Pro zaměstnance pražského magistrátu ode dneška funguje krizová poradní linka

|

Hlavní město ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy zřídilo pro své zaměstnance krizovou poradní telefonní linku. Ta je určena všem zaměstnancům, kteří se dostali do psychicky zatěžujících situací nejen v souvislosti se svým povoláním, ale také v osobním životě.

Od pátku 1. září 2023 funguje pro zaměstnance Magistrátu hl. m. Prahy krizová poradní telefonní linka. Ta byla zřízena ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy. Linka je určena všem zaměstnancům, kteří se dostali do nadlimitně zatěžujících situací souvisejících nejen s výkonem jejich povolání, ale i například v osobním životě. Na lince se mohou lidé poradit ohledně aktuální situace či zjistit informace, jak dále své problémy řešit.

„V posledních několika letech hlavní město čelilo různým globálním krizím, které měly enormní vliv na občany jak v osobní rovině, tak i v té pracovní. Velké množství našich zaměstnanců čelilo v období koronaviru nebo uprchlické krize mnoha psychicky náročným situacím, které se nemusí negativně projevit ihned, ale až s postupem času. Věřím, že tato linka je jedním z důležitých kroků, jak zamezit psychickým potížím a předejít prohlubování osobních problémů,“ říká Martin Kubelka, ředitel Magistrátu hl. m. Prahy.

Tato telefonní linka bude fungovat v nepřetržitém režimu a budou ji obsluhovat vyškolení pracovníci, kteří prošli vzděláváním v oblasti poskytování první psychické pomoci. Tuto činnost mimo jiné vykonávají pro své vlastní kolegy v organizaci již několik let.

Linka zároveň není nahrávaná, z hovoru tedy není pořizován žádný záznam a vše je zcela anonymní.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha podpoří dobrovolné hasiče

Sbory dobrovolných hasičů (SDH) v Praze získají dotaci na svou činnost od hlavního města. Podporu ve výši 18 308 500 Kč v pondělí schválili pražští radní. Jednotky SDH jsou součástí integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy. Bez jejich pomoci by bylo velmi složité zajistit bezpečnost a ochranu při mimořádných událostech.