uživatelům jednotný přístup do chráněných zón obsahující soukromá data, a to prostřednictvím jednoho přístupového jména a hesla.

Další články od eAGRI

Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií
eAGRI

Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství upravilo podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES 5 a DZES 8, tzv. pravidla podmíněnosti. Změny jsou na základě nařízení, které umožnila Evropská unie u DZES 8 i na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí a zemědělskými nevládními organizacemi u DZES 5. Pro zemědělce se zmírňují některá pravidla hospodaření. Materiál projednala vláda.
Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vláda
eAGRI

Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vláda

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) aktualizovalo nařízení vlády o provádění nitrátové směrnice chránící vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství a také předchází tomuto znečištění. Rozšířilo území, na kterém budou zemědělci hospodařit v režimu, který vody více ochrání. Pro zemědělce se zjednoduší výpočet bilance dusíku. Nitrátová směrnice se povinně ve všech zemích EU aktualizuje jednou za čtyři roky, aby reagovala na současnou situaci.
Novela mysliveckého zákona je připravena. Ministerstvo zemědělství tak pomůže snížit škody na nově vysazovaných stromcích a na plodinách
eAGRI

Novela mysliveckého zákona je připravena. Ministerstvo zemědělství tak pomůže snížit škody na nově vysazovaných stromcích a na plodinách

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) dokončilo novelu mysliveckého zákona, která napomůže redukovat vysoké stavy spárkaté zvěře, a tím i škody na zemědělských pozemcích, plodinách a na lesích. Novela také zjednodušuje administrativu, posiluje práva vlastníků honebních pozemků, zavádí digitalizaci myslivosti a omezuje papírování. Materiál dnes projednala vláda.
Jak se vyznat v etiketách potravin poradí nová přehledná infografika Ministerstva zemědělství určená veřejnosti
eAGRI

Jak se vyznat v etiketách potravin poradí nová přehledná infografika Ministerstva zemědělství určená veřejnosti

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo sérii karet s různými druhy potravin, na kterých jsou podrobně, a přitom srozumitelně, vysvětleny údaje z potravinových etiket. Infografika je veřejně dostupná a určená především veřejnosti. Jejím cílem je usnadnit lidem nákup jídla, případně informovat i o jeho složení, kvalitě, skladování nebo původu.
V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Od roku 2018 klesla o 10,4 procenta
eAGRI

V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Od roku 2018 klesla o 10,4 procenta

Tisková zpráva — Čeští zemědělci snížili v letech 2018 až 2023 spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 10,4 %. Je to výsledek šetrnějšího přístupu k obhospodařování zemědělské půdy, ale také celoevropského zákazu některých látek. Pokles souvisí i s naplňováním opatření Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů (NAP) v ČR 2018-2022. Závěrečnou zprávu shrnující celé období platnosti NAP dnes Ministerstvo zemědělství (MZe) předložilo pro informaci vládě.
Vláda schválila nová pravidla dvou programů PGRLF na podporu lesního hospodářství
eAGRI

Vláda schválila nová pravidla dvou programů PGRLF na podporu lesního hospodářství

Tisková zpráva — inisterstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s. navázalo na předchozí dlouhodobě zavedené programy podpory v rámci portfolia PGRLF, jejichž nová pravidla pro poskytování podpor byla dnes schválena vládou. Konkrétně jde o titul Investiční úvěry Lesnictví s podporou ve formě zvýhodněného investičního úvěru, a program Pojištění lesních porostů s podporou ve formě subvence části nákladů na úhradu pojistného.
Obce oceněné Oranžovou stuhou dostanou více peněz
eAGRI

Obce oceněné Oranžovou stuhou dostanou více peněz

Tisková zpráva — Odměny pro obce oceněné Oranžovou stuhou budou od letošního roku vyšší. Oceněné obce v krajském kole dostanou nově 800 tisíc korun namísto 600 tisíc korun. V celostátním kole jde o navýšení pro první místo z 300 tisíc na 400 tisíc korun, pro druhé místo z 200 tisíc na 300 tisíc korun a pro třetí místo ze 100 tisíc na 200 tisíc korun, a to v podobě dotace. Ocenění Oranžová stuha je udělováno za spolupráci obce se zemědělskými subjekty.
Horší než kůrovec. Přemnožená zvěř poškodí třetinu mladých lesů, za 10 let jsou škody minimálně 25 miliard korun
eAGRI

Horší než kůrovec. Přemnožená zvěř poškodí třetinu mladých lesů, za 10 let jsou škody minimálně 25 miliard korun

Tisková zpráva — Dvě a půl miliardy korun každý rok bez ohledu na počasí, stav lesů nebo ochranná opatření. Takové škody způsobuje dlouhodobě přemnožená zvěř v lesích. Zatímco s kůrovcem se lesníci postupně dokázali vypořádat, stavy přemnožené zvěře se radikálně snižovat nedaří. Zvěř přitom poškodí až třetinu nově vysázených lesů.
Státní podniky Povodí zareagovaly rychle na výstrahu o počasí a preventivně odpouštějí některé nádrže, aby minimalizovaly případné povodně
eAGRI

Státní podniky Povodí zareagovaly rychle na výstrahu o počasí a preventivně odpouštějí některé nádrže, aby minimalizovaly případné povodně

Tisková zpráva — V některých oblastech České republiky už začaly státní podniky Povodí regulovat odtok z vodních nádrží, aby minimalizovaly riziko povodní. Reagují tak na aktuální výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu, který v těchto dnech předpokládá zejména na západě ČR vydatné srážky s výraznými vzestupy hladin a možným povodňovým nebezpečím.
Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny pro další generace
eAGRI

Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny pro další generace

Tisková zpráva — Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, díky které se výrazně sníží úbytek nejkvalitnější zemědělské půdy, včera schválil Senát. Horní komora parlamentu schválila také důležitou havarijní novelu vodního zákona. Ta má v praxi posloužit k ještě vyšší kvalitě našich vod.